SON DAKİKA

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN

EĞİTİM, GÜNDEM

     TAM “9 AY 10 GÜN”, KAÇTI-SAKLANDI!..

Bu haber 16 Haziran 2020 - 12:41 'de eklendi ve 8 views kez görüntülendi.

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI    

                                               TAM “9 AY 10 GÜN”, KAÇTI-SAKLANDI!..

    (“İHA”lar buldu bir-bir ve “SİHA”lar nalladı/Onlar “Böyyükbaş” idi, “Cehîm”lere yolladı.);  (Bir “Taşlama”/Katilleri “Haşlama”)

 

*   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                                     *  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (K. Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251)

*  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (K. Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (K. Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)

  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”, “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..”  (K. Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 104, 105)

*  “Benim yolumda mücâhid kimse, benim uhdemdedir (zimmetimdedir). Rûhunu kabzedersem onu Cennet’e vâris ederim. Memleketine döndürürsem sevâb… ile döndürürüm.”  (Hadîs-i kudsî-Râmûz-ül-Ehâdîs)

*  “Hubb’ül vatan minel îmân/Vatan sevgisi îmândandır.”, Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.”,  “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün/Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Şehîd;  ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, Kıyâmetin dehşeti, hesap-mîzân-sırât, onu rahatsız etmez, doğruca Cennet’e gider.”, 

 “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Din kardeşine yardımcı olanın, yardımcısı Allahtır.”, “Allahü teâlâ, bâzı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar, bunlara başvurur. Bunlar için âhirette azâb korkusu olmaz.”, “Allahü teâlâ, bâzı kullarına dünyâda çok ni’met vermiştir. Bunları, kullarına faydalı olmak için yaratmıştır…”, “Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması, on yıl itikâftan iyidir. Allah rızâsı için bir gün itikâf ise, insanı Cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır.”,Din kardeşinin bir işini yapana, binlerce melek duâ eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günâhı affolur ve o kimse Kıyâmette çeşitli nimetlere kavuşur.”, Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin, her adımında yetmiş günâhı affedilir ve ona yetmiş sevâb verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca, bütün günâhları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz, hesapsız Cennete girer.”, “Bir kimse bir mü’mine bir iyilik yapınca, Allahü teâlâ bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek, hep ibâdet eder. İbâdetlerinin sevâbları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp, kabre konunca, bu melek nûrlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferâhlanır, neş’elenir. ‘Sen kimsin?’ der. ‘Ben, falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neş’eyim. Allahü teâlâ beni, bu gün seni sevindirmek ve Kıyâmette sana şefâat etmek ve Cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi’ der.”, “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”,  “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)

“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”,Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  (Bediüzzâman Said Nursî  “r. aleyh”)

*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; İst. 2012, s. 438)

*  “Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG, ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı terör örgütleri listesinden çıkarıldı. (Basın21.09.2018)

*  “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!” (M. Âkif Ersoy-Safahat)

*  “Dünyamızı sorma; hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Ârif N. Asya “r. aleyh”-Rubâiyyât/2)

*   “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm…” (Dilaver Cebeci “r. aleyh”)

*  “Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir…,  Mutlak hakikat Allah’tır.”, “…şiirin gâyesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır. Şâir, madde değil de mânâ hâlinde câmi kapılarının önünü dolduran Allah dilencilerinin en güzelidir.”

                                                                                                              (N. Fâzıl Kısakürek “r. aleyh”-Çile)

*  “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!..”  (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, sy. 9)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

4 Haziran günlü “Türkiye Gazetesi”nin 8’inci sayfasında okuduğumuz, bir gün öncesinde ise TV haberlerinden öğrendiğimiz bir gelişme, bizi ziyâdesiyle memnun etmiş ve aşağıdaki mısraların yazılmasına sebebiyet vermiştir.

Bu haberlerde aynen şöyle denilmekte idi: “Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürdürdüğü operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

Tunceli’nin Ovacık kırsalılnda gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yüreten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan ‘Şerzan’ kod adlı Hasan Ataş, silâhlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi. Teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombası da ele geçirilirken bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. Bitlis Sehi Ormanları bölgiesinde düzenlenen hava destekli operasyonda isme Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden, 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan ‘Doktor-Kendal’ kod adlı terörist Veysel Altun ile yine gri kategorideki ‘Şoreş Tatvan’ kod adlı terörist Âdem Çelebi etkisiz hâle getirildi. Operasyonda ölü geçirilen teröristlerden birinin de gri listede yer alan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu ‘Serhat’ kod adlı terörist Ahmet Korhan olduğu belirlendi.”

                                                               = = = * = = =

19 Temmuz 2019” günü, diğer bir ifadeyle bundan tam “9 ay 10 gün önce”si bir tarihteki “ihanet/cinâyet” sonrası kaçan ve şurda-burda fareler gibi deliklerde/mağaralarda saklananlar, bu sürenin sonunda “ölü” olarak doğmuşlar ve doğruca da “Nâr-ı Cehîm”e postalanmışlardır. Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız bu şiirimizle de Sizleri başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = =  (  1   ) = = =

Tam “9 ay 10 gün”, “kaçtı-saklandı”;

“Doktor-Kendal” şimdi, “nallandı” Dostlar!..

“500 Bin Liralık, Liste” aklandı;

“Şerzan” kod adlı, malûm mitoslar;

“Sehi Ormanları”, artık paklandı!..

 

“Şoreş Tatvan” vardı, “Âdem Çelebi”;

“Şerzan” ile kaçtı, “Yarbay” sebebi;

“Nâr-ı Cehîm” yeri, kalır ebedi!..

“Zebanî”ye varır, bodostan toslar;

Rabbim Kur’ân’ında, hep bunu dedi!..

 

“Karl Maks”, “Mao”, “Apo”; kim ise başı;

Al-götür tayf1anı, “ateş”e taşı;

“Şeytân”a oyuncak, “İblis” sırdaşı!..

“Bitlis-Şatak”  temiz, paktır Toros’lar;

“Akkuş Ailesi”, dökme gözyaşı!..

                        = = =  (  2   ) = = =

Tam “9 ay 10 gün” kaçtı-saklandı;

Sonunda bir “ölü”,  doğdu veledler!..

“İHA-SİHA” buldu, “füze” saplandı;

“Cehîm”e kesildi, bu son biletler;

“Zebâniler” şimdi, onları andı!..

 

“Yarbay”ım katilin, bir-iki bunlar;

Patladı beyinler, düştü burunlar;

PKK/YPG, bitti oyunlar!..

“Coni”ye fâş oldu, cümle fiskoslar;

Kim var bize baktı, öylece şaşı!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “Zafer Yarbay”ım;

Sana “duâlar”da, ben hep burdayım;

Kâh Sehi-Cizre’de, kâhı Sur’dayım!..

“Şehîdler Unutulmaz”, anıyor “Dostlar”;

“Hacer-ül-Esved”çe, “Kâbe”nin taşı!..

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.