GÖÇMENLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ DENETLENMELİ. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Gençler Samsun’u Keşfediyor

EĞİTİM, GÜNDEM, TEKNOLOJİ

GÖÇMENLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ DENETLENMELİ.

*GÖÇMENLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ DENETLENMELİ.*

*GÖÇMENLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLİYOR.*

*SAMSUN’DA GÖÇMENLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ GEREKTİĞİ KADAR DENETLENMİYOR.*

*GÖÇMENLER, SAMSUNLU ESNAFLA HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYOR.*

*DENETİM VE İZİNLER İLE İLGİLİ ZAAFİYET OLMAMALI*

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak Samsun’da
ikamet eden uluslararası koruma ve geçici koruma statüsünde olan Iraklı ve
Suriyelilerin Samsun’daki ticari faaliyetlerine ilişkin bir dizi açıklama
yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak yaptığı
açıklamada; “*Samsun’da ikamet eden 30 bini aşkın uluslararası ve geçici
koruma altındaki göçmenlerin bir kısmı ticari faaliyet göstermek amaçlı
ticarethane açmış durumdalar. Özellikle il ve ilçe merkezlerine yakın
olarak oluşturulan gettolarda açılan bu işletmelerin devlet düzeni
içerisinde ruhsatlandırılması ve denetlenmesi gerekmektedir. Samsun
esnafının ekonomik olarak zorlandığı bir süreçte koruma altındaki
göçmenlerin idari olarak ticari faaliyetlerine göz yumacak ve rant
sağlayacak bir düzen kabul edilemez. Samsunlu esnaf hangi idari izinlere,
ruhsatlara ve denetlemelere tabi ise bu kişilerde aynı şekilde
ruhsatlandırılmalı ve denetlenmelidir.*” dedi.

Karapıçak açıklamasının devamında göçmenlerin tanınan haklar kapsamında
ticari faaliyetlerine karşı olmadıklarını belirterek “*Resmi olan, hukuki
olan hakları kısıtlamaya kimsenin hakkı olmadığı gibi izin, ruhsat,
denetleme konularında devletin ilgili kurum ve bakanlıkları, belediyeler,
oda ve borsalar ile birlikler bu konulara taraftır. Bu hususlarda
göçmenlere pozitif ayrımcılık yapmak kamu vicdanını yaralayacağı gibi,
Samsun esnafını da olumsuz etkilemektedir. İzin, ruhsat ve denetimleri
yapan kurum ve kuruluşlara gerek toplum sağlığı gerek ise toplum güvenliği
açısından önem arz eden bu hususlarda daha özenli olmaları, konuyu yakından
takip etmeleri gerekmektedir. Bunların yanı sıra Samsunlu esnaf ile haksız
rekabete neden olabilecek her türlü pozitif ayrımcılığında karşısında
olduğumuzu belirmek isteriz.*” dedi.

Karapıçak genellikle fırınlar ve turizm acentaları konusunda Özellikle gıda
üretimi, satışı ve fırıncılık sektöründe ile turizm sektöründe yoğunlaşan
göçmenlerin ticari faaliyetleri ile ilgili Samsunlu esnaf ile ilgili
birliklerden şikayet ve yorumların geldiğini belirten Karapıçak; “*Gıda
hususu halk sağlığını doğrudan etkilediği için bu tür işletmelerin ilgili
kurum tarafından düzenli olarak bir şikayet veya olumsuz bir durum
yaşanmadan denetlenmesi, gerekli izin ve ruhsata bağlı olarak gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı düzenli olarak takip edilmelidir. Bu hususta bu
tür işletmelerde çalışan personelin gerek sosyal güvenlik gerek ise portör
muayenelerinin kontrol edilmesi konusu toplum sağlığı koruma ve Samsunlu
esnafla haksız rekabeti önleme açısından önemlidir.*” dedi.

Turizm acentaları konusunda da şikayetlerin geldiğini belirten
Karapıçak; “*Turizm
sektörü ve buna bağlı taşımacılık kuralları gerek ilgili kurumlar gerek ise
turizm acentalarının üst birlikleri tarafından sıkı denetlenmektedir.
Taşımacılık ve turizmde sektörlerin ve esnafın zorlandığı bir süreçte
denetimsiz ve pozitif ayrımcılık yapılarak göçmenlerin sektördeki ticari
faaliyetlerine göz yummak, ilgili kurumlar tarafından izin, ruhsat ve
denetleme konularında gevşek davranılması kabul edilemez. Bu bağlamdaki bu
dağınıklığın ilgili kurumlarca giderilmesi gerek.*” dedi.

Bu konuların takipçisi olacağını da belirten Karapıçak; “*Daha önce de
mülteciler konusundaki görüşlerimizi belirtmiştik. Göçmen meselenin insani
boyutu olmakla birlikte, nüfus istikbali, ülke ve bölge güvenliğini, sosyal
ve ekonomik istikrarı gibi çok cepheden etkileyen yönleri de bulunmaktadır.
Göçmenler meselesi ülkenin en önemli meseleleri haline gelmiştir. Samsun’da
ise Ekonomi ve buna başlı istihdamdan sonra en önemli sorun ve bu soruna
bağlı endişe göçmenler yani Suriyeli, Iraklı, Afgan mülteciler konusudur.
Öncelikle ve özellikle Suriyeli sığınmacılar peyderpey Samsun’dan ve
dolaysıyla ülkeden gönderilmelidir. Ama bu süreçler hukuk çerçevesinde ve
gönderildikleri yerdeki güvenlikte olacakları garantisi alınarak olmalıdır.
Biz Türkler kültürümüzde olan misafirperverliğimizi ve inancımızda olan
ensar ve muhacir kardeşliğini ülkenin tüm imkanlarını seferber ederek
Samsun, bölge ve ülke olarak tüm dünyaya gösterdik.* *Göçmenlerin her türlü
ticari faaliyetleri denetlenmelidir. Göçmenlerin ticari faaliyetleri halk
sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkiliyor. Samsun’da göçmenlerin ticari
faaliyetleri gerektiği kadar denetlenmediği ve ilgili kurum, kuruluş ve
belediyelerce pozitif ayrımcılığa tabi olduklarıyla ilgili şikayetler
alıyoruz. Bu durum göçmenlerin Samsunlu esnafla haksız rekabete neden
oluyor. Özellikle gıda, turizm ve taşımacılık sektörü başta olmak üzere
denetim, izinler ve ruhsatlar ile ilgili zafiyetler olmamalı. Konunun
yakından takipçisiyiz.*” dedi.