“FELÂH” İÇİN “ZİKİR”  VAR, “KURTULUŞ” İÇİN “TEKRAR!..” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Başkan Sandıkçı’dan Çağrı

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ

             “FELÂH” İÇİN “ZİKİR”  VAR, “KURTULUŞ” İÇİN “TEKRAR!..”

ALİ KAYIKÇI DERE BAHÇELİ

“FELÂH” İÇİN “ZİKİR”  VAR, “KURTULUŞ” İÇİN “TEKRAR!..”

                                                              

*  “Yâ eyyühelleziyne âmenu… vezkürullâhe kesiyren le’alleküm tüflihûn! (Ey îman edenler! Harb eden bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız vakit/zaman, sebat edin ve Allahü teâlâyı çokça anın ki felâh bulasınız/muzaffer ola/kurtuluşa ere’siniz!”, “…vasbirû, innallâhe ma’assâbiriyn!. (…Ve sabredin/sabırlı olun; çünkü/zira Allahü teâlâ, sabredenlerle beraberdir!)” (Kur’ân-ı Kerîm; Enfâl Sûresi, âyet 45, 46’dan)

*  Mehmetçik veya Ahmetçiğin günlük duâsı: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara, âyet 250 ve 286’dan)

*  “iyi biliniz ki; kalbler, Allahü teâlânın zikri ile itminâna, rahata kavuşur.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Ra’d Sûresi, âyet 30)

*  “(Kullarım!) Siz beni (tâat ile/beğendiğim işleri yapmak suretiyle) zikr ederseniz, ben de sizi… anarım.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 152’den)

*  “Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz! Allah’tan âfiyet dileyiniz ama onlarla karşılaşacak olursanız sabrediniz! Biliniz ki cennet, kılıçların gölgeleri altındadır.”,  “Sabreden zafere kavuşur.”, “Her kim sabr ederse, Allahü teâlâ o kimseye sabrın hakîkatini ihsân eder. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir ihsân verilmemiştir.”, “Allahü teâlâ buyurdu ki: Bedenine, evlâdına veya malına bir musîbet gelen, sabr-ı cemîlle karşılarsa (güzel sabrederse), kıyâmette ona hesap sormaya hayâ ederim.”, “Derdini açıklayan sabretmiş olmaz.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”) 

* “Zikir”: Anmak, her işte Allahü teâlâyı hâtırlamak. Kendini gafletten kurtarmak. (Gâflet, Allahü teâlâyı unutmaktır.) Kulun Allahü teâlâyı dille ve kalble anması.” “Sabır”: Emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen blelâ ve musîbetlere tahammül etme, katlanma.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü;  C. 2, s. 315, 150-151)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; bu “PKK Terörü”ne karşı ülkemiz, 40 yılı aşan bir süreden beri, bâzen “sabır ve teenni” ile hareket etmek, bâzen de ânında “ateşe ateşle karşılık” vermek, hainleri inlerinde “tepelerine çökmek” suretiyle yok etmeye çalışmakta ve 5’er 10’ar derken, şimdilerde Türk Silâhlı Kuvvetleri Suriye’de 45 km kadar derinliğe inerek 600 km’lik kısmı kontrol altına almakta…

Malûmları olduğu gibi; “mânen kurtuluşa ermek/felâh bulmak” için nasıl ki “zikir” şartsa, bu “haşarat/bu satılmış ABD/Coni çömezleri”ni de “ortadan kaldırmak/itlâf etmek” için, iç ve dış zorluklar yanında “cephelerde” de “sabır” ile “sebat” ile direnip “zafere ulaşmak” elzemdir/yegâne hâl çaresidir.

Diyoruz ve dahi bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Sizleri başbaşa bırakalım istiyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = ( – 1 – ) = = =

  (“Güzellerin güzeli”, “Sabr-ı Cemîl” biline):

 

“Damla”lar “taşı” deler, “zikir” ile “tekrar” şart;

“Kurtuluş” için “sebat”, “sabr-ı cemîl” en güzel!..

“Niyet hâlis” olmalı, böyle başlarsa “start”;

Yol “Ehl-i Sünnet” yolu; “yamuk” kalma, gir düzel!..

 

“Felâh” için “zikir” var, “kurtuluş” için “tekrar”;

“Pes etmek/yılmak” olmaz, “damlalar”da “istikrar”;

“Cehrî-hafî” farkı var, “nefse” verir hep “zarar”;

“Rabbim” kollar kulunu, ona uzat daim el!..

 

“Felâh” için “zikir” var, “zikir” için “âşk” gerek;

Bir “klavuz” yanında, “usûl-erkân-meşk” gerek;

“Medrese” yok, “tekke” yok; “hilâfet-i teşk” gerek;

“İmân-İhlâs-Amel” şart, gayrısı hepsi gazel!..

 

KAYIKÇ’Ali bu “bâb”ta, gözler “kürsü-mihrâb”ta;

“Kapı: Bâb-ı âlî”dir, seyredilir “mehtâb”ta;

“Kadınlarda hicâb“ şart, “ar-hayâsı nikâb”ta;

“Moda” var ya şu “moda”, sanırsın bir karayel!..

                = = = ( – 2 – ) = = =

(“Malûmlar”a “Taşlama”, mısra-mısra haşlama):

 

“Tel Rifat-Menbiç Hattı”;  çok “Mazlûmlar” ağlattı;

“Biden Kafa” dost değil, “teröre terör” kattı;

“Erdoğan” yem olmadı, “dünyâ âlem” çınlattı!..

“Felâh” için “fikir” var, “âlî fikir”çün “yürek”;

“Grand Domuz” peşinde, “Ahmet-Mehmet” hep gerek!..

 

“Vur pençe-i Ali’de, şemşir aşkına vur” ki…

…Güney-kuzey dinlesin”, “Batı: Turko” inlesin!..

“TB2” nallasın, “YPG: Nev’ Gâvur” ki…

…Şu “AB’nin Çömezi: Salih Muslim”  dinlesin!..

“Grand Domuz” peşinde, “Ahmet-Mehmet” hep gerek!..

 

“Felâh” için “fikir” var, “âlî fikir”çün “yürek”;

“CHP”miz malûmdur, “HDP’miz: Engerek”;

“Vur pençe-i Ali’de, “Kandil kalbine direkt!..”

KAYIKÇ’Ali diyor ki; “AB”, “NATO” dinlesin;

“Kılıçdar…”a bi sorun: “Sen dahi kiminlesin?!..”