“EVRENSEL”E, “BİRGÜN”E BAK!.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Kızılırmak Deltası’nda Bahar Güzelliği

EĞİTİM, FOTO GALERİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET

Atakum’da zafer coşkusu

EĞİTİM, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, MAGAZİN, SİYASET

                         “EVRENSEL”E, “BİRGÜN”E BAK!..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI                                         www.istihbarat@yeniakit.com.tr       

                                                               “EVRENSEL”E, “BİRGÜN”E BAK!..

                                                                              (Mısra-mısra “Taşlama”, “Haşarat”ı haşlama)

 

*   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                                     *  “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”,  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 217, 251’den)

*  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)

  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”, “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 104, 105)

*  “Benim yolumda mücâhid kimse, benim uhdemdedir (zimmetimdedir). Rûhunu kabzedersem onu Cennet’e vâris ederim. Memleketine döndürürsem sevâb… ile döndürürüm.”  (Hadîs-i kudsî-Râmûz-ül-Ehâdîs)

*  “Hubb’ül vatan minel îmân/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün/Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Şehîd;  ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, Kıyâmetin dehşeti, hesap-mîzân-sırât, onu rahatsız etmez, doğruca Cennet’e gider.”, 

 “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyânın yok olmasından daha büyük iştir.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Haksız yere öldürülen herkesin kanında Âdem’in ilk oğlu Kabil’in günâh payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem)

*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)

“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”,Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  (Said Nursî  “r. aleyh”)

*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; İst. 2012, s. 438)

*  “FETÖ elebaşısı; Amerikan Derin Devleti’nin, Alman istihbaratının ve İsrail’in bir numaralı adamıdır.” (Nuri Elibol-Türkiye Gazetesi; 30.08.2017, s. 12)

*  “Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG, ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı terör örgütleri listesinden çıkarıldı. ‘Terörizm 2017 Ülkeler Raporu’nda da FETÖ elebaşısı Gülen için ‘Din Adamı’ ibaresi kullanıldı.” (Basın-21.09.2018)

*   “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm…” (Dilaver Cebeci)

“Bir siyâsetçi, gelecek seçimi; bir devlet adamı gelecek nesili düşünür.” (James F. Clarke)

“MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, PKK’nın Diyarbakır Kulp’ta gerçekleştirdiği ve beş vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının, bölücü örgütün Meclis’teki siyasi kanadına kırsaldan destek amacı taşıdığını, aynı zamanda ‘Ben varım’ demek için düzenlendiğini, ‘Bizi de infaz indirimi kapsamına almazsanız, sevil hedeflere saldırmayı sürdürürüz’ mesajı taşıdığı açıktır. Bilinmelidir ki tetörizme bugüne kadar taviz vermeyen Türkiye Cumhuriyeti, bundan sonra da asla çark etmeyecektir.’ dedi” (Türkiye Gazetesi-11.04.2020, s. 11)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; habercilikte,  “5 N1K” denilen, âdeta “mesleğin /işin kanunu” bir kural vardır. Buna göre, diğer bütün bilgileri verseniz ve soruları cevaplasanız bile, “Kim tarafından” suâlini karşılıksız bırakırsanız, o haber noksandır; muhataba/okucuya saygısızlıktır, art niyetli davranmaktır.

“Yeni Akit Gazetesi”nin 10 Nisan 2020 tarihli nüshası 11’nci “Arşiv” başlıklı sayfasından verilen iki alıntı/iktibas, bu hususta oldukça dikkat çekici ve yukarıdaki kurala riayetsizliğin âdeta “daniskası” idi.

Burada “Yandaş”lığın, burada “Kalbi ve Aklı Kiraya Verme”nin, burada “Satılmış”lığın, burada “İhânet”in,  “Hain”liğin… (say sayabildiğince, hemen her çeşitten) alçaklığın (daha doğrusu rahmetli Necip Fâzıl’ın ifâdesiyle “çukurluğun”) sergilendiği  haberler/gazeteler var:

Evrensel: “Kulp’ta Patlama: 5 Kişi Yaşamını Yitirdi (…)”,  Birgün: “Kulp’ta El Yapımı Ölüm (…)”

Her iki gazetenin haberinde de, yukarıda belirttiğimiz, habercilikteki “1K” yani “Kim tarafından?”suâline bir cevap verilmemekte ve “Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Diyarbakır’da odun toplamaya giden köylülerimize kalleşçe saldırıp 5 vatandaşımızı şehîd etmesi” olayında “fail”in, yani “PKK”nın adı verilmemekte/gizlenmekte ve “O el yapımı patlayıcıyı köylülerin geçtiği güzergâha kimlerin koyduğu” ile ilgili tek bir satırcık olsun yer almamaktadır.

Diyoruz ve Sn. “Yeni Akit Gazetesi”nin dikkat çekerek verdiği bu husustaki yayıncılığını tebrik edip ilgilileri kutlarken, bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Evrensel”e, “Birgün”e bak;           

“PKK”yı tut(!) “Avanak”;

“Tutanlar”ın hepsi “Salak!..”

(“Rabbim akıl-fikir versin!”);

“Apo’cular”, hep “Dangalak!..”

 

                İster “gasta-TV” olsun;

                İster “Kandil Kızı(!)” gülsün;

                İster “AB” onla dolsun;

                Papağanca etsin lak-lak!..

 

Bunlar kökten “Vesayetçi”;

“AKP”den “Şikâyetçi”;

“Siyonizme” bir “Dâvetçi”;

“ABD”den alır şak-şak!..

 

                Ateistler, “Deist” bunlar;

                Homo-momo, “Deyyus” bunlar;

                Sanki Lenin, bir “Rus” bunlar;

                Nicesi var, “Luti-Yum’şak!..”

 

Eşcinseller, hepten “Sapık”;

Vezüv günden, kökten “Sapık”;

Nikâh kıyan, hepten “Sapık”;

Bir de güler, “yavşak-yavşak!..”

 

                “Akit” yazar, yıllar-yılı;

                “Dıştan Çarklı”, “Domuz Kıllı”;

                Satık kafa, “Kof Akıllı”;

                Çatıdaki dönük “Çanak!..”

 

Ne alırsa, onu satar;

Yalan düzer, yalan katar;

Desteksizce, balon atar;

HDP’ye yapar “kıyak!..”

 

                “PKK”lı, “FETÖ” yüzlü;

                “Zaman” dilli, “Pensi…” cüzlü;

                “Sözcü” ile sanki sözlü;

                Bağırırlar, ciyak-ciyak!..

 

KAYIKÇ’Ali, fena taktın;

Nefret ettin, ters ters baktın;

Sol gösterip, sağı çaktın;

“Clay” gibi, attın “dayak!..”