ILO-Ferrero ortaklığı, Türkiye’de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

ILO-Ferrero ortaklığı, Türkiye’de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

ILO-Ferrero ortaklığı, Türkiye’de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan
kaldırmayı hedefliyor
Ferrero, Türkiye’de fındık hasadında mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü
biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak 40 aylık projenin
uygulanmasında ILO’yu destekliyor.
CENEVRE – Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30 yıldönümünün
kutlandığı bu günde, ILO ve Ferrero, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik
kararlılıklarını gösteriyorlar. Ferrero’nun 4 milyon ABD Dolarını aşan desteğiyle, ILO,
Türkiye’de Trabzon, Zonguldak ve Şanlıurfa illerinde, halen sektörde çalışan
çocukların kurtarılması ve çalışmalarının önlenmesini destekleyecek bir proje
yürütecek.
ILO ile Ferrero arasında kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesi kapsamındaki proje,
başta fındık tedarik zinciri olmak üzere çocuk işçiliğini ele almak ve öğrenme
fırsatlarını arttırmak azami kılmak amacıyla, ILO üçlü yapı ortakları (hükümet, işçi ve
işveren örgütleri) ile işbirliği halinde uygulanacak. Projenin nihai hedefi, ulusal ve
yerel paydaşların, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırılması mak için
gerekli eylemleri uygulama kapasitelerini sini geliştirmek.
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, bu ortaklık sayesinde halen devam eden
müdahaleyi genişleteceklerini ve Türkiye’deki tüm fındık sahalarını kapsayacaklarını
ifade etti ve şunları söyledi: “Proje, özel sektörden dünya çapında bir aktör olan
Ferrero ile ILO’nun ortaklığına somut bir örnek olacak, hem en iyi uygulamaları
Türkiye’de uygulayacak hem de küresel etki yaratacak bilgi ve dersler üretecek.”
Proje ayrıca, mevsimlik fındık hasadı yaşanan bölgelerde çocuk işçiliğini sona
erdirmek için doğrudan müdahaleler için mekanizmalar kurmayı ve yaygınlaştırmayı,
bir yandan da halkın, ulusal ve yerel paydaşların, tedarik zinciri aktörlerinin çocuk
işçiliğini ortadan kaldırmanın önemi hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.
Ferrero Satınalma Başkanı ve Fındık Şirketi Sorumlusu Marco Gonçalves ise şunları
söyledi: “Ferrero, çocuk işçiliğinin ele alınmasında ortaklık yaklaşımının değerini ve
önemini biliyor. ILO, Birleşmiş Milletler’in ihtisas kuruluşu olarak, bu işe etkin biçimde
nasıl dâhil olunacağına ilişkin uzmanlık ve deneyime sahip. Proje, ILO-Caobisco
kamu-özel sektör ortaklığına aktif bir şekilde katılmamız yoluyla 2013 yılından bu
yana kaydedilen başarıların üzerine inşa ediyor ve önümüzdeki yıllarda herkes için
değer yaratan bir fındık sektöründe itici güç olma hedefimize yönelik olarak
girişeceğimiz eylemleri destekliyor.”
Ekonomik faaliyetlere katılan çocuk sayısındaki azalma eğilimine rağmen, Türkiye’de
çocuk işçiliğinin hala bir sorun olduğu belgelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2019 yılı Çocuk İşgücü Araştırması’na göre, 5 ila 17 yaşlarında 720
çocuk veya diğer bir deyişle, Türkiye’de toplam çocuk sayısının %4,4’ü, ekonomik
faaliyetlere katılıyor. Bu çocukların %30,8’i tarım sektöründe ekonomik faaliyetlere
katılıyor. Çalışan çocuklar, ömür boyu sürecek kronik sağlık sorunları yaratabilecek
meslek risklerine maruz kalıyor. Ayrıca, mevsimlik tarım işçiliği yapan çocukların
eğitimlerinin aksama olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksek. Bu aksamalar,

yetersiz vasıflı ve/veya vasıfsız işgücünü pekiştiriyor ki bu da yoksulluğun kalıcı
olmasına yol açıyor.
ILO, 2012 yılından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile
işbirliği halinde, kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla başta fındık sektörü olmak üzere
mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini ele alan projeleri teknik bakımdan destekliyor ve
uyguluyor. Ferrero ile Bakanlığın eşbaşkanlık edeceği bu yeni kamu-özel sektör
ortaklığı projesi, Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik hâlihazır
ILO faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. ILO’nun kurulduğu 1919 yılından bu
yana, her türlü çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, ILO’nun temel önceliklerinden
biri olagelmiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler’in çalışma yaşamındaki uzman
kuruluşudur. ILO, hükümet, işçi ve işverenleri bir araya getirerek uluslararası çalışma
standartlarını belirlemekte, çalışma hayatı ile ilgili hakları gözetmekte, insana yakışır
iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal koruma ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili
diyaloğu güçlendirmektedir.
Ferrero Grubu tarafından 2015 yılında kurulan Ferrero Fındık A.Ş., Türk fındık
sektörünün güvenilir bir ortağı olarak 6 fabrika ve 1.400’den fazla çalışanı ile tüm
fındık değer zincirinde faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle Türk fındığının işlenerek,
mamul ve yarı mamul hale getirilmesi ve dünya piyasalarına ulaştırılmasında önemli
bir rol üstlenmektedir. Ferrero Fındık A.Ş. sürdürülebilir bir fındık değer zincirinin
gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaktadır.