Öğretmenlerimizin Fedakârlığı Hangi Soruyla Ölçülebilir? « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Öğretmenlerimizin Fedakârlığı Hangi Soruyla Ölçülebilir?

Öğretmenlerimizin Fedakârlığı Hangi Soruyla Ölçülebilir?

DEVA Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk; Geçtiğimiz günlerde yapılan Kariyer Basamakları Sınavını hatırlatarak “Öğretmenlerimizin emeği hangi soruyla ölçülebilir?” diye sordu.

Türkiye’debirçokmeslekgrubu, maalesefhakettiğiyerlerdeçalışamıyorvehakettiğimaaşlarıalamıyor. Öğretmenlerimiz de bugrubununbaşındageliyor. Atanamasorunları uzun zamandır devam ederken mesleğini alıp yıllarca icra eden öğretmenlerimiz için de yeni uygulamalar getiriliyor. Tüm bunlar öğretmenlik gibi saygıdeğer bir mesleğin cazibesini yitirmesine sebep oldu.
Biz Deva Partisi olarak Öğretmenliğin cazibesini maddi ve manevi olarak artıracağız. Bu anlamda her alandao lduğu gibi eğitim eylem planımız da çalışıldı ve hazır. Biz bukonuda şöyle diyoruz; “Eğitimcilere; kendini rahatça geçindirebilecek, ek işyapmalarını gerektirmeyecek, çocuklarını rahatça okutabilecek maaş verelim. En önemlisi eğitimkurumlarına siyasete dayalı değil, liyakate dayalı yöneticiler atayalım. Biz öğretmenlerimizin gücünü ve potansiyelini tam kapasiteyle işe koşan bir değişim ve dönüşüm anlayışıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini maddi ve manevi olarak artıralım.” Yani kısaca partimiz ve eğitimpolitikaları başkanlığımız Eğitimi ana gündem yapmak amacındayız.
Öğretmenlerimiz zaten zor şartlarda mesleklerini icra ederken bir de geçtiğimiz günlerde yapılan sınav için, parti olarak şunları sormuştuk ben tekrar soruyorum;
Öğretmenlerin katlandığı zorluğu hangi soruyla ölçebilirsiniz?
Çok basit şikayetlerle ceza alan, görevine son verilen, görev yerideğiştirilen öğretmen veya yöneticilerin katlandığı zorluğu hangi soru ile ölçebilirsiniz?
Karda, çamurda, dağ başındaki uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerin bufedakârlığı hangi soruyla ölçülebilir?
Annesi veya babası vefatetmiş, öksüz kalmış bir öğrencisinin şefkatle başını okşayan öğretmenin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir?
Okuluna, sınıfına kütüphane oluşturmak için oradan buradan kitap temin etmeye uğraşan öğretmenin bu gayreti hangi soruyla ölçülebilir?”
Öğretmenlerin sabrı hangi soruyla ölçülebilir?
Okulunun temizliğini sağlamak, araç gerecini tamamlamak için sağa sola koşup bağış toplamaya çalışan okul yöneticilerinin gayreti hangis oruyla ölçülebilir? Ergenliğe gelmiş lise öğrencilerini saatlerce dinleyen, sorunlarını çözmeye çalışan Rehber Öğretmenlerin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir?”
Karküreyenöğretmeninhizmetlerihangisoruylaölçülebilir?
Atandığı okulun; tüm sınıflarını boyayan, sobasını yakıp temizleyen, karını küreyen öğretmenin bu hizmetleri hangi soruyla ölçülebilir?
Sınıfındaki fakir öğrencisine kıyafet, ayakkabı, kalem, defter alan öğretmenin bu iyiliği hangi soruyla ölçülebilir? Arkadaşı ile kavga eden çocuğunu korumak için sınıfa girip öğretmene bağırıp çağıran velilere ses çıkaramayan öğretmenin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir?”
Öğretmeninsevgisihangisoruylaölçülebilir?
Sınıfında 2 kaynaştırma öğrencisi olan, bu öğrencilerin başka şubelerde eşit şekilde dağıtılması gerektiğini söylediğinde gözleri dolarak ‘Hocam bu öğrencileri çokseviyorum, benim sınıfımda kalamazlar mı?’ diyen öğretmenin bu sevgisi hangi soruyla ölçülebilir?
1. Sınıf öğrencisinin akan burnunu silen öğretmenin bu davranışı hangi soruyla ölçülebilir? Okuluna ve sınıfına kütüphane oluşturmak için  oradan buradan kitap temin etmeye uğraşan öğretmenin bu gayreti hangi soruyla ölçülebilir?
Ya da buyazdığımız davranışların tam tersini yapan idareci ve öğretmenlerin bu olumsuz tutumları hangi sorularla ölçülebilir?

DEVA Partisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin yol haritasını 13 Eylül 2022’de açıklamıştı. Yol haritasında öne çıkan ifadeler şöyle;
*Mesleğinsaygınlığıvecazibesimaddivemaneviolarakartırılacak
*Öğretmenlerinsosyalveekonomikstatüleriiyileştirilecek
*Eğitimindeğerlendirmesisüreçodaklıyapacağız
*Öğretmenlerinihtiyaçvehedeflerineulaşmalarıiçindesteksağlayacağız
*Öğretmenlerinkariyergelişimindekullanılacakdeğerlendirmekriterlerindenyanayız
*Öğretmenlerinözlükhaklarındaveçalışmakoşullarındaadaletisağlayacağız