FINDIK İHRACATINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

BARIŞ VE HUZURUN BAŞ KEMİRGENİ

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ, SİYASET

FINDIK İHRACATINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR.

FINDIK İHRACATINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR.
İçinde  bulunduğumuz  2020/21   fındık   ihracat   sezonunun   ilk  üç   ayında   (1 Eylül-30
Kasım  2020)  81.421   ton/iç   karşılığı   557.596.680.-USD fındık  ihracatı   gerçekleşmiş   olup,
2019/20   sezonu   aynı   dönemindeki   ihracatın   139.814   ton/iç   karşılığı   902.938.249.-  USD
olduğu   göz   önünde   bulundurulduğunda,   miktar   bazında   58.393   ton/iç   (%   41,7),   döviz
girdisinde ise 345.341.569.-USD (% 38,2) azalış olduğu görülmektedir.
Öte yandan, Kasım ayı fındık ihracatımız 22.910 ton/iç karşılığı  156.121.273.-USD
olarak gerçekleşmiş olup, miktar olarak karşılaştırdığımızda son 17 sezonun en düşük Kasım
ayı ihracatına tekabül etmektedir.
Bu sonuçlar ülkemizdeki mevcut fındık stoku ve Türk İhracat Sektörünün dinamikleri
açısından   (maalesef   önceden   tahmin   etiğimiz   bir   süreç   olmasına   rağmen)   kabul   etmekte
zorlandığımız   bir   sonuçtur.   Önümüzdeki   aylarda   şartların   iyileşebileceği   hususundaki
umudumuzu korumaya devam ediyoruz.
Kamuoyuna saygı ile arzederiz. 02.12.2020