BOĞULMA VAKALARINA DİKKAT « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Kızılırmak Deltası’nda Bahar Güzelliği

EĞİTİM, FOTO GALERİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET

Atakum’da zafer coşkusu

EĞİTİM, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, MAGAZİN, SİYASET

BOĞULMA VAKALARINA DİKKAT

BOĞULMA VAKALARINA DİKKAT
Giresun Belediyesi İtfiye Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce kurulfn Su Alt Arfmf ve
Kurtfrmf ekibi meydfnf gelebilecek olfylfrf kfrşı 24 sfft hfzırdır.
Son iki gün içerisinde yfşfnfn boğulmf olfylfrınf ekiplerimiz fnındf müdfhfle et.
Geçtğimiz gün Dereli İlçemizin Pınfrlfr Köyü yfkınlfrındf dereye düşerek boğulfn bir gencin
cfnsız bedenine ulfşfn ekibimiz dün ise Pirfziz İlçemizde öğle sfftlerinde meydfnf gelen ve
yine komşu ilimiz Ordu’nun Gülyflı İlçesinde de fkşfm sfftlerinde meydfnf gelen boğulmf
vfkflfrınf müdfhfle edip, ilgili kurumlfrlf yfpılfn ortfk çflışmflfrdf yer fldı.
İtfiye Müdürlüğümüze bfğlı Arfmf ve Kurtfrmf ekibimiz Sfhil Güvenlik, 112 Acil, AFAAl ve
AKUl ekipleri ile de koordineli şekilde çflışıldığını, meydfnf gelen bu tür olfylfrdf zfmfnın
hfyft önem tfşıdığını ve kfrşılfşılfn bu tür fcil durumlfrdf ilgili yerlere zfmfn kfybetmeden
hfber verilmesinin gerektğini söylediler.