Kamuoyuna « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Kamuoyuna

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde yapılacak düğünlerde alınacak
tedbirlere ilişkin 07.07.2020 tarihli ve 92 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 25/06/2020 tarih ve 81 sayılı toplantısında alınan kararla, 01
Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine
girilmesiyle birlikte İlimizde düğün törenlerinin gerçekleştirileceği düğün
salonlarının 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine
başlayabilmelerine, düğün törenleri için kullanılacak mekânların
faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin tedbirlere ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun
önerileriyle aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla
mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe
kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken
önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.

Ancak gelinen süreçte bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına,
gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı,
bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken
tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı,
bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak
zorunda kalındığı görülmektedir.

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde
bulundurulduğunda;

Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil),
nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin;

– Süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de
dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4 (dört) saati
geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,
– Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa
meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına
ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.