“ÜÇ YIL” OLMUŞ “KADİR ABİ”M GÖÇELİ!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

KAMP GÜNLÜĞÜ

GÜNDEM, SPOR

           “ÜÇ YIL” OLMUŞ “KADİR ABİ”M GÖÇELİ!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

 

“ÜÇ YIL” OLMUŞ “KADİR ABİ”M GÖÇELİ!..

(Tarihçi-Yazar “Kadir Mısıroğlu”yu rahmetle anıyoruz):

 

*  “Ey Rabbimiz!. Bize; kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve sevdiğin amellerin sevgisini nasîp eyle!..” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Türkiye Gazetesi Yeni Rehber Ansiklopedisi “nde (Bkz: C. 18, s. 349) “Târih, İnsanların zaman ve mekân içinde geçirdikleri gelişmeleri ve bu insanların psiko-fizik hareketlerini, bu hareketlerin sebep-netice münâsebetlerine dayanan ortak değerlerini araştırır ve tasvir eder” diye tanımlanmış.  Kısaca bir ifadeyle târih, anılmaya değer hâdiselerin hikâyesidir.

Emekli Târihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil” ise târihi aynı zamanda “Eğitimimizin sacayağı”nı teşkil eden unsurlardan biri olarak, din ve edebiyatın yanında saymakta ve özetle şöyle söylemektedir: “Matematik, fizik, kimya gibi fen bilimleri gencimize şahsiyet katmıyor ve mevcut şahsiyetini geliştirmiyor. Belki sâdece kendisini iyi bir meslek sahibi kılıyor. Oysa târih, edebiyat ve din ilimleri; insana değer katan, şahsiyet kazandıran, kişilik veren ilimlerdendir.” (Türkiye Gazetesi; 08.04.2018, s. 9)

“Rahmetli S. Ahmet Arvâsî” ise bu görüşü daha da ileriye götürerek târihi, yeni nesillerin varlığını sürdürebilmesi için aynı zamanda bir vazgeçilmezi olarak değerlendirir ve aynen şunları der: Târihî gerçeklere bağlılık ve ondan gerektiği gibi faydalanmak, yeni nesillerin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. “

Verilen bu bilgilerin ışığında biz de diyoruz ki; kendimizi bilmek ve târihimizi, özellikle de “yakın târihimizi” bilmek, çok ama çok önemlidir.

İşte bu “çok ama çok önemli” olan ve de “eğitimimizin sacayağını teşkil eden; din, tarih ve edebiyattan biri “ olarak hayâtımızı şekillendiren “doğru târihimizi”, hele hele de “yakın târihin tarafsız bilgilerini” öğrenmek, çok büyük bir kıymet ifade etmekte, bu hususta da “Kadir Mısıroğlu” ismi ön plâna çıkmaktadır.

Diyoruz ve dahi bu his ve düşüncelerle O’nun (5 Mayıs 2019 günündeki) vefâtının 3’üncü senesinde kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Sizleri başbaşa bırakalım istiyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = (***) = = =

“Üç yıl” olmuş “Kadir Abi”m göçeli;

“Yakın Târih”, O’nun ile “ışıdı!..”

Bir “ayağı Cennette”dir, hem “eli”;

“Yalan Târih”, bir asırdır “kış” idi;

O’nda bulduk, “gerçek” ile “güzeli!..”

 

“Yakın Târih”, O’nun ile aydınlık;

Niceleri, kazandılar saygınlık;

“Sürgün” yedi, “kurşunlandı”, yılgınlık…

Göstermedi; “sürme” idi, “kaş” idi;

“Çamlıca”dan, sefer etti, O “veli!..”

 

“Yakın Târih”, O’nun ile düzeldi;

“Osmanlılar”, O’nun ile güzeldi;

“Ataputçu” saldırdıkça O çeldi!..

Kale” idi, “Vermikülit taş(*) idi;

Sebil” idi, “T(ı)rabzonlu” bir “deli!..”

 

“Yakın Târih”, O’na çok şey “borçlu”dur;

Hem “Yiğit”tir, doğru söze “harçlı”dır;

Hasımları: Ya “Siyonist-Haçlı”dır!..

“Kartal” idi, “Şahin” gibi “kuş” idi;

İlm-i irfân” “dolu”suydu, hem “seli!..”

 

“Kadir Abi”m, sevenlerin “unutmaz”;

“Firasetli”; “yalan dolma”, “külyutmaz”;

“Serdengeçti”, “at uşağı” bir tutmaz!..

Yıldırım”dı, “Hân Fâtih”le “hoş” idi;

“Abdülhamîd” âşığıydı “besbelli!..”

 

KAYIKÇ’Ali,Kadir Abi” sevdâlı;

Şiir yazdın, “güzelleme” ağdalı;

Târih” aşkı, “Sebil meşkı”, taş balı!..

“Yalan Târih”, bir asırdır “kış” idi;

“Yakın Târih”, O’nun ile  “ışıdı!..”

—————————————————

(*):Vermikülit taş”: Sivas’a bağlı Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı

köylerinde çıkarılan, ısıtıldığında 10 kat büyüme özelliği olan çok kıymetli bir maden.