İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Önemli Açıklama! « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Önemli Açıklama!

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Önemli Açıklama!

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Koronavirüs’e karşı Halk Sağlığının korunması amacıyla bir dizi kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Önemli Açıklama!

24 Mart 2020 – 16:59

24.03.2020Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden Sayın Valimiz Osman Kaymak’ın başkanlığında, İlimizde Koronavirüs’e (KOVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.
Bu kapsamda yapılan toplantıda, alınan kararlara ilave olarak halk sağlığının korunması amacı ile; PTT ve bankaların önünde yığılmalar olmaması için 80 yaş üzeri vatandaşlara verdiği evde hizmet uygulamasının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da yaygınlaştırılmasına ve bu vatandaşlarımızın maaşlarının eve teslim olarak ödenmesi için ilgili kurum ve kaymakamlıklar işbirliği ile gerekli tedbirlerin alınmasına,
PTT ve bankalar ile işlem yapmak isteyen sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların taleplerini 112, 155,156 üzerinden VEFA İletişim Merkezlerine iletmesi durumunda PTT, banka görevlileri ve kaymakamlıkların saha ekipleri aracılığı ile Vatandaşların işlemlerine yardımcı olunmasına,
Son 14 gün içinde Covid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü ülkelerden birine seyahat öyküsü ya da Covid-19 hastası ile temas öyküsü bulunan vatandaşlarımıza hastalığa dair herhangi bir semptomun şu an için olmasa da virüsü almış olma riski olması nedeniyle semptom görüldüğünde erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süre ile evde izlem ve izolasyon gerekmektedir, İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımız her gün aranarak “Covid-19’a İlişkin Evde Takip“ yapılmaktadır. Talimatlara aykırı hareket edilmesi durumunda; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan “66 ve 67 nci maddelerde zikredildiği üzere sarı hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır.”  hükmü ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195 inci maddesinde yer alan “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri kapsamında hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
Fırın, market, akaryakıt istasyonu, eczane vb. yerlerde izdiham oluşturacak alışveriş sırası ve ortamı oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
Kamu hizmet sunumu ve hizmetinden yararlanmada güvenli mesafe korunarak dezenfekte edilen hijyen şartları sağlanmış fiziki alan ve altyapının oluşturulmasına, başta sağlık, sosyal hizmet ve diğer kamu hizmetlerinin uygulanmasında bulaşma riski oluşturmayacak güvenli mesafenin korunmasına, her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve ticari etkinliklerde sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak şekilde kalabalık oluşumlarının önlenmesine ve risk oluşturan kalabalıkların oluşması durumunda müdahale edilmesine,
Kapıya servis hizmeti sunan firmaların hijyen şartlarına uymaları konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinin nasıl kullanılacağı, sağlık sunum hizmetinin ne şekilde yapılacağı planlaması ve uygulama yetkisinin İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesine,
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin diğer hiçbir mevzuata bakılmaksızın ihtiyaç halinde ikinci bir talimata kadar anılan sağlık tesisleri arasında görevlendirilmesi yetkisinin İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesine,
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinde bulunan ve sağlık sunumunda kullanılan her türlü cihaz ve malzemenin ihtiyaç halinde nerelerde ve ne şekilde kullanıma sunulması hakkında planlama ve uygulama yetkisinin İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesine,
İl/İlçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verilmesine, Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar, bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metre kare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması sağlanmasına,
İl/İlçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde ellisi oranında yolcu kabul edecekler, araç içerisindeki yolcuların birbirleri ile temasını engelleyecek şekilde olmasına,
Alınan kararların tüm Kamu ve Özel Kuruluşlara ayrıca vatandaşlarımıza duyurulmasına, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve/veya adli işlemlerin yapılmasına,
14.Yurt dışından gelen öğrencilerin Yurt-Kur’a bağlı yurtlarda en az 14 gün izolasyon (karantina)       edilmelerinin sağlanmasına;
15.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından da değerlendirilerek gereğinin yapılmasına, toplantıya katılan üyelerce karar verilmiştir.