SON DAKİKA

Sipariş Ar-Ge KOBİ’leri bekliyor

EKONOMİ, GÜNDEM, TEKNOLOJİ

Enerji Üretiliyor

EKONOMİ, GÜNDEM, TEKNOLOJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Bu haber 23 Eylül 2019 - 11:51 'de eklendi ve 9 views kez görüntülendi.
BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Planlanan tesisin elektrik üretim kapasitesi 27 MWe – 96,12 MWt Dir. Planlanan proje ÇED
Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinin 44 Maddesi “Elektrik, Gaz, Buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan
endüstriyel tesisler “Toplam Isıl Gücü 20 MW t ile 300 MWt arasında olanlar” kapsamındadır.
ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinde yer alan tesisler için süreç sonunda Valiliğimizce ÇED Gereklidir
veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmektedir. Proje ile ilgili yapılan değerlendirme ve ilgili
kurumların olumlu görüşleri neticesinde “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir. Halkın proje ile ilgili
bilgilendirilmeleri için İl Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.samsun.csb.gov.tr) halen
yayınlanmakta ve ilgili muhtarlığa 23.07.2019 tarihli yazı ile bildirilmiştir.
ÇED Gerekli Değildir Kararına esas proje tanıtım dosyası hazırlanmış, incelenerek değerlendirilmiş,
çevresel etkileri ile ilgili alınacak önlemlere ilişkin proje sahibinin taahhüdü alınmış, ilgili kamu
kurumlarının görüşü alınarak bu karar verilmiştir.
Son günlerde kamuoyunda sıklıkla gündeme getirilmekte olan ve halkımız tarafından tereddüt edilen
konulara değinmek gerekirse,
Tesiste yakıt olarak kesinlikle fosil kökenli (Kömür, fue-oil, vb) yakıt kullanımı söz konusu
olmayacaktır. Tesiste yakıt olarak tarım ve orman atıkları kullanılacak olup, yakıt ihtiyacı
tamamen yerli ve yerel kaynaklardan temin edilecektir. Yakıt temininde ithalata dayalı
hammadde girişi söz konusu olmayacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek biyokütle enerji kaynakları atmosferden
bünyesine aldığı karbonu yakıldığında tekrar atmosfere geri vermiş olacağından fosil yakıtlar
gibi çevreyi olumsuz kirletmeyen çevre dostu bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyokütle
fosil yakıtlar yerine kullanıldığında oluşacak CO2 artışının önüne geçer ve iklim değişikliği ile
mücadelede önemli bir rol oynar.
Biyokütlenin ısıl değerinin diğer yakıt türlerine göre düşük olması sebebiyle tesiste yakılacak
yakıt miktarı maksimum 630 ton/gün olarak gerçekleşecektir. Ancak tesiste Yakılacak
biyokütleden kaynaklanacak olan baca gazı emisyonları kurulacak olan Elektrostatik filtre
vasıtasıyla mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında kalması sağlanarak baca yapılarında
kurulacak anlık baca gazı ölçüm ve izleme sistemleri ile 7/24 kayıt altına alınarak takip
edilecektir.
Enerji üretimi esnasında gerek buhar eldesinde gerekse soğutma suyu olarak kullanılacak
suların herhangi bir kimyasal işlemden geçirilmeyeceği, bu suların deşarjında herhangi bir
kimyasal işlem gerçekleştirilmeyecektir. Prosesten oluşan atık ısı ile elde edilecek sıcak su
yöre halkı tarafından talep edilmesi halinde örtü altı (seracılık) ürün yetiştiriciliğinde
kullanılması mümkün olabilecektir.
Tesiste oluşacak kül, katkı hammaddesi veya gübre hammaddesi olarak kullanılabilecektir.
Aynı zamanda firma tarafından metal kapalı bunkerlerde depolanacak ve günlük olarak sevk
edilecektir.
Ülkemiz genelinde faal halde 16 adet Biyokütle Enerji Santrali mevcuttur. İlimiz genelinde
çeltik sap ve kavuzu, çotanak, fındık kabuğu, anız ve diğer zirai faaliyet artıkları nedeniyle
ciddi bir çevre kirliliği oluşmakta ve hasat sonrasında uzunca bir süre her türlü müdahalelere
rağmen kontrolsüz bir şekilde yakılmaya çalışıldığı ve bazen müessif olaylara sebep olduğu
görülmektedir. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması amacıyla proje taahhütlerine uymak
koşulu ile İlimizde bu tesisin yapılmasında sakınca görülmemiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.23.09.2019
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü