“PLÂN-PLÂN” ÜSTÜNE, “TUZAK-TUZAK” ÜSTÜNE!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

          “PLÂN-PLÂN” ÜSTÜNE, “TUZAK-TUZAK” ÜSTÜNE!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI         salgingunleri@elmayinevi.com   osmanlicadergi.com   @avalikurt

                               “PLÂN-PLÂN” ÜSTÜNE, “TUZAK-TUZAK” ÜSTÜNE!..

                                                                              (Bilcümle “Zâlim”leri “Haşlama”, Mısra-Mısra “Taşlama”)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Yeni Akit Gazetesi”nin yıllardan beridir sürdürdüğü “İslâm Yazısı Seferberliği” için “Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi” işbirliğindeki hafta sonları yayınlanan “Sırat-ı Müstakîm Sayfası”nın 18 Nisan 2020 günlü nüshasında Sn. “Av. Ali Kurt” tarafından hazırlanan “Covit 19 Ne Zaman Biter?” başlıklı yazıda, aynen şöyle denilmektedir:

“Bilelim ki, bu virüs de Cenâb-ı Hakk’ın nihayetsiz cünûdundan bir askerdir. Hastalıklar ve musîbetler sâdece birer perdedir. Şu kâinatta tesadüf ancak mecaz olarak vardır. Ve Corona asla başıboş değildir. Vazifesini ne zaman bitirirse, o zaman gidecek! Şu Covid 19, ister laboratuvardan kaçmış, isterse plânlı bir biyolojik saldırı olsun, hiçbir şey Allah’ın iradesi hâricinde değildir. O izin vermezse, yaprak bile kıpırdayamaz. ‘Onlar bir tuzak kurdular, Allah da onlara karşılık verdi. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’”

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

“Kur’ân-ı Kerîm”den meâl olarak aktarılan bu son cümle ile “Âl-i İmrân Sûresi” 156’ncı âyetinde geçen “Hayâtı veren de Allah’tır, ölümü veren de…” ifadesi; aylar, hatta yıllardır dünyâmızda oynanan pekçok oyunun, kuralan pekçok tuzağın da nihaî karşılığını haber vermekte ve bilcümle akıl sahiplerini ince-ince düşünmeye sevk etmektedir…

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Plân-plân” üstüne, “tuzak-tuzak” üstüne;

“Rabbimin Tuzağı” var, “Tuzakçı Sürüsüne!..”

Bir “yaprak” var düşmüşse, bir “tohum” çatlamışsa;

“Kün!..” deyip “Olduran”dan, “izin” çıkmış tümüne!..

 

Onca “hastalık-korku”, “Rabbimizin İkaz”ı;

“Baldır-Bacak Açanlar”, örtmekte”ler bak “ağzı”;

“Yallah!.. Yallah!..” diyenler, hâtırladı “niyâz”ı;

Nice “Ateist-Deist”, sarılıyor hep dîne!..

 

“Covit-19” nerden, bitmedi ya o yerden;

İster biri üretsin, ister değişsin ferden;

“Füze-Atom Savaşı”, çekildi bak siperden;

“Trump” yüklensin dursun, ikidebir de Çin’e!..

 

“Putin-Esad-Siyon”lar; “sütre” gerisinde hep;

“Humeynî-Şiâ” diye, “İran” taşırken mezhep;

Binlerce “Ebû Cehîl”, bir o kadar da “Leheb”;

Çekildiler “kabuğa”, “PKK” döndü ine!..

 

“DSÖ”nün de gördünüz, “maskesi” birden düştü;

“Çin’ci” olup çıktılar, “BM” kökten tutuştu;

“AB” devi de çöktü, “Merkel” daha buruştu;

“İtalya-İspanya”sı, kapandı bak içine!..

 

“İncülüs” ve “Furansuz”, “tuş”a geldiler ansuz;

“Sisi-Hafter” sahtekâr, işleri hep “Kur’ân”suz;

KAYIKÇ’Ali “tel’in et”, sen sözünde duransuz;

“Rabbimin Tuzağı” var, “Tuzakçı Sürüsüne!..”(*)

———————————————————-

(*): www.bizimsamsun.net-23.04.2020