Prof. Dr. Derya OKTAY’ın DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Murat Değirmenci’den Basın ve Üniversite İşbirliği İle Yenilikçi İstihdam Projesi

EĞİTİM, EKONOMİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET, TEKNOLOJİ

Prof. Dr. Derya OKTAY’ın DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Derya OKTAY’ın
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI
Geçen yirmi yıllık dönemde dünyada yaşanan değişimler, ekolojik dengelerin ve geleneksel
yerleşimlerin büyük değişimlere uğradığı, karmaşıklık ve tekdüzelik içeren bir kentsel görünümü
ortaya çıkarmış, ve bu görünümün ötesinde çok daha ciddi çevresel sorunlar kentlerimizi ve kentlerde
yaşayanları tehdit eder hale gelmiştir. 21 yüzyılın başı, teknolojideki ve sanayideki gelişmelerin
doruğa ulaştığı bir dönüm noktası olurken, ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok
olması bu gelişmelerin bedeli olmuştur.
Kentler, doğru mekansal düzenlemeler ve yönetim şekilleriyle, iklim değişiminin bir kriz haline geldiği
günümüz koşullarında, yeryüzü kaynakları ve ekosistemleri üzerindeki talep ve baskıyı önemli
derecede azaltabilecek potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, plansız büyüme ve yayılmanın yarattığı
sorunların farkına varılmalı, otomobile olan bağımlılığı en aza indiren, yaya hareketini kolaylaştırıp
yürümeyi keyifli hale getiren, bisiklet kullanımını kapsayan gelişmiş ve entegre bir sürdürülebilir ulaşım
modeli yoluyla kolay erişilebilir, endüstriyi değil ama konutları ve çalışma yerlerini, alışveriş alanlarını,
dinlence-eğlence ve eğitimle ilgili ve diğer toplumsal işlevleri yakınlaştıran, kamusal mekanların nitelik
ve kullanımlarının önemsendiği, kendi kendine yeterliliği destekleyen çözümler aranmalıdır. Kentsel
yoğunluk ile ilgili kararlar alınırken, doğaya ve yeşile olan gereksinme göz ardı edilmemeli, bu
çerçevede alınacak kararlar – genellikle olduğu gibi – niceliği değil, nitelik ve kullanımı dikkate almalıdır;
zira ‘yeşil alan’ olarak sunulan pek çok park, suni peyzaj düzenlemelerinden oluşan işlevsiz boşluklar
olarak kalmaktadır.
Kentlerdeki gelişimin sağlıklı olabilmesi için ortak bir vizyon belirlenmeli, bunun yaşama geçirilmesi
için uzun dönem içinde, niteliksiz ve ucuz çözümler uğruna tavizler vermeden çalışılmalıdır. Öncelikle
kentlerimizin gelecekteki büyüme ve gelişmelerini yönlendirecek yasal çerçeve, kent planlama ve
mimarlık arasında bağlayıcı rol oynayan “kentsel tasarım” ölçeğini kapsayacak şekilde yeniden
biçimlendirilmeli, ve bu kapsamda ”sürdürülebilir kentsel tasarım” stratejileri geliştirmelidir.
Son yıllarda sıkça kullanılan bir kavram olarak “akıllı kentler”in, sunulan tanımlarıyla gerçekten akıllı
olduklarını söylemek zordur. Bilinmelidir ki, kent basitçe çok sayıda binadan oluşan, teknik önlemlerle
sorunları çözülebilecek bir fiziksel oluşum değildir, ve bir binada ya da çevrede yüksek teknoloji
kullanımı kent ve yaşayanları için tek başına büyük yararlar getirmez. Gereksinmemiz olan, akıllı
planlama ve tasarım ile elde edilebilen, yerel çevre özelliklerine duyarlı, yenilenebilir enerji kullanımını
hem kent hem bina ve yerleşim ölçeğinde yaygınlaştıran, toplum değerlerine sahip çıkan, toplumsal
yaşamı ve yaşam kalitesini destekleyen, teknolojiyi amaç değil araç olarak ve optimum bir şekilde
kullanan “akıllı ve sürdürülebilir kentler”dir.
Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu da, yenilenen yönetimin öncülüğünde, son toplantısında yapılan
tartışma ve değerlendirmeler sonunda, aşağıdaki vizyonu benimsemiştir:
“Kent konseylerinin ortak amaçlarına ek olarak, kentin çevresel ve toplumsal sorunlarına, bilimin
ışığında, insanı ve çevreyi ön plana alan yaklaşımları destekleyerek, kentin tüm kullanıcıları için duyarlı
ve yaratıcı çözümler geliştirilmesine öncülük etmek; Çevresel duyarlılığı ve beklentileri yüksek bir
kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak; Kentsel kimlik ve çevre estetiğinin güçlendirilmesi,
kültür ve sanatın yüceltilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, “kıyı kenti” ve “üniversite kenti”
olarak denizle dost, gençliğin kişisel gelişim ve memnuniyetinin önemsendiği “Yeşil ve Sürdürülebilir
Kent: Atakum” hedefine ulaşılabilmesi için stratejiler belirlemek”.
Her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü, 80 yılında, kentbilimi ve kentlerin – ve diğer
yerleşimlerin – geleceğini önemseyen herkese kutlu olsun.
Prof. Dr. Derya Oktay
Atakum Kent Konseyi Başkanı
& OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
08.11.2019