KOŞUN “GÂVURCUKLAR” KOŞUN!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Murat Değirmenci’den Basın ve Üniversite İşbirliği İle Yenilikçi İstihdam Projesi

EĞİTİM, EKONOMİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET, TEKNOLOJİ

KOŞUN “GÂVURCUKLAR” KOŞUN!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI   

 

                        KOŞUN “GÂVURCUKLAR” KOŞUN!..

 

* “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”, “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 104, 105)

Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyânın yok olmasından daha büyük iştir.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Haksız yere öldürülen herkesin kanında Âdem’in ilk oğlu Kabil’in günâh payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem)

*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere;  üç-beş yazılı ve görülü basın-yayın organları dışında hemen hepsinin ortak kanaati, “PKK’ya emperyal bir destek verildiği”dir.  Bu destek vericilerin başında da “ABD”, “AB” ve“Rusya” gelmekte, bunları da onların “çömezi” bâzı devletler desteklemektedir.

Bu “oyun”un dünyâ çapında oynandığını da görüyor ve de biliyoruz. Bütün bunların temelinde de “petrol” ve “doğalgaz”ın geldiğini de artık iyice öğrenmiş bulunuyoruz…

Bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Sizleri başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

Koşun “Gâvurcuklar” koşun;

“Üçer-beşer-onar” koşun;

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var!..

“NATO-Borsa” olup coşun;

Koşun “Gâvurcuklar” koşun!..

 

“Afganistan”, “Libya”, “Mısır”;

Devrildi ya koca “Nasır”;

“Irak” düştü, “Saddam” hasır!..

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

“Ortadoğu” hep münhasır!..

 

“Yemen”, “Ürdün”, “Suriye” var;

Bu yol tâ “İran”a uzar;

Gıdım-gıdım, azar-azar!..

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

“Çal-çal” götür, ortak Pazar!..

 

İşte “Tartus”, “Rusya” orda;

“ABD”miz hep havarda;

Kâh diskotek, kâhı barda!..

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

Bir “söz” verir, kırk ayarda!..

 

“AB”nin tüm “emperyalı”;

Kâh “DEAŞ”lı, “PeKaKa’lı”;

Eşkıyalar “ak yakalı!..”

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

Gidip-konar fiyakalı!..

 

“İsrail” her “taş altında”;

“Siyonizm”in hep “tahtında”;

Bir “yalan”da, beş “bühtânda!..”

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

“Filistin”im bir “zindanda!..”

 

30-40 bin “Tır”la taşı;

“Trump” fitnebazın başı;

“Tel Aviv”dir tek “sırdaşı!..”

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

Varsın aksın(!) masum yaşı!..

 

Ey “Ehl-i Keyf” şaşkın dünyâ;

Hani “BM” vardı güyâ;

Yeyin-için, kurun hülya!..

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

Gerçek budur, sanma rüyâ!..

 

KAYIKÇ’Ali, bu söz uzar;

“Kılıçdar…” var, sana kızar,

Dokundurdun azar-azar!..

“Petrol” var, hem “doğalgaz” var;

“Orta Doğu, ortak Pazar!..”