Rektör Bilgiç: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Canıgönülden Kutlarım” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Rektör Bilgiç: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Canıgönülden Kutlarım”

Rektör Bilgiç: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Canıgönülden Kutlarım”

 

Yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra bu güçleri toplum adına denetleme ve eleştiri görev ve sorumluluğundan hareketle dördüncü güç olarak konumlandırılan medyanın en önemli fikir çalışanları gazetecilerdir.

Gazeteciler, toplumun bilme ve öğrenme hakkı doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşen ve haber değeri taşıyan olayları, sorunları, gelişmeleri kamu yararını gözeterek haberleştirmekte ve topluma haber akışını sağlamaktadırlar.  Bir başka deyişle gazetecilik; toplumsal çıkarları, gereksinimleri, gelişmeyi önceleyen ve bu kamusal bağlanımına koşut olarak haber olaylarını halkla buluşturan ve halkı konuşturan bir meslek ve yaşam biçimidir. Bu anlamda gazetecinin en temel ve öncelikli sorumluluğu içinde yaşadığı topluma karşı olan sorumluluğudur.

Toplumsal sorumluluklarını binbir zorluk altında dahi olsa gözeten, mesleklerini haberciliğin kabul görmüş ilke ve kodları doğrultusuna icra etmek için çabalayan, halkın doğru ve gerçeklerle buluşmasına aracılık ederek böylesine kutsal bir mesleğin taşıyıcısı olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü canıgönülden kutlarım.