“NECİP FÂZIL ÜSTÂD”SA, “O’NUN HAKKI”NI KAYIR!..         « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Sanem Oktar’dan Samsun Ziyareti..

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ, SİYASET

Tekkeköy Kırsalı Beyaza Büründü

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ

     “NECİP FÂZIL ÜSTÂD”SA, “O’NUN HAKKI”NI KAYIR!..        

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

 

“NECİP FÂZIL ÜSTÂD”SA, “O’NUN HAKKI”NI KAYIR!..             

                (“Düşmanın değirmenine su”, “Hasmın teknesine un” taşıyanlara bir “Hicviye/Taşlama”)

 

Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim/Ya bunlar Türkçe değil yahut ben Türk değilim! Oysa halis Türk benim, bunlar işgâlcilerim/ Allah Türk’e acısın, yalnız bunu dilerim…” (Necip Fâzıl Kısakürek “r. aleyh”-Çile, s. 344)

*  Bugün birkaç yüz kelimelik uyduruk, sade suya tirit, canına okunmuş Türkçe ile köy olmaz, kasaba olmaz, medeniyet olmaz. Agop Martayan’ın uydurduğu arı ve duru Türkçe ile İslâmi eğitim olmaz; İslâmî kültür olmaz; İslâmî ilerleme olmaz.” , “Eski Van Milletvekili merhum İbrahim Arvas Bey anlatmıştı. Lozan’ın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: 1- Hilâfet kaldırılacak; 2- Şeriat yasaklanacak; 3-Türkiye İslâm’dan ve İslâm dünyâsından uzaklaştırılacak.”   (Mehmed Şevket Eygi “r. aleyh”-Millî Gazete; 02.01.2014, 26.02.2017)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Önce “Hem Okudum Hem de Yazdım/3 (Dil ve Millî Kültür Konulu Köşe Yazısı-Şiirler)” adlı eserimizin “Samsun-2015, 488 s.” 83-84’ncü sayfalarında bu başlık altında yayınlanan bir şiirimizin giriş bölümünde (ilk 5’liğinde) şunları söylemiştik:

Necip Fâzıl “Üstâd” ise ve “Şâirler Sultanı”;

Aç “Çile”yi oku da gör, ne söylüyor Sizlere!..

“Ruhsal”, “parasal” ve “soyut”; “boyut”, “yaşam” ve “anı”;

Uydur-uydur ve söyle-yaz, sonra da bak yüzlere;

“Agop-Ataç” hortlatılır, ağlar mânâ vatanı…

3’ncü 5’lik ve sonrasında ise şöyle haykırmıştık:

Necip Fâzıl “Üstâd” ise ve “Yazarların Yazarı”;

Doğru teşhis-doğru tespit, “Türkçenin gül pazarı”;

Kimde vardır “hâlis Türkçe”, kimin “dili”nde “arı”?..

Uydur-uydur ve söyle-yaz, sonra da bak yüzlere;

“Agop-Ataç” hortlatılır, zehir akar özlere…

 

Necip Fâzıl “Üstâd” ise, “Arvâsî talebesi”;

 “Madde-mânâ sarayları”, kondu ev gâlebesi”;

 “Doğru söze Hakk tanıktır”, istemez “lâf ebesi”…

Uydur-uydur ve söyle-yaz, sonra da bak yüzlere;

“Agop-Ataç” hortlatılır, nifâk girer sözlere…

 

Necip Fâzıl “Üstâd” ise, “dilci”ye iş yok burda;

“Yûnus” söyler “Fâzıl” yazar, “ilâç” yoktur “gâvur”da;

Aklını başına devşir, işte sınır tam şurda:

Uydur-uydur ve söyle-yaz, sonra da bak yüzlere;

KAYIKÇ’Ali çık ortaya, ihtar çek çömezlere!..

= = = (***) = = =

Bu şen’i mevzunun aynen devam etmesi karşısında,  bu köşe yazımızın âdeta devamı mahiyetinde, bundan 4 yıl kadar önce kaleme aldığımız ve (bkz: www.akasyamhaber.com internet/genelağ sitesinde) 1 Mart 2018 tarihinde neşredilen mısralarımızda ise şöyle demiştik:

= = = (***) = = =

Lozan’da “Protokol”, “gizli imza” atanlar;

“Osmanlı”yı 3-5’e, “İnönü”yle satanlar;

“Halife”yi kovanlar, “Saltanat”a çatanlar:

“Arap Dili” diyerek, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Türkçe Ezân” tutturdu, “Ateizm”i yokladı…

 

“Agop”a yetki verdi, “Ataç”ı övüp durdu;

“Tevfik Fikret” yolunda, gençliğe pusu kurdu;

“Komünist Nâzım Hikmet”, “Rus’a sattı” bu yurdu:

“Arap Dili” diyerek, “Şeriat”ı “ok”ladı;

Bir “Stalin” tutturdu, “Ateizm”i yokladı…

 

“Dini Islah” dediler, “Islah Olmaz Adamlar”;

“Kilise Örneği”nden, “dem vuran o Cudamlar”;

“Elif-Bâ”yı yasaktan, “zevk alan o Yamyamlar”:

“Arap Dili” diyerek, “Şeriat”ı “ok”ladı;

Bir “Arı Dil” tutturdu, “Ateizm”i yokladı…

 

“İbrahim Arvas” yazdı, “Mehmed Şevket” duyurdu;

“Necip Fâzıl” olmasa, “Sağ Kalemler” uyurdu;

“Moiz Kohen/Tekin Alp”, “Bâb-ı Âli”nin kurdu:

Bir “Kemalizm” yazdı ki, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Kahrolsun” da diyerek, “Ateizm”i yokladı…

 

“Şeref Aykut-Edirne”, “Mebus” değil “Saylav”dı;

Bir dergi “Ülkü” vardı, “Genç Beyinler” avlardı;

“Kemâlettin Kamu”nuz, “mısra-mısra havlardı:

“Kâbe Arabın olsun…”, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Çankaya… yeter” dedi, “Ateizm”i yokladı…

 

“Behçet Kemal” “Ata”ya, “Mevlîd” yazdı duydun mu?

“Edip Ayel” şiirde, “saptı-gitti” uydun mu?

Kâh “Yalvaç-Tanrı” dedi, “Temmuz günü” buydun mu?:

“Yaltak Dil” ile yazdı, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Makam-mevki” tutturdu, “Ateizm”i yokladı…

 

“Yeri-göğü yaratan” dendi “Cumhurbaşı”na;

“Tanrı’ya ilk eş olan”, dendi Cumhurbaşı”na;

“İlk ay, ilk güneş olan”, dendi Cumhurbaşı”na:

Sözümona “Marş” yazdı, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Günâh Galerisi”nde, “Ateizm”i yokladı…

 

“Dil Devrimi” devirdi, “altı-üste” çevirdi;

“Agop”lar “Aydın” oldu, “Ziyâlı”yı evirdi;

“Sözden Söze” diyerek, tekrarladı o virdi:

“Ataç”lar “Diyelim”ci, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Ulus Gazetesi”nde, “Ateizm”i yokladı…

 

“Şükrü Saraçoğlu” var, “Köşe Başı”nda durur;

“Kabine”de tepeden, “dîn-îmân” deyip vurur;

“Hasan Ali Yücel” var, “zağar” gibi afkurur:

Kâh “Turancı-Türkçü” der, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“CHP Tarihi”de, “Ateizm”i yokladı…

 

Bir “Metin” var “Bostancı”, “DSP”li destancı;

Bir “Genelge” göndermiş, varmış O’nda bir sancı;

“Vatan-Millet-Memleket”, yokmuş böyle inancı:

“İlim-Hayat-Mânâ” yok, “Şeriat”ı “ok”ladı;

“Ders Kitabı” içinde, “Ateizm”i yokladı…

 

KAYIKÇ’Ali yaz-duyur: “Sağ Basın” neden uyur?

“Necip Fâzıl” üstâdsa, “O’nun hakkını” kayır;

“Hayât”, “Gâye” var iken, uyduruk cayır-cayır:

“Arap Dili” diyerek, “Şeriat”ı “ok”ladı;

Bir “Arı Dil” tutturdu, “Ateizm”i yokladı…

                        = = = (***) = = =

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Konunun önemi dolayısıyla, yukarıdaki mısraları bir kere de Sizlerle paylaşalım istedik. Aynı mevzu hakkında kaleme aldığımız bir sonraki yazımızda buluşmak temennisiyle…  Kalbî sevgi ve saygılarımızla…