“SON”A KALMA “ERKEN” GEL!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Dün Başardılar, Bugün Neden Olmasın? Projesi

EĞİTİM, EKONOMİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET, TEKNOLOJİ

“SON”A KALMA “ERKEN” GEL!..

“SON”A KALMA “ERKEN” GEL!..

                                                                                                      AÇIK MEKTUP

(YÖK Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na)

Efendim;

Hemen herkesin yakinen bildiği ve şikâyetçi olduğu bir konu var: Aile içi şiddet ve cinâyetler…

Yazılı basın-yayın organlarının 3’üncü sayfalarına, görülü basın dediğimiz televizyon ve internetinin günlük haberlerine yansıyan vurdulu-kırdılı, kestili-kurşunladılı, yüzkarası olayların sosyal dramatik sahneleri ve polis-adliye görüntüleri…

Bundan elbette ki milletçe hepimiz muzdarip ve şikâyetçiyiz…

Çâre!..

Elbette bir çâre olmalı ve başta Siz Saygıdeğer Yetkililerimiz olmak üzere vicdan sahibi kişiler bu meselede yeni bir şeyler üretmeli ve yarınlarımıza bırakmalı, diyoruz ve de bu düşünce ile aşağıdaki tekliflerimizi sunalım istiyoruz:

Efendim!..

Hepimizin bildiği ve can-ı gönülden inandığı gibi, bu işin temelinde de “eğitimsizlik” yatmakta ve cehalet bizi bu olumsuz neticeler, bu yüz kızartıcı sonuçlar ile karşı karşıya getirmektedir.

“Eğitimsizlik” deyince, okuma-yazmaktan; ilköğretim, orta ve yüksek öğrenimden bahsetmiyoruz. “Dinî ve millî ahlâk”tan, “örf ve âdetlerimizin” yokluğundan bahsetmek istiyoruz. İşte bunların her ikisinin de yokluğunu (veya yetersizliğini) yaşadığımız için bu yüzkarası durumları hemen her gün yaşıyor ve milletçe sıkıntısını çekiyoruz.

Öyleyse çâre nedir?..

Çâre’nin bizce çok önemli 3-4 ayağı/ilâcı var. Bunlar:

1: Diyanet’in açtığı “Yaz Kur’ân Kursları”na katılanlara, (ileride “Belediye veya Müftülük Evlenme Memurluklarına” sunulmak üzere) “Sertifika” vermek.

2: Belediyelerin öncülüğünde açılmış bulunan veya yeniden açılacak olan “Aile Meclisi Kursları” na katılan nişanlı çiftlere veya gelin-damat adayı kursiyerlere; “İslâm Ahlâkı”, “Aile Hukuku”, “Ana-Baba Hak ve Ödevleri”, “Mutlu Hayât”  vb. konularda bilgiler alındığını gösterir “Kursa İştirak Belgesi” vermek ve “Ana-Baba Okulları”nda da evli çiftleri bilgilendirmek.

3: Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksek okullarında da benzer kurslar açmak suretiyle nişanlı çiftler ile gelin-damat adayı kişileri  (yukarıda 2’nci maddede sıralanan konularda bilgiler veren eğitimden geçtiklerini gösterir belgeler/sertifikalar ile) aynı şekilde Belgelendirmek. 

4- Belediye veya Müftülük Evlendirme Dairesi Memurluğuna başvuran gelin-damat adaylarından bu kurslara (“Yaz Kur’ân Kursları”ndan en az 10 haftalık kısmına, “Aile Meclisi Kursları”ndan en az 3 haftalık kısmına katıldığını gösterir) İştirak Belgesi/Sertifikası istemek, bu belgelerin her birinin noksanlığına karşılık, gelin ve damat adayının her birinden, o gün yürürlükte bulunan “Asgari Ücretin 1/13’ü oranında” bir harcın, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” hesabına yatırıldığını gösterir makbuz talep etmek…

Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımızı Siz Saygıdeğer Devlet Büyüklerimiz ile Okuyucularımızın bilgilerine sunuyoruz.

 Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                                                                              = = = * = = =

Kaç yıl yaşarsan yaşa ve nice bir ömür sür;

Mutlu ve sağlıklı ol, her hâlin olsun güzel!..

Cennet gibi vatanda, al bayrak altında hür;

Nasıl yaşarsan yaşa, “son”a kalma, “erken” gel!..

 

                Bu “kurslar” senin için, bu “câmiler” hep açık;

                “İlim” ile yüksel sen, “merdiven”e hele çık;

                “İyi insan-has adam” olmak var açık-seçik;

                Nasıl yaşarsan yaşa, “son”a kalma, “erken” gel!..

 

“Yaz Kursu-Kur’ân Kursu”, “ilmin” çekici-örsü;

“Aile Meclisleri”, “Anne-Baba”lık kürsü;

“Güzel Ahlâk-Mutlu Ev”, nasılmış millet örfü?

Nasıl yaşarsan yaşa, “son”a kalma, “erken” gel!..

 

                KAYIKÇ’Ali bir “dede”, “gence nasîhat” ede;

                Evvel bunlar yok idi, örnek al memlekete;

                “İlim-ahlâk yoksunu”, düşer hep felâkete;

                Nasıl yaşarsan yaşa, “son”a kalma, “erken” gel!..

 

                                                                                                              ALİ KAYIKÇI (Âşık Derebahçeli)

  1. Posta: htmatbaa@gmail.com TC: 51 547 604 428                  Adres: htMATBAA Hançerli Mah. Atatürk Bulvarı No. 112

İlkadım/SAMSUN Tel: 0535 218 84 41