Türk Cumhuriyetleri “Samsun Evi” açılması projesi.” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Türk Cumhuriyetleri “Samsun Evi” açılması projesi.”

Samsun MEDYA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:
1- Sayın Valim, Türkiye ile kardeş ve dost Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan arasında Samsun’un sağlık alanında gelişmiş önemli merkezlerden biri olduğu düşünüldüğünde yapılan etkinlikler ve sağlık turizminin her iki tarafa sağlayacağı faydalar hususunda düşünceleriniz nelerdir?
Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI :
Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin ne kadar nitelikli ve kalite olduğu özellikle pandemi sürecinde kendini göstermiştir. Tüm dünya ülkeleri bu gerçeği bir kez daha görmüş ve takdir etmiştir.
Ülkemiz Koronavirüse yakalanmış vatandaşlarımıza eşitlik ilkesinden taviz vermeden ve sosyal güvencesine bakılmaksızın en kaliteli ve en doğru tedaviyi ücretsiz olarak sunmuştur.
Ücretsiz sağlık hizmetleri yanında Pandemi sürecinde dünyanın her yerinden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi de göstermiştir ki Türkiye dünyada en iyi sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeler arasındadır.
Samsun İlimiz 1’i Tıp Fakültesi, 1’i Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3’ü Dal Hastanesi, 13’ü Devlet Hastanesi ve 14’ü Özel Hastane olmak üzere toplam 32 Hastanesi ve deneyimli sağlık personelleri ile sağlık turistlerinin taleplerini en üst düzeyde karşılayabilecek ve dünya standartlarında sağlık hizmetlerini sunacak kapasiteye sahiptir.
Ayrıca bu sağlık tesislerimizden 13 tanesi ve ilimizde faaliyet gösteren A Gurubu bir seyahat acentesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olup, bu kurumlar dünyanın her yerinden ilimize hasta getirme yetkisine sahiptir.
2019 yılında 100 farklı ülkeden 14.509 sağlık turisti ilimizden sağlık hizmeti almış olup Samsun ili olarak bakanlığımız sağlık turisti sayısının her yıl %50 arttırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Akut hastalıkların tedavisinin gerçekleştirildiği medikal turizmin yanında sağlık turizminin diğer bir alanı da sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Bu kapsamda ilimiz doğası, tarihi, denizi, yaylaları, kaplıcaları, olimpiyatların yapılabildiği spor alanları ve modern konaklama tesisleri ile turizmin her çeşidine hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.
Bu doğrultuda ilimize gelen misafirlerimiz için tüm turizm çeşitlerinin bir birine entegre paket hizmetleri sunularak misafirlerimizin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi de öncelikli hedeflerimizdendir.
Samsun olarak Sağlık Turizmi kapsamında çalışmalarımızda dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla birlikte çalışmamızın gerekliliğinin ve öneminin farkındayız.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilimizde ilgili paydaşlar ile planlanan projelerde soydaşlarımızı en önemli ortak olarak görmekteyiz.
Bu doğrultuda Avrupa ve BDT topluluğu ülkelerinde fizibilite çalışmaları yapılmış, Türk soylu dernekler ve Türk soylu sağlık çalışanları ile ilişkiler güçlendirilmiştir. Ülkemizde gerçekleşen ilgili fuar ve kongrelerde ilimizin tanıtımında da Türk Cumhuriyetleri ile B2B görüşmelerine öncelik vermekteyiz. Biliyoruz ki Kafkaslar, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve dost kardeş Türkiye Cumhuriyetleri ülkemizin ve ilimizin tüm dünyaya tanıtımında önem arz etmektedir.
Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız tüm çalışmalar ülkemizin, dost kardeş Türkiye Cumhuriyetleri ve dünyanın her yerinde soydaşlarımızın da yararınadır. Bu çalışmalarla Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ve soydaşlarımız dünyanın en kaliteli sağlık hizmetlerini en uygun fiyatlarla Samsun da alabileceklerdir.
Kendi dillerini konuşan aynı örf ve adetlere sahip sağlık personellerinden alacakları sağlık hizmetleri, iyileşme sürecini daha başarılı ve daha kısa kılacaktır.  Bu kapsamda Türk soylu sağlık personellerinin kendilerini geliştirmesi amacıyla da ilimizde eğitim alabileceklerdir.
Sağlık Turizmi kapsamında çalışmalarımızın en önemli amacı sağlık hizmetlerimizin Türk Cumhuriyetlerinin sağlık hizmetlerine entegre bir yapının kurulmasıdır. Bu sayede Türk Cumhuriyetlerinin sağlık sisteminin geliştirilmesine de katkı sağlayacak, Tele tıp, Ön Tanı Merkezleri v.b çalışmalar sonucunda Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarının gerek bizden tedavi talebi esnasında, gerekse tedavi sonrasında ülkesindeki kontrollerde zaman ve maddi tasarrufun yanında başarılı ve nitelikli sağlık hizmetleri alabilecektir.
Samsun sağlık kenti olmasının yanında modern spor tesisleri, turizm destinasyonları, verimli tarım ovaları, sanayisi, medikal cerrahi aletleri üretimi gibi birçok alanda lider konumdadır. Gerçekleştirilecek projeler, Alım ve Ticaret Heyetleri organizasyonları ile her alanda ticari ilişkiler güçlendirilecektir. Tüm bu çalışmalarda ayrıca Samsunlu vatandaşlarımızın da yurt dışı tatil planlarında Türk Cumhuriyetlerini tercih etmelerini, İş adamlarımızın Türk Cumhuriyetleri ile ticaretlerini geliştirmelerini arzulamaktayız.
Samsun MEDYA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:
2- Sayın Valim, Türkiye ile kardeş ve dost Türk Cumhuriyetleri arasında Samsun ilinin sağlık alanında gelişmiş önemli merkezlerden biri olduğu düşünüldüğünde şimdiye kadar yapılanlar ve yapılabilecekler hususunda düşünceleriniz nelerdir?
Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI :
Daha öncede belirttiğimiz üzere Türk Cumhuriyetleri ülkeleri ve soydaşlarımız ile sağlık turizmi kapsamında neler yapabiliriz konusunda fizibilite çalışmalarımız tamamlandı. Bahse konu fizibilite çalışmalarımız sonucunda planladığımız projeler şunlar olacaktır:
 2021 Yılında “1. Karadeniz Havzası Ülkeleri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Konseyi” düzenlenecektir. Bahse konu Konseyde en önemli forum “Türk Dünyası Sağlığın Geliştirilmesi”
 Türk Cumhuriyetleri Ülkeleri ve Dünyanın her yerinde Türk Soylu Dernekleri ile Alım ve Ticaret Heyetleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
 Kamu ve Özel Sağlık Tesislerinin ön tanı merkezlerinin Türkiye Cumhuriyetleri Ülkelerinde açılması
 İlimizin her alanda tanıtımının gerçekleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyetleri Ülkelerinde “Samsun Evi” açılması projesi.
 Türk Soylu sağlık çalışanlarının mesleklerinde kendilerini geliştirmesini sağlayacak eğitimlerinin İlimizde verilmesinin sağlanması
Samsun MEDYA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:
3- Sayın Valim, Türkiye ile kardeş ve dost Türk Cumhuriyetleri ve Türki Cumhuriyetlerinde yaşayan kardeşlerimize mesajınız var mı? Saygılarımla…
Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI :
Samsun Valiliği olarak, ülkemizin en önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Samsun İlimizde Türk Cumhuriyetleri Vatandaşlarının ve Dünyanın her yerinden Soydaşlarımızın ilimizde tatil ve sağlık ihtiyaçlarını sorunsuz karşılamalarını ve ilimizden sağlıklı şekilde ayrılmalarını en önemli görev olarak addetmekteyiz.
Yine soydaşlarımızın Türk geleneğimizden gelen konukseverlik anlayışı içerisinde ilimizde; konforlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde konaklamaları da önceliklerimiz arasındadır.
Türk Cumhuriyetleri ve Dünyanın her yerinde ikamet eden soydaşlarımızın her türlü çalışmalarında yanlarında olduğumuzu ve gelecek talepler doğrultusunda çalışmalarımıza yön vereceğimizi bilmelerini isteriz.
En yakın zamanda soydaşlarımız ile “1. Karadeniz Havzası Ülkeleri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Konseyi” içerisinde yer alacak “Türk Dünyası Sağlığın Geliştirilmesi Forumu” çalışmalarımız için ilimizde buluşmayı ve Dünyanın her yerinde yaşayan soydaşlarımızın ve mazlumların Pandemi Sürecini en az zararla atlatmasını diliyoruz.
Saygılarımla