“SAMSUN’UN ANSİKLOPEDİSİ” 10. BASKIYA HAZIR… « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

“SAMSUN’UN ANSİKLOPEDİSİ” 10. BASKIYA HAZIR…

“SAMSUN’UN ANSİKLOPEDİSİ” 10. BASKIYA HAZIR…

* “Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı ” tarafından 27 yıllık bir araştırma sonucu kaleme alınan ve bu defa  “Atatürk’ün Samsun’a Gelişinin 100. Yılı” hatırasına neşredilmek üzere hazırlanan “Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” adını taşıyan eser, büyük boy ve tam 800 sayfa.

(SAMSUN)- Başta “Atatürk” ve “Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil” olmak üzere 400’ü aşkın sayıda gazeteci-yazar ve akademisyenin;  hayat hikâyeleri, eserleri ve şiirlerinden seçmelerin de yer aldığı “Dünden Bugüne SAMSUNLU ŞÂİRLER ve YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ” isimli eserin 10’uncu baskı nüshasını hazır hâle getirildi.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı; basına yaptığı açıklamada, 1991 yılında neşredilen “Samsunlu Halk Şairleri” isimli eserle çıkılan bu yolculukta, şehrimizin kültür-sanatı ile ilgili bugüne kadar 8 ayrı kitap yayınladığını, bunlardan “Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi”nin şimdiye kadar 9 baskı yaptığını, 10 baskı nüshasının ise“dijital” olarak baskıya hazır duruma getirildiğini belirtti.

Başta “Sayın Valimiz Osman Kaymak” olmak üzere, ayrıca dönemin üç Samsun Valisinin daha “Sözbaşı” tanıtım yazılarını ihtiva eden bu eserin çeyrek asrı aşan bir süre içerisinde elde edilen bilgilerin harmanlanması suretiyle meydana getirildiğini ve başta şehrimiz Üniversite ve Halk Kütüphanelerine, Belediyelerine ve bâzı dernekleri olmak üzere çok yere ücretsiz dağıtıldığını,  çevre illere gönderildiğini vurgulayan Kayıkçı, yeni baskı için şunları söyledi:

“Bilindiği üzere; önümüzdeki yıl, ’19 Mayıs! İşte benim doğum günüm!’ diyerek Samsun’a işaret eden ve kaleme aldığı 4 eserin ilki olan ‘Nutuk’un ilk hazırlıklarını da şehrimizde kaldıkları günlerde yapan ‘Gâzi Mustafa Kemal Paşa’nın, bölgemizi şereflendirdiklerinin aynı zamanda ‘100. Yılı’ olmakta ve bunun için de yoğun programlar hazırlanmaktadır. Biz de kendi adımıza bu eseri hazırlayıp misafirlerimize sunalım, istedik. Eser şu anda 800 büyük sayfa, sıvama ciltli kapaklı olarak neşredilecek şekle getirilmiş bulunmaktadır.

Bunun için de Tüccar, Sanayici ve Vakıf gibi kuruluşlarımız ile Kamu Yetkililerine sesleniyor ve kendilerinden herhangi bir ücret ve maddiyat talep etmeden bu eserin yayınlanması için verebileceğimizi, ayrıca bu Ansiklopedi içinde kendilerine tanıtım vs. yazısı yazabilmeleri, ürünleri veya hizmetlerinin reklâmını yapabilmeleri bakımından da 3 boş sayfa ayırdığımızı bilmelerini istiyoruz.

HT Matbaa Samsun adresinde isteyen bizimle doğrudan görüşebilir veya  (0535 218 84 41 numaralı) telefonla bize ulaşabilir.”

 

 

 

 

 

            “Ali Kayıkçı”

 (Âşık Derebahçeli) Kimdir  

                                                            

 

                                  

 

14 Ağustos 1946 târihinde, Trabzon’a bağlı Maçka ilçesi Hamsiköy’de doğdu. İlkokulu Samsun 19 Mayıs ve Rızânur’da (1954–59), orta ve liseyi de Samsun Ticaret Lisesi’nde (1959–65) okudu.

Yüksek tahsilini ise Ankara İktisâdi ve Ticarî İlimler Akademisi’nde tamamlamak suretiyle 1969 yılında “Bankacılık Bölümü”nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında (1967), Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarife Şubesi’nde başladığı memuriyeti, 1971 yılında Levazım Yedek Subayı Er Eğitim Okulu Öğretmeni olarak tamamladığı askerlikten sonra da devam ettirdi. İstanbul Çıkış (İhracat) Gümrüğü’nde “Müdür Muavini” iken kendi isteği ile Samsun’a tayin oldu (1974).

1980 yılında “Samsun Gümrük Müdürü” olarak atandı. Ağustos 1981’de, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’nde “Şube Müdürü” iken “istifa” ederek memuriyetten ayrıldı.

Önce serbest olarak, sonra da bâzı özel şirketlerde “Muhasip”lik ve “Gümrük Komisyonculuğu” yaptı. Daha sonra ise “Türkiye Gazetesi”ne geçerek “Bölge Muhasebe Müdürü” ve “Bölge Haber Müdürü” olarak vazife gördü.

İHA’nın kurulmasıyla önce “Bölge Haber Müdürlüğü”nden, sonra da 1991 yılında emekli olup 1994 senesine kadar devam ettirdiği “Bölge Muhasebe Müdürlüğü”nden de Temmuz 1994’de ayrıldı.

Şubat 2000 târihine kadar “Serbest Muhasebeci”lik yaptı ve Filiz Şekerleme bünyesinde de “Muhasebe Müdürü” olarak çalıştı. Bu târihten sonra ise Yeni Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve yeni bâzı haklar tanıması sebebiyle de 10 yıllık “Sarı Basın Kartı“nı iade ederek “Gümrük Müşaviri” olarak ticârî faaliyetlere başladı. 31 Aralık 2013 tarihinde ticarî faaliyetine son vererek tekrar “basın-yayın” hayatına döndü. Hâlen “Denge Gazetesi”nde “Yazar” olarak meslekî hizmetlerini sürdürmekte, kültür-sanat alanında eserler vermektedir…

Kayıkçı; Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Gazetesi” ve sonra da “Uyanış Dergisi”nde başladığı edebî çalışmalarını,  sonraki yıllarda aralıksız devam ettirdi.

“Türkiye Gazetesi”nin açmış olduğu şiir (Bir İnsan Ki–1982) ve hikâye  (Huzursuz Baba- 1982) yarışmalarında “Birincilik”ler kazandı. “Türk Basın Birliği”nin “Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışması”nda da “Mondros’tan Cumhuriyete” isimli “destan”ıyla bu dalda “birinci” seçildi. Bu aradaDerebahçe Gazetesini çıkarıp “Başyazar”lığını ve kurucusu bulunduğu “Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar Derneği) Başkanlığı”nı yaptı (1978–80).

Kültür Bakanlığı”nca “Halk Şâirleri” listesine alınan ve “Yaşayan Halk Şairleri Antolojisi”nde şiirlerine yer verilen Ali KAYIKÇI, Samsun’un mahallî Gazetelerinden “Büyük Samsun”, “Anayurdum” ve “Yeni Karadeniz” gazetelerinde de “Yazı İşleri Müdürlüğü” ve “Yayın Kurulu Üyeliği” gibi görevlerde bulundu (1993-1996).

“Türkiye Gazetesi” dışında “Medikal Gazete”, “Zaman”, ‘Ortadoğu” ve “Yeni Mesaj”da ise çeşitli haber ve röportajları neşredildi.

 Evli ve beş çocuk babası olup “Samsun Gürses Gazetesi”nde fahrî olarak “Kültür-Sanat Sorumlusu” sıfatıyla edebî çalışmalar yaptı,  eserler neşretti.

2008–2009 yıllarında “Samsun Denge Gazetesi”nde, daha sonra ise “Samsun Olay”,  “Demokrasi’nin Müdafii” ve “Samsun Manşet” gazetelerinde, 2011-12, 2014-2017 yıllarında “tekrar “Samsun Denge Gazetesi”nde, akabinde ise “akasyamhaber.com” ve “bizimsamsun.net” internet/genelağ sitelerinde  “Köşe Yazarlığı” yaptı;  Say-Der (Samsun Yazarlar Derneği’n)de ve “Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti”nde “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak kültürel faaliyetlerde bulundu; ayrıca muhtelif gazete ve dergilerde neşredilmiş pek çok şiir, makâle ve deneme yazılarına imza attı…               

Çeşitli türden neşrettiği eser sayısı 40’ı, bunlardaki toplam sayfa sayısı 15 bini, gazetelerde tefrika hâlinde neşredilenler ile dergi ve gazetelerde çıkmış yazılarıyla birlikte genelde toplam olarak 40 bin sayfayı geçmiş bulunmaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20–22 Haziran 2008 târihinde düzenlenen “Uluslararası Samsun Şiir Günleri”ne “Ev Sahibi Şair” olarak katılmış ve “Yıldızlardan Beş Yıldız” isimli şiirini sunmuştur.

             Basılı Telif Eserleri:

 • Adım Adım (İstanbul 1972, inceleme, kendi yayını, 240 sayfa).
 • Kan Pıhtısı/1 (İstanbul 1973, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • Kan Pıhtısı/2 (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İhracat (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/1 (İstanbul 1977, Şelâle Yy. 564 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/2 (İstanbul 1978, Şelâle Yy. 564 sy. 1990’da 14. baskı, 1152 sy).
 • Çeyrek Asır (İstanbul 1978, Hergün Gzt. tefrika romanı).
 • Çile ve Huzur (İstanbul 1982, Türkiye Gzt. tefrika romanı).
 • Onbuçuk Atali (İstanbul 1983, Türkiye Gzt. tefrika hikâyeleri).
 • Bir Elmanın Yarısı (1983, Samsun Gürses Gzt. tefrika romanı).
 • Fidan (İstanbul 1983, Türkiye Gzt. tefrika romanı; 1996 Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy., 3. baskı, 144 sy).
 • Mondros’tan Cumhuriyete (1983, Samsun Gürses Gzt. destan).
 • Mert Irmağı İnsanları/Pontus’a Darbe (1984, Samsun Gürses Gzt. tefrikası, belge-roman; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1989, 2. baskı, 256 sy; Kanal-S Tv. Yy. Samsun 2003, 3. baskı, 232 s.; Gürses Gzt. tefrikası-2005, 4. baskı; Samsun Gürses Gazetesi Yy. Samsun 2009, baskı, 224 sy. büyük boy).
 • Halime Kız’ın Âhı (İstanbul 1985, Türkiye Gzt. tefrika romanı; Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1996, 3. baskı, 160 sy).
 • Çeyrek Asır’dan Sonra (1985, Samsun Gürses Gzt. tefrika romanı; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1986, 2. baskı, 122 sy).
 • Hasret (İstanbul 1986, Türkiye Gzt. tefrika romanı).
 • Bir Buket Haber/1 (1981-89 Türkiye Gzt. Bölge Haberleri, 204 sy. büyük boy).
 • Bir Buket Haber/2 (1990-91 Türkiye Gzt. Bölge Haberleri, 144 sy, büyük boy).
 • Samsunlu Halk Şâirleri (Samsun 1991, derleme ve telif, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. 342 sy).
 • İşte İnsan/1 (Samsun 1996, Mert Kültür Merkezi Yy. 448 sy, büyük boy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/1 (Samsun Şbt 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 226 sy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/2 (Samsun Aralık 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 184 sy).
 • İşte İnsan/2 (Samsun, Mart–1999, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 410 sy, büyük boy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/1 (Samsun, Mayıs–2000, Samsun Gürses Gzt. Yy. 520 sy, büyük boy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/2 (Samsun Mayıs 2001, Samsun Gürses Gzt, Yy. 528 sy, büyük boy).
 • Pontus Üstüne (Basından Seçmeler; Samsun 2003, Ak Yazılım Yy. 208 sy.)
 • Güldede ve Gül Çocuklar (İstanbul 2004, Yeni Mesaj Gazetesi, tefrika çocuk romanı, 1. Baskı. Samsun 2005, Gürses Gazetesi, 2. Baskı, Samsun–2007, Gürses Gzt. Yy. 96 s. 3. Baskı).
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar–175 İsim, 1.200 Eser (Samsun–2005; Samsun Gürses Gzt. 444 sy. büyük boy;)
 • Türk Destanları (Türk’ten Tâ….. Atatürk’e) (Samsun, 2006; Samsun Gürses Gzt. Yy. 160 ; 2. Baskı, Samsun 2008, Gürses Gzt. Yy. 196 sy.)
 • Samsun’un Mânevî Mîmarları (Dünkü ve Bugünkü Örnek Şahsiyetler)-Yüz 55 isim/biyografi; (Samsun-Ocak 2008, Gürses Gzt. Yy. 340 s. 2. Baskı).
 • “5 Yıldız”lı…. “55 Yıldız”lı, “TC Kimlikli” Samsun (Samsun-Ağustos 2010, Demokrasinin Müdafii Gzt. Yy. l48 s. cep boy).
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi-275 İsim, Bindörtyüz 55 Eser (Samsun-2011, Medeniyet Gzt. Yy. Büyük boy 488 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1-Köşe Yazısı Konulu 2009/2011 Olaylarına 178 Şiir; Cilt 1, (Samsun- Ocak 2012, Büyük boy 232 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/2-Köşe Yazısı Konulu 2009/2012 Olaylarına İkiyüz 55 Şiir; Cilt 1–2, (Samsun- 29 Mayıs 2012, Büyük boy 440 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/3-Köşe Yazısı Konulu 2012 Olaylarına 55 Şiir; Cilt 3, (Samsun 14 Ağustos 2012, cep boy l76 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/1-Din ve Ahlâk ile Şehr-i Samsun konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Ekim 2012, 288 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (375 İsim, Üçbinyüz 55 Eser-Samsun-2013, SAY-DER Yy. Büyük boy 735 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/2-Terör Olayları ve Suriye konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Şubat 2015, 304 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/3-Dil ve Millî Kültür konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Aralık 2015, 488 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 55 Köşe Yazısı-Şiir; (1. Baskı; Samsun-18 Mart 2016, 224 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (414 İsim/Binikiyüz 55 Resim/Üçbinikiyüz 55 Eser-8. Baskı, Samsun-Mayıs 2016, SAM-MED Yy. Büyük boy 800 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 88 Köşe Yazısı-Şiir; (2. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 512 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (1. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 64 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 99 Köşe Yazısı-Şiir; (3. Baskı; Samsun-28 Şubat 2017, 312 )
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (2. Baskı; Samsun-18 Mart 2017, 144 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu 85 Köşe Yazısı-Şiir; (3. Baskı; Derebahçe Mah. Merkez H. Dursun Öksüzoğlu Camii Dernek Yy. Samsun-29 Ekim 2017, 544 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (455 İsim’e Doğru; 9. Baskı, Samsun-Ağustos 2018, ht Matbaa Yy. Büyük boy 800 sy.)

 

 

            Basıma Hazır Eserleri:

 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Yüz 19 Köşe Yazısı-Şiir; (4. Baskı; htMatbaa Yy. Samsun-19 Mayıs 2019, ….)
 • “Halime Kız” Yazdı, Ben de “Saza” Söyledim (“Moda” Konulu 21 Köşe Yazısı-Şiir; htMatbaa Yy. Samsun Mayıs 2019, … sy) 
 • “Mert Irmağı İnsanları (Pontus’a Darbe)”-Belge Roman; htMatbaa Yy. 6. Baskı, Samsun 2019, …..sy
 • “Pontus Üstüne (Ne ‘Amisos’ ‘Amazon’, Ne de ‘Pontus’ Diyoruz)”-Köşe Yazısı ve Şiirler); htMatbaa Yy. Samsun 2019, ….sy
 • 70’e Doğru (2012/2016 Olaylarına … Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/1-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-1)
 • Yazdı-Yazdım/2-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-2)
 • Yazdı-Yazdım/3-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-1)
 • Yazdı-Yazdım/4-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-2)

 

        Kazandığı Ödüller:

 1. a) Türkiye Gazetesi Şiir Yarışması, Bir İnsan Ki isimli şiirle, 1982’de birincilik,
 2. b) Türkiye Gazetesi Hikâye Yarışması, Huzursuz Baba isimli eserle, 1982’de

1’incilik,

 1. c) Türk Basın Birliği’nin Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışmasında, Mondros’tan

Cumhuriyete isimli destanla, 1983’de 1’incilik,

ç)  Samsun Yazarlar Derneği’nin 2007’de Araştırma dalında verdiği 1’incilik…

 

   Üye/Yönetici Olduğu Edebiyat, Kültür- Sanat Kurum ve Kuruluşları:

 1. a) Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar ve Şairler Derneği) Kurucu Başkanı,
 2. b) İLESAM (Türkiye İlim Edebiyat ve Sanat Eserleri Meslek Birliği) 150 Nu. Üyesi,
 3. c) Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi,

ç) Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Üyesi,

 1. d) Anadolu Basın Birliği Samsun Şubesi Üyesi,
 2. e) Say-Der (Samsunlu Yazarlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi,
 3. f) Samsun Ticaret Liseliler Derneği Üyesi,
 4. g) Derebahçe Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

ğ) Derebahçe Irmak Camii Derneği Üyesi,

 1. h) Bahçelievler Camii Derneği Denetleme Kurulu Üyesi,

ı) Sagem-Der (Samsun Gelişim Derneği) Üyesi,

 1. i) Sosyal Meskenler Camii Derneği Üyesi,
 2. j) Şuurlu Öğretmenler Derneği (Öğ-Der) Samsun Şubesi Üyesi
 3. k) Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi

 

   Üye Olduğu Meslekî Kuruluşlar:

 1. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (2/21132 sicil sayılı) üyesi,
 2. Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (375-S. Muhasebeci) üyesi,
 3. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (M/55004 sicil sayılı) üyesi.