YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SAMSUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi
Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan
mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim
yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının
belirtilmesi zorunludur.
18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak,
3/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile anılan Yönetmelik
maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu
“ d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen
şekil, logo veya işaret.” hususları eklenmiştir.
Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde
üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek
nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır.
Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde
kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş
şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer
1 “YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin
etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve
okunabilir şekilde bulunması zorunludur.
2 Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal
renklerinde yerleştirilmelidir.

3 Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda
“YERLİ ÜRETİM” Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan
oranlara uyulmalıdır.