(Vay Hâline O Gün ‘Yalan!’ Diyenlerin!..) « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Kızılırmak Deltası’nda Bahar Güzelliği

EĞİTİM, FOTO GALERİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET

Atakum’da zafer coşkusu

EĞİTİM, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, MAGAZİN, SİYASET

      (Vay Hâline O Gün ‘Yalan!’ Diyenlerin!..)

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI 

 

                        “VEYLÜN YEVMEİZİN LİLMÜKEZZİBİYN!..”)

                            (Vay Hâline O Gün ‘Yalan!’ Diyenlerin!..)

 

*  “Allahü teâlâ zâlimleri sevmez” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 57, 140)

*   “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (K. Kerîm; Mâide Sûresi, âyet: 51)

*  “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki size ateş dokunur, sonra kurtulamazsınız.” (K. Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)

*  “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâla o zâlimi musallat eder.”, “Ananın-babanın çocuğuna olan ve mazlûmun, zâlime olan bedduâları red olunmaz.”,  “İnsanların en şerlisinin kim olduğunu söyleyeyim mi? (…) Dîni âlet ederek dünyalık kazancı peşinde koşandır.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)

*  “Âsi ve fâsıklarla arkadaşlık etmemeli, fıskı çok olanlardan çok kaçınmalıdır. Zâlimlerden, Müslümanlara eziyet edenlerden daha çok kaçmalıdır.” (S. Abdülhakîm Arvâsî “kuddise sirruh”)

*  “Allah; cahil, zalim, fasık, münafık, müstekbir ve müfsidler topluluğuna yardım etmeyecek, onların üstüne pislik yağdıracak ve işlerini sarp dağlara sardıracaktır.” (Abdurrahman Dilipak-Yeni Akit Gazetesi; 20.12.2019, s. 9’dan)

*Talmûd: Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabul ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan ibâret olan kitap.

“Tâğût: Allahü teâlânın emir ve yasaklarına karşı gelen ve ibâdetten alıkoyan şeytanî varlık ve güçler.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 221)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere, yüce kitâbımız “Kur’ân-ı Kerîm”de 114 sûre bulunmaktadır. Bunlardan biri de “Mürselât Sûresi”dir ki tamamı 50 âyet-i kerîmeden ibarettir. Fakat bu sûre-i celîlenin oldukça dikkat çeken bir yönü vardır ki, bunun beşte birlik kısmı yani 10 âyetin tamamı da aynı kelimeleri ve tehdidi ihtiva etmekte ve yukarıda başlıkta sunduğumuz gibi “Vay hâline O Gün (Kıyâmet Günü/Fasıl Günü) ‘Yalan!’ diyenlerin!..” diye Cenâb-ı Allah tarafından haber verilmektedir.

Arapçayı az-çok bilenlerin veya herhangi bir meâl veya tefsirden bunların mânâsını dikkatle okuyup şöylece bir fikredenlerin,  bu “Hitâbet” karşısında kendisine gelip sarsılmaması ne mümkün?..

Diyoruz ve bugünlerde İnternet/Genelağ ortamında ülkemizde bir düşünce kuruluşu olarak tesis edilmekte olan “Türkiye Düşünce Platformu” adlı hayırlı,  yepyeni bir teşebbüsün haberini de verdikten sonra bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Vay hâline O Gün, o mahutların;

“Lat”, “Menât”, “Uzza”cı, ataputçunun!..

Şu “Talmûd-Mişnâ”(*)cı, tüm tâğut(*)ların;

“Bir damla petrol”e, bir “tabutçu”nun!..

 

“Mussolini”, “Hitler”; “Lenin”, “Stalin”;

“Çorçil”ci, “Mao”cu; perişân hâlin;

“Rozvelt”i, “Johnson”u; “Nixon” ahvalin;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

 

“Carter”, “Regan”ı; “Bush”ların puştu;

“Obama”, “Trump”la; dünyâ tutuştu;

Bir “Erdoğan” geldi, sanki bir muştu;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

“Tito”su, “Putin”i, “Esad”lar malûm;

Bir “FETÖ” çıktı ki, siyasî zulüm;

“Dinî âlet” etti, yüzlerce ölüm;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

 

“Yalan” diyenlerin, “çırası” yanar;

“Nâr-ı Cehîm” o gün andıkça anar;

“Doymak” nedir bilmez, sanma ki kanar;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

 

“Herz’lerden Şaron”a, “Moşe Dayan”a;

“Masûm Fililstin”de, cana kıyana;

“Talmûd-Mişnâ”lara, uyup-kanana;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “Vay ki ne vaylar…

… “Günler sene” olur, sayılmaz “ay”lar…

“Veylün yevmeizin…”, kırılır “fay”lar;

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

“Müslüman kanı”ndan, “libas giyenin!..”

 

“Mürselât”ta 10 kez, tekrarlanan söz;

Beyine-kalblere, ateşten bir köz;

“Veylün!.. Veylün!..” diye, sanki mitralyöz!..

“Vay hâline O Gün, ‘Yalan!’ diyenin!..”

“İslâm Toprağı”nda, “lânet” yiyenin!..