“ESFEL-İ SÂFİLÎN”Cİ, “PROF” OLMUŞ NE FAYDA « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

Sanem Oktar’dan Samsun Ziyareti..

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ, SİYASET

Tekkeköy Kırsalı Beyaza Büründü

GÜNDEM, SAMSUN HABERLERİ

     “ESFEL-İ SÂFİLÎN”Cİ, “PROF” OLMUŞ NE FAYDA

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

 

“ESFEL-İ SÂFİLÎN”Cİ, “PROF” OLMUŞ NE FAYDA

(“Malûmlara” taşlama, mısra-mısra haşlama):

 

“Esfel-i Sâfilîn: En aşağı yer. Cehennem’in aşağısı. Kur’ân-ı Kerimde (Tin Sûresi: 4-6) meâlen buyruldu ki: ‘Biz insanı ahsen-i takvîm üzere, en güzel şekilde yarattık. Sonra onu (insanların bir kısmını bu güzel sûrette yaratılmaları nîmetinin şükrünü yerine getirmediklerinden, yâni küfür/îmânsızlık ve isyân etmeleri sebebiyle) Esfel-i Sâfilîn’e bırakırız. Îmân edip sâlih (iyi) amel işleyenler bundan müstesnâ; onlar için kesilmeyecek bir mükâfât vardır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; C. 1, s. 107)

*  “Ümmetim hakkında en korktuğum, kötü âlimlerdir.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Bunlardan, Allahü teâlâya sığınırız. Böyle kimselerden uzak dur. Tatlı sözleri ile sana tesir edip, seni çarpmaması için, onlardan süratle kaç. Yoksa kötülüklerinin ateşindhe seni de yakarlar, içinin ve kalbininin pis kokusuyla seni öldürür.”,  “Sünnet-i seniyyeye uyunuz. Dinden olmayan, dinde sonradan çıkarılıp, din imiş gibi kabul edilen bid’atleri yapmayın. Allahü teâlânın emirlerine itaat edin. O’nun emirlerine karşı gelmeyin. Birbirinizle düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Günâhlarınızdan tövbe ederek temizlenin. Günâh işleyerek kirlenmeyin. Tövbe etmeyi geciktirmeyin!..” (Abdülkadir-i Geylanî “kuddise sirruh”-Görül Sultanları/1; Türkiye Gazetesi Yay. İst. 2022, s. 73, 76)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Okuduğumuz birkaç makâleden edindiğimiz bilgiler ile son zamanlarda vaki siyasî ve beşerî gelişmeler, bize yukarıda okuduğunuz başlığı attırdı (“serlevha” hâlinde sunduğumuz uyarılar ile yaşadığımız bâzı gelişmelerden aldığımız ilhâm da bize aşağıdakı mısraları yazdırdı). Diyoruz ve dahi bu şiirimizle de Sizleri başbaşa bırakalım istiyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = (***) = = =

“Ahsen-i takvîm” üzre, yaratıldın ne fayda;

Kıymeti”ni bilip de, “adam” olamamışsın!..

Küfür” var, “îmânsızlık”, “isyân”ın asıl payda;

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

Ramazân” geldi geçti, “Şevvâl”desin bu ayda!..

 

“Yüksek tahsil” yapmışsın, “bir branş”ta “prof”sun;

Ergun Göze” yazdı(*) bak, çok “dal”da Sen bir “kof”sun;

Sûf” yünden dokumadır, Sen ne “astar” ne “sof”sun!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

Soros” dolar saçtıkça, oynamışsın hep gayda!..

 

“Marmara Okulu”nda, “Reformist prof’lar” var;

“Esfel-i sâfilîn”ci, “Efganî” kodamanlar;

Reşid Rızâ-Abduh”çu, “Baidullah” cüdamlar!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

“Karamanî” yazdıkça, deprem oluştu rayda!..

 

“Ehl-i Sünnet/Osmanlı” düşmanları kol-kola;

“Esfel-i sâfilîn”ce, girilmiş “cahîm” yola;

Marmara Okulu”nda, vermişler bâzen mola!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

“Dünyâ”yı kararttınız, “tutulma”lar var ayda!..

 

“Ahmet Akışık(**) yazdı, ne “sırlar” vardı çöztü;

“Fulbrıght” başlar belâsı, “eğitimde şer” gözdü;

Prof’lar” boy-boy geçti, “YÖK” yıllarca hep üzdü!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

Ar-hayâ”yı yok etti, “hanım kız”da ve bayda!..

 

Peker” ağzına baktın, “Bakan’a kulplar” taktın;

“Esad’gil”e yaklaştın, “vatan”dan uzaklaştın;

“6 Ok”la vuruldun, sonra da “kovboy”laştın!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

Miş-miş(***) denen “hâbâr”lar, “sosyal medya/şâyia!..”

 

“4”ü “8” yapmışsın, “2” ile çarpmışsın;

“Vekil” oldun “Meclis”te, “Başkan”lığı kapmışsın;

“Efendilik” var iken, “kaba…yol”a sapmışsın!..

Şükre” hiç yanaşmadın, “nasip” alamamışsın;

“..23’te seçim” var, “Reis” ol(!) yok mânia!..

 

“Anavatan: Türkiye”, “Son Yılların Gözdesi”;

“Asya’dan Avrupa”ya, “Köprübaşı: Özdesi”;

“Osmanlı Bakiyesi”, “Öz”ün hem de “Öznesi!..”

Say-say bitmez “nîmetler”, “nasip” alamamışsın;

Şükre” hiç yanaşmadın, “Elhamdülün hani ya?

 

KAYIKÇ’Ali bir “ayna”, “var olan”ı yazmışsın;

“Diyanet” ve “siyaset”, “çarşı-pazar” gezmişsin;

Gören gözler” duyurdu, Sen “mısralar” kazmışsın!..

Ahsen-i takvîm” üzre, “yaratıldık” bu ayda;

Küfür” var, “îmânsızlık”; “isyânlar” asıl payda!..

———————————————————

(*): Üniversite Dosyası/Profesörler Geçiyor-Ergun Göze; Bedir Yy. İst. 1975

(**): “Ehl-i Sünnet’e Karşı ‘Marmara Okulu’ Depremi-Türkiye Gazetesi; 01.02.2020,  sy: 8 ve “Samsun

İlahiyat’ta ‘Ilımlı İslâm’ Patentli Sünnî İslâm’a Karşı ‘Sapkın Din’ Anlayışı-Türkiye Gazetesi; 14.08.2021, sy: 8

(***): “Miş-miş”, “hâbâr”: Özbekçe ve Başkurtça “şâyia” demek. (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü)