E-Belediye Bilgi Sistemi” tanıtım toplantısı başladı… « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

E-Belediye Bilgi Sistemi” tanıtım toplantısı başladı…

E-Belediye Bilgi Sistemi” tanıtım toplantısı Samsun’da Canik belediyesi ev sahipliğinde başladı.
Canik kültür merkezinde, Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Demir Canik belediye başkanı İbrahim
Sandıkçı 19 Mayıs belediye başkanı Osman Topaloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacı
bektaşoğlu İçişleri Bakanlığı Daire Başkan yardımcısı Kemal Atasoy Büyükşehir Daire Başkanları ve
bütün ilgili ilçe belediye personelin katılımıyla 3 gün sürecek olan E-belediye sistemi seminerinin
açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tanıtım toplantısına ev sahipliği
yapan Canik Belediyesine teşekkür etti.
Mustafa DEMİR; sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret
ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.
Canik belediyesinde İçişleri Bakanlığı E-belediye Bilgi Sistemine geçiş için hazırlıklar tamam.
Canik belediyesi bilgi işlem müdürlüğü tarafından E- belediye sistemine geçiş için son aşama olan
eğitim seminerleri başlatılarak daha kolay ve ulaşılabilir belediyecilik anlamında önemli mesafe kat
etmiş olacak.
İçişleri Bakanlığı yetkilileri açıklamalarda bulundu.
E-Belediye sistemi neler kazandırıyor ?
“Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir
şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da
devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri
belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline
sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin
yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde
destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim,
vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel
taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik
yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarını sağlayacaktır.
“Yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak’’
“Sistem sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar tl tasarruf hedeflenirken, iş gücü kaynak ve
zaman tasarrufu sayesinde belediyeler ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sisteme geçiş
2020 yılında bütün belediyeleri kapsayacak şekilde hedeflenmekte olup belediyelerdeki önemli veri
akışı sorununu da ortadan kaldırmış olacak.
3 gün sürecek olan personeli bilgilendirme E-belediye