İMAR BARIŞI….. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

İMAR BARIŞI…..

İMAR BARIŞI 
İmar Barışı olarak bilinen Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununa geçici
eklenen 16 madde olup, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştr. İmar Barışı
kapsamındaki uygulamalar ise 06.06.2018 tarihinde yayımlanan «Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar» doğrultusunda yürütülmektedir.
Buna göre; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların e-devlet
sistemi üzerinden bizzat sahibi vatandaşlar tarafndan yapılmasına dönük
oluşturulan yapı kayıt sistemi, 08.06.2018 tarihinden itbaren Bakanlığımızca e-
devlet sistemi üzerinden kullanıma açılmış ve bu sistem üzerinden başvurular
vatandaşlarımızca bizzat yapılmaya başlanmıştr.
Aynı gün eş zamanlı olarak ilimiz merkezinde Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yedi adet Barış
Masaları oluşturulmuş, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme
yapılmaya başlanmıştr. İlçelerde ise Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafndan
oluşturulan barış masaları yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun dışında
oluşan ihtyaca göre tüm birimlerimiz ve idarecilerimiz de bilgilendirme
yapmaktadır. Başvuru esnasında e-devlet kapısına şifre girişi, işlem onayı ve e-
devlet kapısından güvenli çıkışın doğrudan vatandaş tarafndan sağlanmakta
olup, yapı kayıt formunun doldurulması esnasında, vatandaşın talep etmesi
halinde, bilgi girişi görevli personel tarafndan da yapılmaktadır. Bu konuda
günlük olarak ortalama 450 civarında vatandaşımıza hizmet verilmiştr.
İlimizdeki vatandaşların bu kanundan azami yararlanmasını ve doğru
yönlenmesini sağlamak amacıyla tüm ilçelerin mahalle muhtarlarına ve ilgili
birimlere, bilgilendirme toplantları yapılmıştr.
Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2018 olup, son
ödeme tarihi 31.12.2018 olarak belirlenmiştr.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ve
kesinleşmiş planlar netcesinde sosyal donat alanı olarak belirlenmiş ve Maliye
Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hariç tüm imar mevzuatna
aykırı yapılmış olan yapı sahipleri imar barışı kanunundan yararlanabilecektr.