ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE! « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!

             Bilindiği   üzere,   ölçü   ve   ölçü   aleti   kullanıcıları   ölçü   ve   ölçü   aletlerini   periyodik
muayene ve damgalama işlemleri için 28 Şubat 2019 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik
muayene müracaat beyannamesini vermek zorundadırlar.
             İlimizde ölçü ve tartı  aletlerinin her türlü denetimleri  3516 Sayılı  Ölçüler ve Ayar
Kanunu   ve   ilgili   yönetmelikler   kapsamında   Samsun   Sanayi   ve   Teknoloji   İl  Müdürlüğü
tarafından   yapılmaktadır. 1 Ocak-28 Şubat 2019  tarihleri   arasının  Periyodik   Muayene
Müracaat  Dönemi olması nedeniyle  aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak,  ölçü ve tartı
aleti kullanıcılarının bilgisine sunulmasına gerek duyulmuştur.
1-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı
a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri,
c) Elektrik, su ve gaz sayaçları,
d) Akaryakıt ve Lpg sayaçları,
e) Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri,  demiryolu
yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre,
2- Bakanlığımızın veya İl Müdürlüklerimizce Yetkilendirilen muayene servislerince
muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri:
a) Otomatik tartı aletleri,
b) I ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
c)  Belediyelerce   tespit   edilecek  yer   ve  günlerde  kurulan,   üretici   ve  pazarcılar   tarafından
malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında
kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı
d) Taksimetreler,
e) Egzos emisyon ölçme cihazları,
f) Takograflar,
g) Isı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazları
3-Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve
tartı aletleri:
 a)  Belediyelerce   tespit  edilecek  yer  ve  günlerde  kurulan,  üretici  ve  pazarcılar   tarafından
malların   doğrudan   tüketicilere   perakende   olarak   satıldığı açık   ve   kapalı   pazar   yerlerinde
kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III. ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik
tartı aletlerinden;
1-Masa terazileri,