Dil Bayramı.. « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Dil Bayramı..

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

                                               “Kültür Bakanlığı” ve “Türk Dil Kurumu”nu “Göreve Dâvet”:

“TÜRKÇEYİ EN İYİ KULLANAN SUNUCU” ve “TÜRK DİLİNİ EN İYİ YAZAN ŞÂİR ve YAZARLARI

                                     TESPİT ve İLÂN EDEREK ÖDÜLLENDİR!..

 

Efendim;

“Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Şâir ve Yazar Ahmet Sezgin”in, yıllara dayanan bir araştırma-inceleme ve derleme sonucu kaleme aldığı “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” adlı (Etüt Yayınları; Samsun, Haziran 2020) 416 sayfalık eseri, bizim gibi ibret nazarıyla okuyan hemen herkesin muhtemel kanaati; başta “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ile “Türk Dil Kurumu”nun bir ân önce harekete geçmesi ve acil tedbirler alması, ardından da öncelikle 1930’lardan 1980’e kadar yürürlükte olan 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21’nci maddesi gibi bir “Türkçeyi Koruyucu Hükümler”in tesisi için harekete geçmesi, sonrasında ise “Türk Dilinin Kullanılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırlayıp Meclis’e sunması; elzemdir, şarttır ve dahi son hâl çaresidir.

Kıymetli Hemşehrimiz Sn. Ahmet Sezgin Bey’in; “Türkiye Gazetesi”, “Sabah”,  “Yeni Şafak”, “Milliyet”, “Star”, “Radikal”, “Cumhuriyet”, “Samsun Haber”  ve “Millî Gazete”yanında “Sebil”, “Hareket”,  “Hisar”, “Dil ve Edebiyat”, “Milli Eğitim”, “İslâmî Edebiyat”, “Nizâm-ı Âlem”, “Töre”, “Türk Edebiyatı”, “İlim ve Sanat”, “Türk Dili”, “Kültür Dünyası”, “Türk Yurdu” ve “Cins Dergi”gibi dergilerileinternet/genelağ üzerinden yayın yapan “gazete.vahdet.com”,  “drnecatidemir.com”, “turkalemiyiz,com”, “edebiyattürkiye.com”, “liseedebiyat.com”, “terkoloji.eu.edu.tr”, “altaylı.net”, “parahanim.com” gibi kültür-sanat sitelerini taraması yanında ülkemizin önde gelen gazeteci-şâir ve yazarların tâ 1969, 73, 76’lara kadar uzanan eski yazdıkları yanında 2018, 19’larda yeni çıkmış kitaplarından da iktibas/alıntılar yapmak suretiyle 124 derlemeyi gerçekleştirmesi… ve yukarıda belirttiğimiz gibi “Türkçe”nin ve “Türk Dili”nin hâlhazır perişan vaziyetini gözler önüne sermesi, “Sizlerin Görev Alanı”nda yaptığı örnek bir hizmettir.

Kanaatimizce bundan sonra Sizlere düşen acil bir tedbir olarak 26 Eylül 2020 tarihinde “Dil Bayramı” vesilesi ile yapacağınız bir ilân ile “Türkçeyi En İyi Kullanan Sunucu” ve “Türk Dilini En İyi Yazan Şâir ve Yazarları Tespit ve İlân Edecek Bir Ödüllü Yarışma Tertiplemek” ve bunu “her yıl” tekrarlamaktır.

Bu yarışmada;

1- “Türkçe”yi öteden beri “En İyi Kullanan Sunucular” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

2-  “Türk Dili”ni öteden beri “En İyi Yazan Şâir ve Yazarlar” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

3-  “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Şâirleri” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

4-  “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Yazarları” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

5- “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Gazetecileri” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

6- “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Akademisyenleri” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

7-  “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Gazeteleri” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri;

8- “Türk Dili”ni “En İyi Kullanan Yılın Dergileri” için:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödülleri ve;

9-  “Türk Dili”ni “En İyi Yazıp-Yayınlayan Yılın Yayınevleri” için de:

a)-  1.  2. ve 3.lük ödülleri,

b)-  1. 2. ve 3.lük mansiyon/teşvik ödüllerinin miktar ve şartlarını duyurmak, toplam 9 daldaki 54 kişi ve kuruluşu mükâfatlandırmak, bu sayede “Türkçeyi ve Türk Dilini” teşvik etmek suretiyle iç ve dış tehdit ve tahriplerden kurtarmak olmalıdır…

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Sizleri başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

İçeriden “Agop’ça”, “Ataç’ça”lar var iken;

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

“Hainler” ve “Gâfiller”, “Türkçe”yi yıkar iken;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim;

“Türk Dili” yere düştü, “canımız sıkar iken!..”

 

“Turist/Turizm” diyen çok, “Kültür”e bak “Bakanlık”;

“Titre ve kendine gel”, “gâfletten uyan” anlık;

“İş işten geçmekte”dir, faydasız “son pişmanlık!..”

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim!..

 

“Edebî Dil” ölüyor, “Moiz Kohen” gülüyor;

Sanma sakın “PKK”, “KCK”sı bölüyor;

Bir “Uydurukça”mız var, “Eğitimi döllüyor!..”

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim!..

 

Sen ey “Türk Dil Kurumu”, “Agop”ları unuttur;

“NFK”ca bir kükre, “Yûnus Emre”yi tuttur;

Aç “Ödüllü Yarışma”, bu da “son bir umut”tur!..

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim!..

 

“9 Dalda Ödül” ver, içte-dışta “ses” getir;

“Türkçe Can Çekişmekte”, şu “tembelliği” bitir;

“Türk Dili Konuşanlar”, “Şölenler”de bir otur!..

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim!..

 

KAYIKÇ’Ali yaz-duyur, bu “keyif” sürmez böyle;

Siz “Bakanlık”, Siz “Kurum”; bakınıp durman öyle;

Ayağa kalk bi ses ver, “ödülü bir-bir” söyle!..

“Türkingilizce” çıktı, “İngilizce Eğitim”;

Sonra “Âh!.. Vah!..” demeden, hâlisâne niyetim!..