“ENGELSİZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

“ENGELSİZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ”

“ENGELSİZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ”
Ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bir kutlama değil
farkındalıkları artırma günüdür.”
Yaşadığımız toplumda “Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk
almalıdır”
ilkesiyle hareket eden sendikamız, üzerine düşen
görevleri yapmaktan hiçbir zaman geri durmamış, elini her zaman
taşın altına koymasını bilmiştir. Engelli yoktur engeller vardır sloganıyla faaliyete başlayan
Memur-Sen Engelliler komisyonumuz, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı
kendine ilke edinmiş olup, bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizde özellikle
iki binli yıllardan sonra bir çok kazanım elde edilmiş, gerek kamu ve gerekse özel sektörde
istihdam edilme imkanına kavuşmuştur.
Çalışma hayatı ve sosyal yaşam açısından erişilebilirlik ve ulaşılabilirliğe öncelikle dikkat
çekmek istiyoruz.
Biz engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız bireyler olarak katılımı, erişilebilirliğin
tam manada düzenlenmesiyle mümkün olabilecektir. Erişilebilirlik sağlandığı takdirde,
hayatın her alanında engellilik engel olmaktan çıkar, sosyal yaşama katılımı ve hayat kalitesi
yükselir. Bu manada “ kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar, mevcut tüm yollar,
kaldırımlar, yaya geçitleri, yeşil alanlar, spor alanları ve toplu taşıma araçları ivedilikle
engellilere uygun hale getirilmelidir.
Türkiye’nin en büyük emek örgütü ve en donanımlı emek hareketi olarak Memur-Sen
Engelliler Komisyonu olarak engeli bulunan bireylerin çalışma hayatında, kamu personel
sisteminde var olmasını sadece “sosyal adalet” ve “sosyal devlet” paradigmasına
dayandırmıyoruz. Bunun aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu ifade ediyoruz. Bu
çerçevede engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmesi
yanında çalışma şartlarında, kariyer imkânlarında, mali, sosyal ve özlük haklarında da öncülük
yapma sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz.
3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi
şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık
zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını
temenni ediyor,
“Engelsiz bir dünyada yaşamayı diliyoruz.”
03.12.2019
Murat KİPER
SAMSUN MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANI