Akyüz: “Her zorluğun üstesinden geliriz” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Akyüz: “Her zorluğun üstesinden geliriz”

Akyüz: “Her zorluğun üstesinden geliriz”
Ceres Yayınevi kurucusu Tuğba Dedeoğlu Demir’in sunumu ile gerçekleşen, “Hikayenin Kahramanı
Kim? Semineri ve TOBB Samsun KGK Genişletilmiş Toplantısı’nda konuşan TOBB Samsun Kadın
Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadınların gücüne inandıklarını ve istediği zaman
her zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.
Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nun
organizasyonu ile, Ceres Yayınevi kurucusu Tuğba Dedeoğlu Demir’in sunumuyla, “Hikayenin
Kahramanı Kim? adı altında seminer düzenlendi. Etkinlikte konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler
İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında katılımcıları
bilgilendirdi. Bugüne kadar yürüttükleri çalışmalardan çok daha fazlasını yapma hevesi ve azmi içinde
olduklarını belirten Akyüz, “Bu çalışma dönemine ilişkin olarak kendimize iki temel hedef belirledik.
Bir tanesi şehrin marka değerine katkıda bulunmak, bir diğeri ise, kadın girişimciliğinin
sürdürülebilirliğine destek olmak. Biz bu iki hedefe adım adım sizlerin de aktif katılımıyla ilerlemek
istiyoruz” dedi.
“Önemli bir misyon üstlendik”
Konuşmasında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’ndan da bahseden Akyüz, “Ülkemizin 81 ilinde örgütlü
olan Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimci sayısını artırmak adına gönüllü olarak çalışıyor. Samsun
Kadın Girişimciler Kurulumuzda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Aslına bakarsanız bu bizim üstlendiğimiz çok önemli bir misyon. Ülkemiz nüfusunun
yarısını neredeyse kadınlar teşkil ederken, maalesef çalışabilir nüfustaki kadınların iş gücüne katılımı
yüzde 30 Oldukça düşük. Ekonominin, girişimciliğin, ülkelerin gücünü tayin ettiği bu düzende bu
sorumluluğu sadece erkeklere yükleyemeyiz. İşte bu yüzden kadının ekonomiye katkı vermesi,
bizlerin de buna kayıtsız kalmamız çok kıymetli. Bizlerde bu amaç doğrultusunda 12 yıldır kadınların
ekonomide varlık göstermesi için motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Gayretlerimizin karşılığını da
alıyoruz ki; bu yıl kadın girişimci sayımız 914 bin 454 Ancak, bunun yetmediğinin de bilincindeyiz. İşte
bu yüzden kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak adına
düzenlediğimiz programlara gösterdiğiniz ilgi ve heyecan bizim için çok kıymetli” diye konuştu.
“Kadının gücüne inanıyoruz”
Kadınların istedikleri zaman her zorluğun üstesinden gelebileceğinin altını çizen Akyüz, “Biz kadınlar;
organizasyon kabiliyeti gelişmiş, duygusal zekası yüksek, empati kabiliyeti üst düzeyde, çok yönlü
düşünce becerisine sahip, üstün donatılarla donatılmış haldeyiz. Doğuştan girişimciyiz. Ancak,
istatistikler bize kapasitemizi atıl durumda bıraktığımızı söylüyor. Lütfen kapasitemizi ziyan
etmeyelim. Hem kendimize, hem de ülke olarak ortaya koyduğumuz hedeflere engel olmayalım.
Sonuç itibariyle; kadın girişimcilere ihtiyacımız var, hayatın her alanında, kamuda, özel sektörde
sosyal alanda fark yaratabilir, faydalı olabiliriz. Lütfen içimizdeki o sese, heyecana, hayallere kulak
verelim. Ulu Önder Atatürk’ün Türk kadını için sarf ettiği o güzel sözleri bir hatırlayalım, Önderimiz,
“Dünyada hiçbir ülkenin kadını, ben Anadolu Kadınından daha çok çalıştım, milletimi kurtuluşa ve
zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez” diyor. Öyleyse bugünkü Türk
kadınının, 100 yıl öncesindeki kadından azim, çalışkanlık ve zafer kazanma becerisi konusunda ne
eksiği olabilir ki? Elbette hiçbir eksiği yok. Bugün sadece savaşın adı değişmiş, mücadele edilen
cepheler başkalaşmıştır o kadar. O gün istiklal için verilen savaş, bugün istikbal için verilmektedir. Ve

Türk kadını o bereketli ellerini hayatın en içinde ekonomide, siyasette, bilimde ve sanatta taşın altına
koyacaktır. Biz kadının gücüne inanıyoruz. Sizin de kendinize inanmanızı istiyoruz. Çünkü biz bunu
yaparız. Sizlerle birlikte, kadın girişimci gücü olarak kentimize ve ülkemize çok kıymetli değerler
kazandıracağımıza inanıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.
Herkes elini taşın altına koymalı
Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, Anadolu kültüründe
kadınların yeri ve önemine değindi. Fırsat verildiğinde kadınlarında en az erkekler kadar, hatta çoğu
zaman erkeklerden çok daha başarılı olduklarını belirten Fahri Eldemir, “Çoğu kez o fırsatı kendi
yarattıklarına da şahit olduk. Daha kalkınmış ve müreffef bir ülke için birlikte çalışmalıyız. Bu bir
kültürel dönüşüm. Bu dönüşüme siyasi aktörlerden bürokratlara ve sivil toplum örgütlerine kadar her
kesim daha çok destek vermelidir. Hayatın her alanında göstermiş olduğunuz çaba takdire şayandır.
Biliniz ki; bu çabalarınızda biz erkekler her zaman yanınızda yer alarak sizlerle birlikte yürümeye
hazırız. Sizlerin kazanacağı her başarıyı kendi başarımız olarak görmekteyiz. Çünkü bu işin kadının
erkeği yok. Bu bir gelecek meselesi. Herkes gücü yettiğince elini taşın altına koymalı. Herkes gücü
yettiğince birbirine destek olmalı. Bu bağlamda Kadın Girişimciler Kurulumuzun yapmış olduğu her
çalışmayı anlamlı buluyor, kültürel dönüşüme katkı vereceğine inandığımız bu çabayı destekliyor
olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye ifade etti.
Ardından ise, Ceres Yayınevi kurucusu Tuğba Dedeoğlu Demir, “Hikayenin Kahramanı Kim? adı altında
bir ilham sunumu gerçekleştirdi.