“TRUMP” MU, “BİDEN” Mİ? GEÇ BUNLARI GEÇ!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

             “TRUMP” MU, “BİDEN” Mİ? GEÇ BUNLARI GEÇ!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

                                                “TRUMP” MU, “BİDEN” Mİ? GEÇ BUNLARI GEÇ!..

 

*   “Allahü teâlâ, zâlimleri sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 57, 140)

*   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki size ateş dokunur, sonra kurtulamazsınız!..”  (K. Kerîm; Hûd Sûresi; âyet 113)

*    “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)

*   “Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer aklelderseniz.”               (K.  Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)

*   “Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (K. Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)

*  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)

*  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (K. Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)

 *  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (K. Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (K. Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)

* “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)

  *   “Âsî ve fâsıklarla arkadaşlık etmemeli, fıskı çok olanlardan çok kaçınılmalıdır. Zâlimlerden, Müslümanlara eziyet edenlerden daha çok kaçmalıdır.” (S. Abdülhakîm Arvâsî “r. aleyh”)        

*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)

*   “Dinini, dilini ve millî-mânevî değerlerini kaybeden milletler, tarihten silinmeye mahkûmdurlar.” (Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı; 24.03.1993)

* “Milletler, aynı dili konuşan değil, aynı kültürü paylaşan topluluklardır.” (Gürbüz Azak “r. aleyh” Türkiye Gazetesi, 12.12.1997, s. 2)

*     “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın!.. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..” (Şeyh Edebali “r. aleyh”’nin Orhan Gâzi’ye Vâsiyetinden)

*   “Anadolu’da on bir bin yıl içinde 30 medeniyet ve yüzlerce devlet, târihin sayfaları arasına gömülmüştür. Temelsiz milletler yıkılmaya mahkûmdur… Dînimize, dilimize, mazimize, örf ve âdetlerimize sahip olmaya mecbûruz. Aksi takdirde ne mi olur? Anadolu’nun 31. Medeniyeti de yok olur… Şu güzel milleti, târih çöplüğüne gömerler.” (M. Necati Özfatura “r. aleyh” -Türkiye Gzt. 24.05.2002, s. 10

* “Vatan parçalanınca, yüzümüz gülmez elbet/Yüce İslâm âlemi, boyun eğmiş haçlıya;                                                                                                                           Vicdanı yosunluya, elleri kırbaçlıya/Zaman hasret duyuyor, başı hilâl taçlıya!..” (S. Ahmet Arvâsî “r. aleyh”-Şiirlerim; s. 15)

*   “Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..

 Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (Mehmet Âkif Ersoy-Safahat”

* “Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)

*  “İndim seyran ettim Firengistan’ı,; İlleri var bizim ile benzemez! (…)/Îmânları yoktur, cana kıyarlar;

Başlarına siyah şapka giyerler/Beyleri var, bizim beye benzemez!..” (Karacaoğlan)

*  “Müslümanlar, Hristiyanlalrın iyisine ‘mâkul kefere’, kötüsüne ‘gâvur’, beterine ‘şapkalı gâvur’ demekte…” (Falih Rıfkı Atay)

*   “Tam batılılaşmamış yoksul Müslüman ülkelerin, kendi ülkelerini yönetmelerine izin verilemez!..”   (The Guardian Gazetesi)

* “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan “r. aleyh”-TBMM, 1991)

* “Batı dargın, Doğu dargın, gök dargın/Ön, ard, üst, alt taşla örülü kaldı.                                                                     

  Hâsılı, yaktılar baba evini/Ne sözü, ne izi, ne külü kaldı. 

 Çözdük her müşkülü derlerse, de ki:/Sonunda var olma müşkülü kaldı.”  (Necip Fâzıl Kısakürek “r. aleyh”)

*   “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm…” (Dilaver Cebeci “r. aleyh”)

*  “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!..” (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, sy. 9)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; son günlerin, hatta son haftaların en çok konuşulan konularından biri de ABD’deki seçimlerde “Trump” mu, yoksa “Biden” mi kazanacağı mevzusudur.

Halk arasında güzel bir deyim vardır bilirsiniz: “Al birini,  vur öbürüne!”  

Bunlardan birine karşı öbürünü tercih etmek, bir başka söyleyişle “kılıçla” mı, “topuz/gürz ile mi ölmeyi tercih” gibi bir şeydir!.. Diyoruz ve her iki mel’undan da Cenâb-ı Allah; Milletimizi, Memleketimizi ve bütünüyle de İslâm Dünyâsını muhafaza buyursun, diye temenni ve niyâzda bulunuyoruz…

Bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Sizleri başbaşa bırakıyoruz… Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =  

Ha “kılıç”, ha “topuz”; seçmek gibidir; 

Birinden birine, geçmek gibidir;

“Tamu”ya “ölüm”le, uçmak gibidir!..

“Ey Türk titre-uyan: Gâvurları geç:

“1,7/Bir-yedi Milyar”a, hemen “Lider seç!..”

 

“Trump” mu, “Biden” mi? Geç bunları geç;

Kalpler “kömürkara”, yüzleri güleç;

“Müslüman”a düşman, “şâhitler” demeç!..

 “Ey Türk titre-uyan: Gâvurları geç:

“1,7/Bir-yedi Milyar”a, hemen “Lider seç!..”

 

 “Trump” mu, “Biden” mi? “Kılıç”la “topuz”;

“Müslüman” tercihte, elbette “yokuz”;

“9 Işık” rehber, Hakk 99/doksan dokuz!..

“Ey Türk titre-uyan: Gâvurları geç:

“1,7/Bir-yedi Milyar”a, hemen “Lider seç!..”

 

Ne “sıtma”, ne “ölüm”; “hakkın” yaşamak;

Birinden birini, boşa okşamak;

“Bâtıl”a bir tekme, sonra boşamak!..

“Ey Türk titre-uyan: Gâvurları geç:

“1,7/Bir-yedi Milyar”a, hemen “Lider seç!..”

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “Târihine bak!..

…Seç ‘Lider’ini seç, kuruver bir tak!..

…Bu Millet-bu Devlet, buna müstahak!..

“Ey Türk titre-uyan: Gâvurları geç:

“1,7/Bir-yedi Milyar”a, hemen “Lider seç!..”