“MİLENYUM: TC’NİN ASRI” OLACAK!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Tekkeköy Kırsalı Beyaza Büründü

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ

“OKUMAKTAN MANİ NE”

EĞİTİM, KÜLTÜR SANAT, SAMSUN HABERLERİ, Yerel haber

                “MİLENYUM: TC’NİN ASRI” OLACAK!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

 

“MİLENYUM: TC’NİN ASRI” OLACAK!..

                                                                                              (“Bilmeyenlere” bir hatırlatma):

 

* “Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici dünyâ isteklerine kavuşmak için harcadığından) büyük bir (zarar ve) ziyândadır. Ancak îmân edenlerle, sâlih amel yapanlar, birbirlerine hakkı, (inanılması ve yapılması lâzım olan şeyleri ve ibâdetleri yapmak, günâhlardan sakınmak husûsunda) sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar zararda ve ziyânda değildirler)” (Kur’ân-ı Kerîm; 113/Asr Sûresi, âyet 1-3)

*  “Kim Asr Sûresini okursa… hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Kur’ân-ı Kerîm’de başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, yalnız bu sûre, insanların dünyâ ve âhiret  hayâtını düzenlemek için yeterli olurdu. Çünkü bu sûre, Kur’ân’ı Kerîmdeki bütün bilgileri ve hikmetleri toplamıştır.” (İmâm-ı Şâfiî “r. aleyh”)

*  “Hâlık’ın nâmütenâhi adı var, en başı ‘Hak”/Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!

Hani Ashâb-ı Kirâm, ayrılalım derlerken/Mutlaka sûre-i ‘Vel asr’ı okurmuş, bu neden?” (M. Âkif Ersoy-Safahat)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; “ibret nazârı” ile dünyâmızın son yıllardaki gelişmelerine bakıldığında teslim edilen bir “hakîkat” vardır ki o da “Milenyum Asrı” denilen yüzyılımızın “Türk Asrı” olacağı kanaatidir.

Bunu rahmetli “Kadir Mısıroğlu” Abi gibi “Seçilmiş Kişiler” yanında bir kısım batılı fütürist/gelecekçi kişiler de ifade etmekte, bâzı siyasîlerle birlikte gazeteci-yazar ve yorumcular tarafından da aynen dillendirilmektedir.

Diyoruz ve dahi bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Sizleri başbaşa bırakalım istiyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = (***) = = =

Kimi “Turkey” dedi, kimi “Türk’ü ye!..”;

“Kaz”a benzeten var, kimi “hindi”ye!..

Kimi “eşlik” etti, “bozlak-türkü”ye;

“Savunma Sanayi’”m, gözde şimdiye!..

 

“İHA”, “SİHA” ile çıkmıştık yola;

Gezi”yle, “FETÖ”yle; verdik bir mola;

“Hayırlar ref’ola, şerler def’ola!”;

Bir asır bekledik”, acaba niye?..

 

Milenyum: TC’nin Asrı” olacak;

Terör” bitti-biter, “Cahîm” bulacak;

Cepler “para” hesap “döviz” dolacak;

Kripto” akılı, almalı tiye!..

 

Mesele AK Parti-Erdoğan” değil;

Ülke meselesi”, “öz”üne eğil;

Bir “Türk Dünyamız” var, “İslâmî” meyil;

Akşama kalmadan, ere kindiye!..”

 

“Havada-karada, denizde” varız;

“Yan bakan” canları, çokça yakarız;

“…Ansızın geliriz, vurup çıkarız”;

Yollar “Kızılelma”, “…elma”dır diye!..

 

“Libya-Karabağ”da, “Suriye-Irak”;

“Mehmetçik:  Bekçi”dir, eylemen merak;

Avrupa-Afrika”, değil pek ırak;

Zulme: Yes!” diyemeyiz, acaba niye?..

 

“Coni, Moskof-Çinli”, “zâlim” mi “zâlim”;

Orda-burda gördük, çokça mezâlim;

Milenyum: TC’nin” demekte âlim;

Ümit Sende” diyor, duy biteviye!..

 

“Milenyum: TC’nin Asrı”dır asr’ı;

“Gönüller Sultanı”, “Târihin kasr’ı”;

“Hakk’ın emridir: Okuyun Asr’ı”;

Resûl’ün izinde”, bulmuş seviye!..

 

“…milyon mülteci”ye, kucak açan kim?

Onca imkânları, bir-bir saçan kim?

Bunca “kalbden-kalbe”, coşup uçan kim?

Aşkla bağlanmışız”, hatta “sevi”ye!..

 

“Milenyum: TC’nin Asrı”nda olmak;

“Adam gibi adam”, “BM’ye dolmak”;

“Hak-Hukuk-Adâlet”, arayıp bulmak;

KAYIKÇ’Ali der ki, “gel Yesevî’ye!..”

 

================================================