“DOSTLUK BUYSA, DÜŞMANLIĞIN NASILDIR?..” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Atakum’da ‘Dayanışma Var, Engel Yok’

EĞİTİM, GÜNDEM, SAĞLIK, SİYASET

                        “DOSTLUK BUYSA, DÜŞMANLIĞIN NASILDIR?..”

 DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI   

                        “DOSTLUK BUYSA, DÜŞMANLIĞIN NASILDIR?..”

*  “Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar, bunların tamamını yaptılar.” (Aliya İzzet Bogoviç-Yeni Akit Gazetesi; 02.11.2019, s. 14)

*  “6 yıllık plân (BOP/Büyük Ortadoğu Plânı), 6 günde çöp oldu.” (İsrail Jerusalem Post Gazetesi)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Türkiye Gazetesi Yazarı Sn. Rahim Er”, 31 Ekim 2019 günlü köşe yazısında; “Türkiye’de tam da 29 Ekim etkinlikleri yaşanırken üstümüze Washington’dan arka arkaya iki saldırı geldi” demekte ve yapılan bu haksız saldırılar hakkında bilgi verirken de “Dostluk Buysa Düşmanlık Nasıldır?” diye sormaktadır.

Aynı gazetenin “Gündem” başlıklı 10’uncu sayfa haberlerinde de “Kızılderililer, Japonya’ya Atom Bombası, Afganistan’da 150 Bin Sivil… ABD’nin Geçmişi Soykırımla Dolu” olduğu belirtilmekte ve sonrasında ise “Sözde Ermeni tasarısı üzerinden Türkiye’yi hedef alan ABD’nin katliam listesi saymakla bitmez. Yetmiş milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledildi, 200 bin sivil Guatemalalı öldürüldü. 4,7 milyon Iraklı evini terk etmek mecburiyetinde kaldı” denilmekte ve şöyle devam edilmektedir:

“Ermeni diasporasının yalanlarına alet olarak, Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan yasa tasarısını kabul eden ABD’nin kendi tarihi soykırımlarla dolu. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Batılı ülkelerin sömürgeci ve soykırım tarihi’ raporunda ABD’nin katliamlarla dolu sömürge ve soykırım tarihi…”, “2011-2018’de ABD, Orta Doğu politikası kapsamında Suriye ve Irak için silâhlandırdığı PKK-PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak bölgede yüz binlerce insanın ölmesine ve beş milyonu geçen Suriyelinin evlerini terk etmesine sebep oldu.”

2 Kasım 2019 günlü “Yeni Akit Gazetesi”nin 6’ncı sayfasında “Sn. Mehmet Koçak”ın köşe yazısı da “Bir Asimetrik Savaşla Karşı Karşıyayız” başlığı altında aynı konuyu işlemekte ve Sn. Yazar makâlesine şöyle başlamaktadır:

“ABD Temsilciler Meclisi, 1915 Olayları’nı ‘Ermeni Soykırımı’ olarak onayladı ve devamında ise Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla öngördükleri yaptırımları kapsayan tasarıyı da kabul etti.

Türkiye’ye yönelik yaptırımlar öngören 4695 sayılı yasa tasarısı ile 296 sayılı Ermeni tasarısı kabul edilmiş olsa da her iki tasarı Senato onayı olmadığı için şu an itibarıyla bağlayıcılığı bulunmayan ve ‘tavsiye niteliği’ haiz metinlerden ibarettir.

Ancak, bağlayıcılığı ve hiçbir yaptırım gücü olması bile Temsilciler Meclisinin tavsiye niteliğinde kararlar alması bile ABD adına utanç vericidir.

Çünkü, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi’yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

Bu tavır, ahlakî olmadığı gibi devletler hukukuna da ayrıca aykırıdır.

Hukuk dışı olan bu düşmanca kararlarla aslında ABD, güvenilir bir müttefik olmadığı gerçeğini bir kere daha göstermiştir.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’yi hedef alan iki tasarıyı kabul ederek ikili ilişkileri zor bir sürece sürüklemiş oluyor.  

Diğer bir ayrıntı ise Türkiye karşıtı tasarıların tam da 29 Ekim gibi Cumhuriyetimizin kuruluş gününe ‘denk getirilmesi’ ise onur kırıcı, aşağılayıcı bir küstahça bir tavırdır.

…Ve yine tarihinde hiçbir kan lekesi olmayan Türk milletini soykırımcı gösterme amacıyla Ermeni Soykırım tasarısının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi yüz kızartıcı bir suçtur.

Çünkü, bu kararla tarih siyasete alet edilmiş olduğu gibi bu tasarı hukukî dayanaktan da yoksundur…”

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Biz de her iki Sn. fikir adamımıza yerden göğe kadar hak veriyor ve aynı his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Sizleri başbaşa bırakmak istiyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

“Dostluk buysa, düşmanlığın nasıldır?”

Ey “ABD”, sanma ki Sen lidersin!..

Şu “Siyon”a, “uşaklığın” asıldır;

Onca “haksız vetolara” ne dersin?

Bir “asır” var, “çömezliğin” fasıldır!..

 

“İngiliz”le girmişsiniz bu yola;

“Selâm çaktın”, kâh teröre, kâh sola;

Suçun “üç-beş” değil Senin affola!..

Onca “haksız vetolara” ne dersin?

Tüm “Coniler”, bölgemizden defola!..

 

“İmza” attın, mürekkebi ıpıslak;

“On gün” sonra; bir salvodur, bi taslak;

“Tel Aviv”e, su taşırsın pis maslak!..

Onca “haksız vetolara” ne dersin?

“PKK”ya olmuşsun Sen bir yalak!..

 

“Milyon-milyon”, insanları “kuran” Sen;

“Japonya’yı, şehir-şehir “vuran” Sen;

Kâhı “DEAŞ”, kâh “YPG” “kuran” Sen!..

Onca “haksız vetolara” ne dersin?

“Ermeni’ye soykırım”mış, “soran” Sen!..

 

Ey “ABD” sanma ki Sen lidersin;

“İnciluz”un ardı-sıra gidersin;

“Moskof domuz”, “Sen ondan da betersin!..”

Onca “haksız vetolara” ne dersin?

“Cezayirli Dayı”mlara ne dersin?..

 

KAYIKÇ’Ali, “Yaz destanı hece’dir;

Usame’ler, Bağdadî’ler gece’dir;

Türk Milleti, sandığından yücedir!..”

Onca “haksız vetolara” set oldu;

“Trump’gil”in dostluğu da “pert” oldu!..