“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde
başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim
Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak
imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-
2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon
Planı”
ile
Valiliğimize
verilen
görev ve sorumlulukların
gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan
üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri
Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş
zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlamıştır. Bu
kapsamında diğer illerimizde olduğu gibi ilimizdeki tüm kurumların
en üst yöneticilerinin katılımıyla Valimiz Sayın Osman KAYMAK’ın
başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantımıza Cumhuriyet Başsavcısı,
Vali Yardımcıları,
Atakum, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Kaymakamları, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma
Komutanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Sağlık
Müdürü, İl Müftüsü, İl Milli Eğitim Müdür V., Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi
Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkan V., İl Yazı İşleri
Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Müdürü, ŞÖNİM Müdürü, kurumların konuyla ilgili Müdür
Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarımızın
temsilcileri katılmıştır.
Ayrıca bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek
mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair

Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun
kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye
götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması
gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü
olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların
yaşanmaması
için
alınması
gereken
tedbirler
yoğunlaşılmıştır.
Şiddet
önleme
merkezimize
polis
irtibat
görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal,
psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana
geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi,
şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin
uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına
yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli
olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece
dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu
hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi
bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın
ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen
sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli
çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat
10:00’da
tüm ilçelerimizde
Kaymakamlarımız
gerçekleştirilecektir.