OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları SempozyumuYapıldı « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

BARIŞ VE HUZURUN BAŞ KEMİRGENİ

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ, SİYASET

OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları SempozyumuYapıldı

OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları SempozyumuYapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ileToplumu Güçlendirme Derneği işbirliğiyle26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi alt yapısı kullanılarakI. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumuçevrimiçi olarak yapıldı. Düzenleme kurulunda Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Arş. Gör. Alaattin Altın, Arş. Gör. Mesiya Aydın, Arş. Gör. Güven Soner, Arş. Gör. Ercan Tunç ve Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan’ın yer aldığı sempozyumun başkanlığınıSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı üstlendi. Lisansüstü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma 66 bildiri sunuldu.

Sempozyumun birinci günündeOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı ve Toplumu Güçlendirme Derneği Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Açılış Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat TerzimoderatörlüğündeProf. Dr. Nurgün Platin’in “Kuramdan Uygulamaya Hemşirelik Araştırmaları” başlıklı söyleşisi yapıldı. Öğleden sonra gerçekleşen oturumda Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan OrakyönetimindeProf. Dr. Ayşe Okanlı’nın“Hemşirelik Araştırmalarının Uygulamada Kullanımı” konusu ele alındı.

“Hemşirelik araştırmalarında sık yapılan hatalar”

Sempozyumun ikinci gününde “Hemşirelik Araştırmalarında Sık Yapılan Hatalar” başlığıyla Doç. Dr. Birsen Altay’ın yönetimin deProf. Dr. Birsel Canan Demirbağve Öğr. Gör. Canan Sarı’nın katılımıyla söyleşi yapılırken öğleden sonraki oturumda Prof. Dr. Özen Kulakaç’ınmoderatörlüğündeProf. Dr. Veysel Sönmez’in “Bilim Felsefesi” başlıklı söyleşisi gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında ayrıca Prof. Dr. İlknur Aydın Avcitarafından Bilimsel Yazı Yazma Kursu, Prof. Dr. Özen Kulakaçtarafından Nitel Araştırma Kursu, Dr. Öğr. Üyesi Oya SevcanOraktarafından Yaratıcı Düşünme Kursu ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Murattarafından Temel Düzey İstatistik Kursu da verildi.