RAMAZÂNNÂME « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Başkan Sandıkçı’dan Çağrı

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ

RAMAZÂNNÂME

RAMAZÂNNÂME

Muhabbet deryâsının aşk lezzeti sende var;

Aşkın hakikatinin muhabbeti sende var.

Tutuştu mu gönüller bir kez o kıvılcımla;

Saâdetin özünün bereketi sende var.

***

Bütün coşan gönüller meşakkatten âzâde…

Gün olur elbet dolar ömre biçilen vâde.

Huzura yürünüyor;her şey Rabb’e âmâde;

On bir ayın şahlanan fazîleti sende var.

***

Nûrunla kalbler doldu; bulutlar aralandı.

Milyonlar saf saf oldu;ardarda sıralandı;

Sevdâ yüklü kâinat seninle tuğralandı;

Ebedî yolculuğun saâdeti sende var.

***

Dupduru bir pınarın suyuyla yunmak güzel;

Köşkünden pırıltılar,aşk ile,sunmak güzel.

İlâhîlerle gönle bir kez dokunmak güzel;

Sevginin çağıl çağıl zarâfeti sende var.

***

Her kışın baharı var,gönlün baharı sensin;

Güzelliğin,çehrede,gerçek ayârı sensin.

İftar sofralarında sabrımın yârı sensin;

Benliğimin hoşgörü hürriyeti sende var.

***

Câmiler; mahzûn,buruk sînelerin yunağı;

Sevdâ yüklü kalblerin en emîn barınağı.

Ezân nidâlarıyla kucaklayan her çağı;

Şefkatteki tevâzû azameti sende var.

***

Gece-gündüz her ânın şükürlerle donanır;

Kâinat,sabahları,binbir hazla uyanır.

Cân,cânanın aşkına bilmem nasıl dayanır;

Evliyâ nefesinin her hikmeti sende var.

***

Harâbeler içinde, gözler, ziyâ’nı arar;

Garipler,bîçâreler,sende mizânı arar.

Tövbenin sırlarında ân ân mânânı arar;

Anne hissiyâtının merhâmeti sende var.

***

Dünyaya râm olamam, mevti dost edinemem;

Çok korkarım,mahveder,beni,kibrim-debdebem.

Çünkü âciz nefsimle çetindir mücâdelem;

Dertlerin merheminin inâyeti sende var.

***

Ne kadar güzelsin ki,ayların sultânısın;

Ümit üzre olanın cânısın-cânanısın.

Titreyen dudaklara,hükümdâr irfânısın;

Sabah ezân vaktinin sükûneti sende var.

***

Minâreler parıldar nazlı bir ihtişâmla;

Su akar,çiçek açar,yeni yeni ikrâmla.

Yıldızlar göz kırparlar asîl bir ihtirâmla;

Bülbülün,kurdun-kuşun,cemaâti sende var.

***

Kuru kuru dudaklar, tiril tiril parmaklar…

Seninle cân bulurlar…Gürül gürül ırmaklar!

Bu ırmakta çimenler,ne kadar temiz-paklar;

Mânevî kâinatın tüm serveti sende var.

***

Sözü güzel diyene, Hakk da yâr olur,inan!

Ona karşı koyana,her şey nâr olur,inan!

Seninle olmayana,dünya dar olur,inan!

İki cihân mülkünün emâneti sende var.

***

Bu yolda âşık durmaz; âşık olan yorulmaz!

Bilinir ki; ummânlar,bulanmadan durulmaz!

Bataklık arazide sağlam bina kurulmaz;

Tevhîdde aşk devleti,asâleti sende var!

  1. HALİSTİN KUKUL/TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ, ARALIK 2000