TEKLİFİNİZ TALEBİMİZ OLSUN! « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

TEKLİFİNİZ TALEBİMİZ OLSUN!

Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 No’lu Şube Toplu görüşmeler başladı
Başkan Tevfik Demir;
TEKLİFİNİZ TALEBİMİZ OLSUN!
Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 No’lu Şube Toplu görüşme masasına çalışanlarının taleplerini taşımak için
yoğun çalışmalarına devam ediyor.
Şube Başkanı Sayın Tevfik Yılmaz Demir konu ile ilgili olarak ‘’Teklifiniz Talebimiz Olsun” sloganıyla
adım adım yaklaştığımız toplu görüşme masasına taşımak üzere çalışanlarımızın taleplerini masaya
yatırdığımız şube eğitim, öğretim ve bilim kolu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştaylarını
oluşturduğumuz Akademik, İdari ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları komisyonlarının katılımı ile
gerçekleştiriliyoruz dedi. Konu ile ilgili Başkan Yardımcılarım ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini
belirten DEMİR Akademik Personel Komisyonunda Başkanlığını bizzat üstelendiğini, konu ile ilgili
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinde görev yapan Akademik personeller ile bir
araya gelinip toplantılar düzenlendiğini, çalışma koşullarına ve akademik kariyerlere ilişkin sorunlara
dair raporlar düzenlendiğinin üzerinde durdu.
Ayrıca İdari Personel Komisyonunun Başkanlığını üstlenen Eğitim Bir Sen Samsun 2 No’lu Şube Başkan
Yardımcısı Ahmet Çakır, Üniversitelerde görev yapan İdari Personelin Mali sorunları , Sosyal Hakları
ve Çalışma koşullarına ilişkin sorunlarını masaya yatırırken Tüm personeli kapsayacak çalışmalar
yaptıklarını, bu nedenle İdari Personel Komisyonunu üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak
çalışanların tamamını (ile 4/B ve 4/C’den 4/B’ye geçenler statüsünde çalışanlar dâhil) kapsayacak
şekilde oluşturduklarını söyledi.
Kredi Yurtlar Kurumu Komisyonunun Başkanı Eğitim Bir Sen Samsun 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı
Deniz Konak ise Komisyonlarını Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı
tüm birimlerdeki (genel müdürlük, il müdürlükleri ve öğrenci yurtları) çalışanları kapsayacak şekilde
oluşturduklarını, kamuda sözleşmeli sorunları ve Kredi Yurtlar Kurumunda yıllardır gerçekleşmeyen
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının öncelikli sorunları olduğunun üzerinde durdu.