“OZAN ÂRİF” YOLUNDA, “BİN ÜLKÜCÜ YİĞİT” VAR!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

BARIŞ VE HUZURUN BAŞ KEMİRGENİ

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ, SİYASET

       “OZAN ÂRİF” YOLUNDA, “BİN ÜLKÜCÜ YİĞİT” VAR!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI      

                                               “OZAN ÂRİF” YOLUNDA, “BİN ÜLKÜCÜ YİĞİT” VAR!..

 

*  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara, âyet 251’den)

*   “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (K. Kerîm: Bakara, âyet 250 ve 286’dan)

 *  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.”, “Hendek Günü Mücâhîdler Resûlallah (sav)’e geldiler ve ‘Yâ Resûlallah! Yürekler ağza geldi, bugün için okuyabileceğimiz bir duâ var mı?’ diye sordular. ‘Evet var. Ey Allah’ım; bizi bütün korktuklarımızdan emîn kıl!’, ‘Ey Kitâbı (Kur’ân’ı Kerîmi) indiren, ey hesabı en çabuk gören, ey düşmanları hezimete uğratan Allah’ım! Sen şunları da hezimete uğrat, sars onları!’”,  “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”,“Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”,“Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”,“Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”,“Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)                                                                                                                                                                    

*  “Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                                                                                                                         *  “Gazâ: Harp maksadıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (A.g.e. c. 1, s. 141)  

*  “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                   

*  “Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar…” (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014)                                                                                                                                                                                   *   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)                                                           

*   “Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu)

*   “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya) 

*  “Şiiri olmayan bir dâvânın, başarı şansı yoktur.” (Suphi Saatçi-Kerkük Güldestesi)

*  “Kimi zaman ciltler dolusu kitabın yapamadığını bir şiir yapar.” (Namık Kemâl Zeybek-Eski Kültür Bakanı)

“Bu destan, kitaplara nakşedilecektir!..” (Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan-Beştepe Külliyesi; Şehîd Yakınlarına ve Gâzilere Şeref Madalyası Töreni, 17.03.2016)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; “Mavi Vatan Doğu Akdeniz”imiz için nice gizli-aşikâr ittifaklar yapılmakta, sözler verilip imzalar atılmakta ve Yunanistan’nın öncüğünde, Fransa’nın güdücülüğünde toplantı üstüne toplantılar icra edilmektedir. Bunlardan sonuncusu da “Korsika Adası”nda, “MED7” diye bilinen “Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, G. Kıbrıs” ve “Yunanistan” arasındaki buluşmada gerçekleştirilecektir.

Bu ülkeler, D. Akdeniz’de Türkiye üzerinde nasıl baskı kuracaklarını tartışacak ve sözümona bize bir kere daha “gözdağı” vermeye çalışacaklar.

İşte bu “Palikaryacı Grup”un başı olan “Yonan’a” karşı “MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli”, 29 Ağustos’ta, “12 Ada” için şöyle bir hâtırlatma yaparak (varsa) aklını başına devşirmesi talebinde bulunmuş ve 9 Eylül’de 81 ili temsilen Ülkücü Gençler/Bozkurtlar’dan bir yürüyüş düzenlenmesini istemişti:“Bu adalar; haksız, hayâsız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır!”

Malûmları olduğu gibi, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı” da, “İzmir’in Kurtuluş Günü” olan 9 Eylül’de “İstaklâl İçin Kararlılık” adını verdikleri bir yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüşte, 12 adayı temsilen 12 grup teşkil edildi ve her bir grupta 81 ili temsilen 81 ülkücü genç yer aldı.

Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım”ın başkanlığında gerçekleştirilen bu yürüyüş, “İzmir Gündoğdu Meydanı”nda son buldu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Sn. Rahim Er”in bugünkü köşe yazısında “Bozkurtların Yürüyüşü” başlığı altında dile getirdiği bu güzel ve hayırlı teşebbüsü biz de (Rahmetli Ozan Ârif’in yokluğunda ve O’nun affına sığınarak) mısralaştıralım istedik. Ortaya aşağıdaki şiir çıktı. Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle Sizleri bu destanımız ile başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Bahçeli” emir verdi, “Ülkücü Genç” doluştu;

“Gündoğdu Meydanı”nda, “81 İl” buluştu;

“Bozkurtlar” sadâ verdi, “İzmir’de bir” oluştu!..

“Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..

 

“Hak-hayâsız-hukuk’suz”, “elden çıkmış adalar”;

“Diriliş Nesli” bundan, “gâye”yi şip-şak anlar;

“Bahçeli” emir verdi, coştu-kaynadı kanlar!..

 “Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..

 

“Rahim Er” “İmza” attı, “yürüyüşe renk” kattı;

Koptu geldi “Ötüken”, “Tonyukuk” rahatlattı;

“Yonan” mesajı aldı, “Korsika”da dayattı!..

“Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..

 

“Fransa” ve “İtalya”, “İspanya”yla “Portekiz”;

“Malta” ve “Güney Kıbrıs”, sanırlar bizi keriz;

“Ya Allah, Bismillâh” der, üstesinden geliriz!..

“Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..

 

“Korsika Adası”nda, “cem olmuş 7 Düvel”;

“Macron” işin başında, “organize gizli el”;

“Reis” dedi-duyurdu; “İşte masa, sen de gel!..”

“Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..

 

KAYIKÇ’Ali bu “sesler”, tutuldu bak “nefesler”;

“Coni” ordan “el eyler”, “AB” gizliden besler”;

“Söğüt”ten “Çınar” olduk, sökmez bize “Efes”ler!..

“Ozan Ârif” yolunda, “Bin Ülkücü Yiğit” var;

“12 Ada” için, “Altay Soylu” civanlar!..