Samsun ve ülkemiz için gurur kaynağı ve bir umuttur.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Samsun ve ülkemiz için gurur kaynağı ve bir umuttur..

ARGE ÇALIŞMALARI SONUCU BAŞARILI OLUNDUĞUNDA DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ TELESKOPUNUN ÜRETİLMESİ YANI SIRA HER EVDE BİR GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM ÜNİTESİ KURULABİLECEK” DÜNYADA ÜRETİLEN MEVCUT MERCEKLERE GÖRE TEORİDE ÜRETİLEN IŞIN SEVİYESİNİN UYGULAMADA DA YEDİ KAT DAHA FAZLA ARTIRMASI HEDEFLENİYOR. SARILAR DÖNENGESİ; ” YAY ORANI = ALAN ORANI = YÜKSEKLİK ORANI” EŞİTLİĞİ ESASINA GÖRE ÜRETİLEN TELESKOP VE GÜNEŞ IŞINLARINI YÜKSELTME MERCEĞİ ÜRETİM ÇELİK KALIBI ÜRETİLDİ. ŞİMDİ SIRA SARILAR DÖNENCESİ ÇELİK KALIBINA MERCEK DÖKÜMÜNDE. Araştırmalarında cam döküm ünitesinin Samsun ili içinde sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik – Cam Bölümünde bulunduğunu açıklayan Bilim İnsanı Matematik Teorisyeni Sarılar; “Sarılar dönencesi mercek dökümü için müracaatımızı yaptık. Dekanlık uygun bulup Seramik – Cam Bölümüne talebimizi gönderdi. Şimdi sarılar dönencesine göre üretilen mercek dökümü ve çıkacak neticeyi bekliyoruz” dedi. Sarılar dönencesi; ” Yay oranı = Alan oranı = Yükseklik oranı” eşitliği esasına göre üretilen milli ilmi keşfin doğruluğu değişik üniversitelerin matematik bölüm başkanlıklarınca doğrulanmıştı. “AKADEMİK KURUL KARARI” VAR Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığının; “Bilinen elipslerin kullanım alanlarındaki; “Görüntü, ses, ışın ve frekans algılama seviyesini yükseltmesi hakkındaki Milli İlim Üretimi Yatay ve Dikey Elips 2’nin çevre uzunluğunun tam olarak bulunması” adlı çalışma; “ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen Akademik Kurul tarafından incelenmiş ve uygun bulunduğuna” dair akademik kurul kararı bulunduğunu açıklayan Sarılar; “ Gerek akademik kurul kararı ve gerekse matematik bölümlerinin milli ilmi keşiflerimizi doğrulaması yolumuza ışık tutmuş; akademik görüşler ve bu akademik kurul kararı bizi milli ilmi keşfimizi sanayide uygulamaya teşvik etmiştir” dedi. Sarılar dönencesi teleskop merceği teleskop üretimi dışında ayni merceğin daha büyük ebadının güneş ışınlarının seviyesini bilinen merceklere göre yedi kat daha artıracağını açıklayan Bilim İnsanı Sarılar; “ Sarılar Dönencesi Merceği kapalı bir devrede çelikten su kabının üzerine yerleştirilecek. Sarılar dönencesi merceğinin güneş ışınlarını yükseltmesi ile kaynayan su buhar halinde kabın üst kısmından çelik bir boruya aktarılacak. Çelik borunun içine elektrik üretim motoruna bağlı bir pervane yerleştirilecek. Su buharının pervaneyi döndürmesi ile elektrik üretilecek. Çelik borudan geçen su buharı kapalı devrede dönerek tekrar çelik su kabının alt kısmına bağlanıp devir dayım işlemi tamamlanacaktır” dedi. Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mehmet Haznedar ise;” Milli keşif ve icatları yanı sıra SAMSUN MEDYA GAZETECİLER CEMİYETİ Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür, Sanat işleri ve Türk Kültür dünyası ile ilgili Başkan Yardımcısı olan Bilim İnsanı Kerim Sarıları takdir ediyoruz. Gerek eğitimde ve gerekse sanayide milli icat ve keşiflerinin kullanılabilecek olması hususundaki üniversite akademik kurul kararı ve akademik görüşler Türk milleti için bir onur kaynağıdır. Eğitim, bilim ve teknolojiye gelecekte Samsunlu bir kardeşimizin damga vuracak olması Samsun ve ülkemiz için gurur kaynağı ve bir umuttur” dedi.