Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Tüm Dünya’da Giderek Artmaktadır « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Samsun’da “Gastronomi” Etkinliği

FOTO GALERİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, MAGAZİN, SİYASET

Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Tüm Dünya’da Giderek Artmaktadır

Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi Tüm Dünya’da Giderek Artmaktadır

Vali Osman Kaymak, 24.12.2019 Salı günü saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından  “Değişen Meslekler için Yeni Beceriler” teması ile OKA Toplantı Salonunda düzenlenen “Gelecekte İş” Konferansı’na katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin tarafından bir selamlama konuşması gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Gelecekte İş Konferansı” etkinliğine Samsun’da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Valimiz Sayın Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Ülkelerin sektörel ihtiyaçlarına ve insan kaynağını yetiştirme biçimine göre mesleki ve teknik eğitimin yapısı ve uygulanma biçimi ülkelere göre farklılaşmaktadır. Toplumdaki insan kaynağının niteliği, o toplumun teknolojik olarak gelişmesiyle ve ekonomik olarak kalkınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerinde ve istihdam politikalarındaki etkisi nedeniyle, mesleki ve teknik eğitim yoğun biçimde tartışılmaktadır. Türkiye’de de işgücü piyasasına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi bakımından mesleki ve teknik eğitime ayrı bir önem verilmesi gerektiği son yıllarda artarak vurgulanmaktadır.” dedi.

İş hayatında yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda dinamik bir yapıya ihtiyaç duyan, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm dünyada giderek arttığını belirten Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir iş birliğini gerekli kılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimi bölgesel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun şekilde yapılandırarak, genç nüfusa mevcut işgücüne gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak önem arz etmektedir.

2023 Eğitim Vizyonu ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yol haritasında temel sorun alanlarına yönelik olarak ortaya çıkan; müfredatının güncellenmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, mezunların kendi alanlarında istihdam edilmesinin sağlanması, mesleki ve teknik eğitime hem gelecek öğrenciler için bu kurumların cazibesinin artırılması hem de bu öğrencilerle birlikte öğrenim gören öğrenciler için mesleki rehberlik, tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması ve öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak Mesleki ve Teknik Eğitim, ‘Geleceğim Mesleğim’ konusunun belirlendiğini ifade eden Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından da mali desteklerden eğitim faaliyetlerine, çalıştaylardan rapor hazırlıklarına kadar birçok faaliyette bütüncül etkinlikler düzenlenmiştir.

Bugün burada, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İşgücü İhtiyaç Analizi Raporu’ Sunumunun yanı sıra Ajansımızın ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi’ Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 25 adet projeyi de görme fırsatı bulacağız. Bu projelerin 9’unun Samsun’dan olması sevindiricidir.

Toplamda sağlanacak 6 milyon TL hibenin 2 milyon TL’sini ilimiz projeleri kullanacaktır. Ayrıca, mesleki eğitimin geleceği ile ilgili olarak yapılacaklar hakkında işin uzmanlarını dinleme fırsatı olacağız. Dört ilimizden gelen kıymetli katılımcılar, bu etkinlik vesilesiyle sizleri Samsun’da misafir etmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha vurgularken, konferansın ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Sayın Valimizin konuşmasının ardından, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak tarafından ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi’ hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

“Gelecekte İş” Konferansı’na ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Meslek liselerinin temsilcileri, sivil topluk kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.