Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık

Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık
Canik Belediyesi, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları
için Enerji Kimlik Belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu belirtti.
Canik Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak
2020 tarihi itibariyle, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre” Binalar veya
bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde, enerji kimlik
belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması
veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya
kiracıya vermekle yükümlüdür. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl
süre ile geçerlidir.
Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış binalarda
yalıtımlı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu tür yapılara enerji kimlik belgeleri
Bakanlık tarafından yetkilendirilen “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerince”
düzenlenebilmektedir. Yapı Denetime tabi yapılarda, yani 01.01.2011 ve sonrasında yapı
ruhsatı alan binalara, yetkili mimar ve mühendisler tarafından enerji kimlik belgesi
düzenlenebilmektedir. Ancak Yapı Denetime tabi binalar için yalıtım yaptırma ve bina enerji
performansının en az “C Sınıfı” olması zorunluluğu bulunmaktadır.
Enerjide tasarruf için yalıtım şart
Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35’inin binalardan kaynaklı olduğunu, bu
kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı
İbrahim Sandıkçı, “Doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi tasarruflu kullanmak zorundayız.
Bundan dolayı yapılan ve yeni yapılacak olan tüm binalarda dış yalıtım sistemini mutlaka
yapmalıyız ki ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olalım. Binaların dış duvarları, çatı ve
zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli yalıtım camı yapılması ve hava
sızıntılarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasıyla enerji tüketimini yüzde 40 oranında
azaltabiliriz. Vatandaşlarımızın alım-satımlarında, kiralama işlemlerinde sorun yaşamamaları
için Ocak 2020 itibariyle zorunlu olan ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan çalışmaları
yapmaları faydalı olacaktır. ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan mimari proje ve ruhsat
evrakları yapı kontrol müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza temin edilmektedir” diye
konuştu.