‘TEB KOBİ AKADEMİ’ SAMSUN’DA BAŞLADI « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

‘TEB KOBİ AKADEMİ’ SAMSUN’DA BAŞLADI

‘TEB KOBİ AKADEMİ’ SAMSUN’DA BAŞLADI
Valimiz Sayın Osman Kaymak, 26.09.2018 Çarşamba günü saat 09.30’da Sheraton Otel’de ‘TEB KOBİ Akademi Samsun’ adı altında Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından düzenlenen, Samsun Küçük ve Orta Bütçeli İşletme (KOBİ)’leri için Kurumsal Gelişim Eğitimi ve bilgilendirme toplantısına katıldı.
        ‘TEB KOBİ Akademi Samsun’un etkinliğinin açılışında bir konuşma yapan TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz bir sunum gerçekleştirdi.
        Valimiz Sayın Osman Kaymak toplantıda yaptığı konuşmasında, “Değerli katılımcılar, Türk Ekonomi Bankası tarafından organize edilen ‘TEB Kobi Akademi’ etkinliğine hoş geldiniz derken etkinliğin ilimizin gelişmesine olumlu katkılar sağlamasını diliyorum.
        Günümüzde bankacılık sistemi, anlayışlarını ve hizmetlerini değiştirme yoluna gitmektedir. Yalnızca mevduat veren, verdiği kredileri takip eden kurumlar olmayıp müşterilerine danışmanlık da yapmaktadır. Türk Ekonomi Bankası da yıllar boyunca süregelen ‘Teb Kobi Akademi’ etkinliğiyle beraber Türkiye’nin birçok ilinde KOBİ’lere hizmet vermiş olup bu etkinliği sürdürülebilir hale getirmiştir. Ülke ekonomisi için özel sektörün yatırım kararları kadar işletme modelleri de önem taşımaktadır; bu kapsamda bu akademinin çok faydalı olduğunu düşünmekteyim.
        Değerli katılımcılar, Karadeniz’in incisi Samsun bölgenin en büyük nüfusunu barındırarak, metropol kent özelliği taşımaktadır. Dinamik ve nitelikli iş gücünü kendine çeken, rekabetçi bir şehir olma yolunda ilerlerken, küresel değer zincirleriyle entegrasyon kurup, bu zincirlerde daha üst aşamalara çıkmayı hedeflemektedir. Samsun, son dönemde kamu ve özel sektör eliyle özellikle eğitim, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanında yapılan yatırımlarla altyapı anlamında hızlı bir gelişme süreci içerisine girmiştir. Avrupa Birliği fonlarıyla yapımı gerçekleştirilen Samsun Lojistik Köy ise şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli ve vizyoner bir projedir.
        Samsun ekonomisinin yarattığı katma değerin büyük bölümü hizmet faaliyetlerinden elde edilmekte, bunu sanayi ve tarım faaliyetleri izlemektedir. İlde öne çıkan sektörler, tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı sanayi, medikal aletler sektörü, otomotiv yan sanayi, lojistik, sağlık ve turizm sektörleridir.
        Değerli katılımcılar, her şehir kalkınmasını sağlamak için geleceğini iyi planlamalıdır. Bu çerçevede, Samsun ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda başlatılan 2018-2023 Samsun ili sektörel eylem planları tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında 11 adet sektörel konu başlığı belirlenmiş olup bu stratejiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından sektörlerin ilgili kurumlarından ve tüm paydaşlarından destek alınarak hazırlanmıştır.
        Bu eylem planları içerisinde sanayi ve ticaret eylem planı da bulunmaktadır. Bu eylem planı kapsamında KOBİ’lerin içinde yer aldığı eylemler tasarlanmıştır. Verimlilik, kurumsallaşma, pazarlama ve ar-ge gibi konularda, uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip firmalar ile KOBİ’leri bir araya getirecek şekilde bilgi paylaşım toplantısı, konferans, seminer; KOBİ’lerin ve diğer özel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarından fon temini konusunda bilgilendirilmelerine yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri ilgili kurumların sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
        Türkiye’deki 3,5 milyonun üzerindeki işletmelerin %99,8’inin KOBİ olduğunu düşündüğümüzde, bu işletmelerin Türkiye için üretim, ihracat, istihdam anlamında önemlerini daha net ortaya bu anlamda KOSGEB desteklerinin KOBİ’lerimiz için değeri büyüktür. Tüm KOBİ’lerimizi ilgili destek bilgilerini öğrenmek için KOSGEB’i ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.
        Program kapsamında öğleden sonra gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ‘Bugünün Başarılı KOBİ’si Geleceği Nasıl Yönetecek’ ve ‘İşletmeler Gelişim Haritasının Neresinde’ konularını içerecek olup katılımcılarımıza oldukça faydalı olacağı düşüncesindeyim. Etkinliğin ilimiz için faydalı sonuçlara ve hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.
       Konuşmaların ardından Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Uzmanı Mehmet Şöhrap Sanlı, ‘Değişen Dünya’da Güçlü İşletmeler Olmak’ konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
        TEB KOBİ Akademi Samsun toplantısına ayrıca, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Süleyman Hızır, KOBİ yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.