SON DAKİKA

-Çarşamba Biyokütle Enerji Santralini kuracak şirketten davet

Bu haber 03 Ekim 2019 - 12:17 'de eklendi ve 16 views kez görüntülendi.
-Çarşamba Biyokütle Enerji Santralini kuracak şirketten davet:
-Gerçeği görmek isteyenler, Çorum Mecitözü’nde üretimdeki santralimize gelsinler
-Dünya da en önemli yenilenebilir enerji kaynağı biyokütledir
-Çarşamba’da kurulacak santralin hava ve çevre kirliliği yaratması söz konusu değildir
-Santral çevresinde 50 dekar alanda modern sera kurulumu da yapılacak
-Tesis ile heba olan tarımsal ve orman atıkları ekonomiye kazandırılacak milli ekonomiye
katkıda bulunulacak
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması kararlaştırılan ve tartışmalara neden olan
Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak yatırım sahibi Oltan Köleoğlu Enerji (OKE)
şirketinden açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, biyokütle enerji ile dünyada ki uygulamalarından örnekler
verilerek, Çarşamba’da kurulacak olan santralin çevre dostu ve enerjideki en yararlı
kaynak olduğu ifade edildi.
Açıklama da şöyle denildi:
“Fosil yakıt kaynakları kullanılarak yapılan enerji üretiminin çevreye zarar verdiği
bilinmektedir. Artık kullanılacak olan herhangi bir enerji kaynağı çevre etkisi ile birlikte
değerlendirilmektedir. Küresel çevre sorunları doğrudan doğruya tüketilen enerjiye, daha
doğrusu yüksek oranda kükürt ve diğer zararlı maddeleri içeren fosil yakıt kullanımına bağlıdır.
Dünyada son yüzyılda enerji tüketimi 17 kat artarken fosil yakıtlardan kaynaklanan ve
atmosfere atılan CO2, SO2 ve NOx gibi zararlı gazlarda aynı oranda artmıştır. Enerji
kaynaklarına göre Biyokütle enerjisi ise sera etkisi oluşturmamakta ve asit yağmurlarına sebep
olmamaktadır.
Dünyada en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan ve gelecek nesillerin hayatını tehdit
eden İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında çözüm olarak gösterilen yenilenebilir
enerji kullanımının artırılması doğrultusunda yatırımlar teşvik edilmektedir.
Yenilenebilir enerji türleri içerisinde biyokütle anahtar bir rol oynamaktadır. Çünkü
güneş panelleri güneş varken elektrik üretebilmekte, rüzgar santralleri rüzgar varken
çalışabilmektedir. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en
önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi Biyokütle Enerjisidir.
Biyokütle enerjisinin teşviki, AB’nin ve çoğu üye devletin politik gündeminde en büyük
önceliktir. Avrupada ulusal biyokütle eylem planları yapılmış ve uygulamaya
konulmuştur. Avrupada Biyokütle enerjisiyle elektrik üretiminin artmasında bu
planların önemli bir etkisi vardır. Avrupa biyokütle eylem planının amacı politika
yapıcıların biyokütle tanıtımına ilişkin entegre bir bakış açısını teşvik etmek ve AB üye
ülkelerinde tutarlı ulusal biyokütle stratejileri ve eylem planlarının oluşturulmasını ve
uygulanmasını güçlendirmektir.
-İklim değişikliği ile mücadele
İklim değişikliği ile mücadelede Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesinde
karbon salınımını azaltmak için Dünya Devletleri taahhütlerde bulunmuş ve yenilenebilir
enerji üretimlerini artırmışlardır ve artırmaya devam etmektedirler. Türkiye’de bu
konuda tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını
desteklemektedir. Tüm dünyada çevresel kaygılarla istisnasız desteklenen biyokütle
enerjisi çevre dostudur. Çünkü Biyokütle büyürken atmosferden CO2 emer ve bünyesine alır.
Biyokütlede depolanan karbona biyojenik karbon denir. Bitkiler çürüdüğünde bu karbon tekrar
açığa çıkar ve atmosfere verilir. İşte bu biyokütle atıklarının enerji üretmede kullanılması
durumunda zaten atmosferden alınan CO2 tekrar atmosfere verildiği için atmosferde CO2 artışına
sebep olmaz. Halbuki fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere fazladan CO2 verildiği için
atmosferdeki CO2 miktarı artmaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi Biyokütle fosil yakıtlar
yerine kullanıldığında, oluşacak CO2 artışının önüne geçecek ve iklim değişikliğiyle mücadelede
önemli bir rol oynayacaktır. Biyokütle santrali ile yıllık 150 ton üzerinde CO2 salınımının
önüne geçilmiş olacak ve böylece iklim değişikli ile mücadeleye katkıda bulunulmuş olacaktır.
2017 verilerine göre dünyadaki Biyokütle enerjisi kurulu elektrik üretim kapasitesi dünyada
122GW ABD’de 16,7 GW ve Avrupa’da 40 GW iken Türkiye’de 0,63 GW olarak gerçekleşmiştir.
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve hızla artan biyokütleden elektrik üretimi konusunda
Türkiye’de de bu enerjinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Biyokütle enerji santralleri Amerikada bir çok üniversitede yeşil enerji kaynağı olarak
kampüs elektrik ihtiyacında ve ısıtmasında kullanılmaktadır. Örneğin Missouri
üniversitesinde, 2013 yılında faaliyete geçirilen% 100 biyokütle kullanan biyokütle
enerj i santrali bulunmaktadır. Ayrıca Amerikadaki üniversite bünyelerinde direk yakma
sistemiyle çalışan biyokütle enerji santralllerinden bazıları Bennington College, Colgate
University, Longwood University, Dartmouth College, University of Idaho, Norwich
University olarak sayılabilir. Harvard ünitesinde biyokütle ısıtma tesisi bulunmaktadır.
İngilteredeki Sleaford Biyokütle Enerji Santrali 2014 yılında faaliyete başlamış ve halen
çalışmaktadır. Elektrik üretim kapasitesi 38 MW’tır. 5 yıldır çalışan bu tesisin biyokütle
enerji santrallerinin tarımı bitireceği söylemine bir cevap olduğunu düşünüyoruz.
Bunun gibi Avrupada yüzlerce Biyokütle Enerji santrali bulunmaktadır. Avrupada
tarımsal atık kullanımından dolayı biyokütle enerji santralleri çiftçiler tarafından
desteklenmektedir.
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali…
Biyokütle enerji santrali sayesinde kontrolsüz olarak yakılan ve toprağı, havayı
ekosistemi kirleten toprak verimliğini düşüren ciddi bir sorun olan anız yakımının
önüne geçilebilecek, Bölge çiftçisinden tarımsal atıkları satın alınarak ekonomiye
katkıda bulunulacak ve yeni iş imkânları oluşturulacak, yerli ve milli enerji üreterek
Türkiye’nin stratejik meselesi olan enerji güvenliği konusunda katkıda bulunulacaktır.
Dünyayı ve insanlığı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yıllık 150
ton üzerinde CO2 salınımı azaltılacaktır. Temiz enerji ile yıllık 189 MWh elektrik
üretilecektir. Yaklaşık 90 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.