“EY İBAN EDENLER!”, DİYEN “ALAYCI…” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

                “EY İBAN EDENLER!”, DİYEN “ALAYCI…”

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI   

                               “EY İBAN EDENLER!”, DİYEN “ALAYCI…”

*  “…Sakın yeryüzünde fesât çıkarma. Doğrusu Allah, fesat çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerim; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

*  “…Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 191’den)

*  “(O günden sakının ki günâhkâr) kimse şöyle diyecektir: ‘Allah’a karşı işlediğim kusurlardan dolayı yazık bana! Doğrusu ben, alay edenlerdendim!.’” (Kur’ân-ı Kerîm; Zümer Sûresi, âyet 56)

*  “Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin!”, “Ümmetim arasında fesâd yayıldığı zaman, sünnetime yapışan için yüz şehîd sevâbı vardır.” (Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Fitne, imtihân mânâsına geldiği gibi, azgınlık, sapıklık, günâh, karışıklık, kavga, belâ, azâb gibi mânâlara da gelir. Fitne daha ziyâde; insanları sıkıntıya, belâya düürmek, karışıklığa, düşmanlığa sebep olmaktır. Fitne çıkarmak harâmdır.” (Muhammed Hâdimî “r. aleyh”)

*  “İlim ve fen ilerlediği hâldhe, insanlığın ufuklarını saran fesâd karanlığı, hep şirkin, îmânsızlığın ve sevişmezliğin bir neticesidir.” (Seyyid Abdühlakîm Arvâsî “r. aleyh”)

*  “Fesâd: Bozgünlük, karışıklık, nifâk, anarşi. (Sözlük)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere;  Cenâb-ı Allah, Kur’ân-ı Kerîm’inin pekçok yerinde “Ey îmân edenler!..” diye hitâp buyurmakta ve Müslüman kullarını muhatap almaktadır.

Ve yine malûmları olduğu gibi, kişiler herhangi bir bankada hesap açtığı zaman ona, o hesabın hangi bankada, hangi numarada bulunduğunu gösterecek şekilde bir IBAN numarası verilmekte ve bu o kişinin banka kartı/hesap cüzdanına da yazılmaktadır.

Adı “Hakan Aygün” olan ve “Türkiye Gazetesi”nin 4 Nisan 2020 günlü nüshası 9’uncu sayfasından verdiği bir habere göre de bu şahıs; “Halk TV’de uzun süre programcı olarak görev yapmış bir gazeteci. Sosyal medya aracılığıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret’ suçlarını işlediği gerekçesiyleBodrum’daki teknesinde gözaltına alındıktan sonra da tutuklandı. Aygün’ün ‘Ey İBAN edenler’ ifadesiyle başlayan paylaşımı büyük tepki toplamıştı.”

Aynı tarihli “Yeni Akit Gazetesi”nin ise 1 ve 7’nci sayfadan oldukça kapsamlı bir şekilde verdiği haberde ise özetle şöyle denilmektedir:

“…Ve Tutuklandı. İBANSIZ’A KELEPÇE!

Mağdurlara yardım için başlatılan kampanyayı ‘ti’ye alan ve ‘Ey İBAN edenler’ diye başlayan ahlâksız paylaşımıyla kutsal kitabımız Kur’ân’ı Kerîm’in âyetleriyle haşâ dalga geçmeye kalkışan eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ncaçıkartılan hakkında yakalama kararı uyarınca,  Bodrum’da yakalandı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlarından gözaltına alınıp kelepçelenerek adliyeye sevk edilen Aygün, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.”

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; ilk insan ve ilk Peygamber Âdem aleyhisselâmdan günümüze kadar dünyâmızda, hayırlılar yanında her bir zaman ve dönemde hep “Şer İnsanlar” (daha doğru bir tespitle, insan kılıklı “Şeytânlar”) da olmuş ve bunlar hep “İblis”e uşaklık yaparak “Cehennem yoluna taş döşemiş”ler, hayır-hasenât işlerine/sâlih âmellere hep “takoz olmaya” çalışmışlardır. İşte bu son hâdisede de bunu görüyor, dün Halk TV’de yaptıkları yetmezmiş gibi bugün de âdeta deniz sularını bile kirleten, fitne-fesâtçı necîs ifâdelerle dînî değerlerimize saldırılmaktadır…

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Sizleri başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Ey İBAN Edenler”, diyen “Alaycı”;

Rabbim haber verdi, Seni duyurdu.

“Akıbet”in inan, olacak feci;

Sen gibiler için, bak ne buyurdu:

“Veyl o Fesatçı”ya, “Asî-Fitneci!..”

 

Burda “Kepâzelik”, “ah’rette azâb”;

“Fitne-fücur ehli”n, sevmiyor O Rab;

Böyle kimseleri, sıkacak türab!..

“Veyl o Fesatçı”ya, “Asî-Fitneci!..”

“Akıbet”in inan, olacak feci!..

 

“Fitne uyandıran, lânetli” olmuş;

“İns Şeytânları” hep, “Cehîm”e dolmuş;

Hangi “Firavûn” var, dünyâda kalmış?..

“Veyl o Fesatçı”ya, “Asî-Fitneci!..”

“Akıbet”in inan, olacak feci!..

 

“Katilleri” geçtin, “tivit” atmakla;

“Halk TV”lerinde, “caka” satmakla;

Sanma kurtulursun, “hapis” yatmakla!..

“Veyl o Fesatçı”ya, “Asî-Fitneci!..”

“Akıbet”in inan, olacak feci!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki; bu bir “ibret”tir;

Dîne ve dindara, büyük “nefret”tir;

Allah-Peygamberi, toptaca “red”tir!..

“Veyl o Fesatçı”ya, “Asî-Fitneci!..”

“Akıbet”in inan, olacak feci!..(*)

—————————————————

(*): NOT: Yarın da aynı konudaki “Türkmen Hoca’m Yetiş, İş Sana Düştü” başlıklı

“Av. Ali Türkmen” Hocamıza muhatap yazımızı da lütfen okuyunuz!..  (A. Ka.)