DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN 95 KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Can Sergi’ sanatseverlerle  buluştu

EĞİTİM, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN 95 KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN

MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİ OLAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN
95 KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN

Diyanet İşleri Başkanlığı; 3 Mart 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından

kurulan ve toplumu din konusunda aydınlatmak gibi önemli bir görev icra eden Anayasal bir
kurumdur.
Anayasamızın 136 maddesindeki ifadesi ile “Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek”
herkesin hocası olma ve herkesi kucaklamak gibi bir özelliği taşımaktadır.
”İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’na
verilmiştir.
Cefakâr Diyanet çalışanları, vatandaşlarımıza yurtiçinde ve yurtdışında Kur`an ve Sünnete
dayalı olarak İslam Dininin emir ve yasaklarını öğretmektedir. Bu önemli görevi büyük bir
heyecan ve özveri ile yerine getirmektedirler. Bu sebepledir ki vatandaşlarımız, din
görevlilerimize ve bütün Diyanet çalışanlarımıza saygı ve hürmet göstermektedir.
Zor şartlarda ve kısıtlı imkânlarla gece gündüz, bayram tatil demeden üstlendikleri görevi
yerine getirmek için çaba sarfeden din görevlileri gerçekten kıymetlidir. Yaptıkları görev de
her türlü övgüye layıktır.
Din grevlileri toplumumuzun önderleri, öncüleri ve hepsinden önemlisi de örnek kişileridir. Bu
örnekliğin herkes tarafından benimsenmesi elbette ki çalışanlarımıza bağlıdır. Bu itibarla
öncelikle bütün çalışanlarımız birbirlerini sevmeli, saygı duymalı ve destek olmalıdır. Ne
sebeple olursa olsun ayrıştırmaya ve dışlamaya asla ve asla taraf olunmamalıdır. Birlikte
rahmet, ayrılıkta azap olunduğu öncelikle Kurumumuz içerisinde her ortamda ve şartta ortaya
konulmalıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın hizmetlerinin daha verimli ve etkin olabilmesinin yolları 95
kuruluş yılı münasebetiyle istişare edilmeli, aksayan yönleri giderilmelidir. Güzide
kurumumuzun başkanından başlayarak, her düzeydeki yöneticilerimize bu konuda görevler
düşmektedir.
Mesai mefhumu gözetmeden yüce dinimiz İslam’a hizmet eden çalışanlarımızın dertleriyle
ilgilenilmelidir. Çalışanlar arasında taraf olmadan, hiçbir ayrım yapılmadan hakkaniyet
ölçüsünde bir bakış ve yönetim anlayışı tesis edilmelidir.
Kalitenin ve hizmette verimliliğin artması çalışanlarımıza ilgi, teşekkür ve yol göstermekle
mümkün olabilir. Onların görüş ve düşüncelerini dinleyebilen, anlayabilen ve değer veren bir
yönetim anlayışı her ortamda oluşturulmalıdır.
Atamalarda adalet, hakkaniyet, liyakat, ehliyet, bilgi, tecrübe ve yüce Türk Devletine sadakat
esas olmalıdır.