Kaan’dan Genç’e ziyaret « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Kaan’dan Genç’e ziyaret

Kaan’dan Genç’e ziyaret
Ticaret kalkınmanın lokomoti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin
onur üyesi olan Canik Belediye Başkanı Osman Genç’i ziyaret ett Başkan Genç, tcaretn
kalkınmanın lokomoti belirtt
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, eşi Zehra Kaan ile birlikte Canik Belediye Başkanı
Osman Genç’in misafri ldu. MÜSİAD Şube Başkanı Haluk Tan ile MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu
Üyesi Elif C şkun Bilgin’in de yer aldığı ziyarete s hbet eden Kaan ve Genç, şehirlerin gelişiminde
ticaretin nnemine vurgu yatı. İşadamlarını şehrin kalbi larak gnrdkklerini belirten Başkan Genç,
“Sanayicinin lmadığı, mağdur edildiği, destek verilmediği bir şehrin ilerlemesi mkmkkn değildir.
Çknkk ticaret kalkınmanın l k m tifdir” dedi.
‘ŞEHRİN VİZYONU GENİŞLETİLMELİ’
İçinde bulunduğumuz çağın nzel sektnr çağı lduğuna vurgu yatan Genç, “Şehri ileriye taşıyacak
lanlar yerel ynnetimlerdir. Yeni Tkrkiye’de yerel ynneticiler, ıtkı bir şirketin CEO’su gibi lmalıdır
ve şehrin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalı, şehrin vizy nunu genişletmelidir. Bir şehirde
sanayi ve ticaret gelişmedikçe şehir gelişemez, zenginleşemez. Şehrimizde ticaret ve sanayinin
gelişmesi için işbirliği yatılması gerekiy r. Biz belediye larak bktkn gkckmkzk ticaret ve sanayi de
içinde lmak kzere her alanda gelişimi için harcıy ruz” diye k nuştu.
‘GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ ŞEHİR’
Dnnkşkmk gerçekleştiren şehirlerin bu dknyada varlığını skrdkrebileceğine de işaret eden Başkan
Genç, “Şehrin gelişimi n ktasında kurum, kuruluş ve STK’larla işbirliği yatarak hareket ediy ruz.
Bizler sanayicimizin, ticaret erbabımızın gkçlenmesini istiy ruz. Çknkk şehrimizde sanayicimiz
gkçlendikçe, istihdam ve kretim artacakır. Bunu het birlikte başarabiliriz. Samsun’da bu t tansiyel
var. Bnlgemiz ve şehrimizin faydasına lacak her tkrlk girişime Canik Belediyesi larak katkı
sunuy ruz. D layısıyla yerel ynnetimlerin şehre vereceği katkı, yatacağı dnnkşkm bu şehrin
ticaretçisini, işadamını, esnaını d ğrudan ilgilendiriy r. Şehir dnnkşkrse, ticaret dnnkşkr. Şehir
gelişirse, şehirde ticaret de gelişir” şeklinde k nuştu.
‘ŞEHİR, ÖZEL SEKTÖRLE GELİŞİR’
İşadamı ile sanayicilerin, şehrin ve klkenin gelişiminde nnemli yere sahit lduğuna işaret eden
Genç, “21. ykzyılda arık şehirler yarışıy r. Şehirlerin yarışığı gknkmkzde yerel ynnetimlerin şehre
yatacağı katkı ç k nnemli. Bizler de şehrimizi daha iyi n ktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz.
Bktkn çabamız bu şehrin yaşayanlarının yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek. Biz bir şehrin
nzel sektnr eliyle gelişeceğine ve bkykyeceğine inanıy ruz. Onun için işadamlarımızla her ırsata
biraraya geliy ruz. Şehrimizin ve klkemizin dnnkşkmknk el ele vererek het birlikte
gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.
‘CANİK’TE ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILIYOR’
Başkan Osman Genç’in derneğin nur kyesi lduğunu haırlatan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan da,
şunları snyledi: “Başkanımız işadamlarına ve şehirde ticaretin gelişimine ç k nnem veriy r. Bu
n ktada nzel sektnrkn nnknk açan bir anlayışı var. Bunun etkilerini Canik’te gnrebiliy ruz.
Kendisine Samsun’un ve Samsun’da ticaretin gelişimine verdiği katkılardan d layı teşekkkr
ediy rum.”