OMÜ-TTO Akademik Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

OMÜ-TTO Akademik Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

OMÜ-TTO Akademik Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

2015 yılında kurulan ve Samsun Teknopark bünyesinde çalışmalarına devam eden Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, daha etkin çalışmalar göstermek amacıyla faaliyet gösterdiği 5
ana konuda oluşturulan akademik danışma kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş tarafından yapılan OMÜ-TTO Akademik Danışma
Kurulu, TTO’nun faaliyet gösterdiği 5 ana konuda tecrübe ve bilgisi bulunan akademisyenler
tarafından oluşturulurken, Tanıtım, Bilgilendirme, Farkındalık ve Eğitim Birimine İletişim Fakültesi Dr.
Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem, Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimine
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimine
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Sermin Elevli, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
ve Ticarileştirme Birimine Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve
Şirketleşme ve Girişimcilik Birimine Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek
görevlendirildi.
Akademik Danışma Kurulu’nda görev alan akademisyenlerin, akademik tecrübeleriyle birlikte TTO
faaliyetlerine ciddi katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu kapsamda OMÜ-TTO’nun 2019 yılı stratejik
plan ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklerin değerlendirildiği toplantıda,
özellikle üniversitemiz akademik personellerinin TTO faaliyetlerine iştirak etmesi, üniversite-sanayi iş
birliği konuları değerlendirildi.