BEN SANA “DOST” DERSEM, “DÜŞMANIM” KİMDİR?/2 « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

BEN SANA “DOST” DERSEM, “DÜŞMANIM” KİMDİR?/2

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

                           

BEN SANA “DOST” DERSEM, “DÜŞMANIM” KİMDİR?/2

                                                                                (Bir “Sözde Müttefik”in “Dış (Leş) İşleri Bakanı”na “Taşlama”, mısra-mısra haşlama:)

 

*  “…ve yemkürûne ve yemkürullah… (Onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu…) (Kur’ân-ı Kerîm; Enfâl Sûresi, âyet 30’dan)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Yukarıdaki başlık altında sunduğumuz ifadeyi, “Denge Gazetesi”nin 01.04.2017 günlü nüshası 13’ncü sayfasındaki köşemizde yayınladığımız ilk makâlemizde kullanmış ve “AB/Avrupa Birliği”nin (âdeta emir verircesine dillendirdiği) bir takım isteklerine yer vermiş, daha sonra da bunu “Hem Okudum Hem De Yazdım/2 (Terör Olayları ve Suriye Konulu Köşe Yazısı-Şiirler)” adını taşıyan eserimiz ile “15 Temmuz Darbe Girişimi” üzerine kaleme aldığımız “…Ve Millet Destanı Yazdı, Düny’âlem De Gördü/4”  (Samsun, 23 Nisan 2019, 488 sy) isimli kitabımızda aynen tekrarlamıştık. Bu makâlemizin “serlevha” başlıklı bölümünde ise şu derlemeleri aktarmıştık:

*  “Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)

*  “Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (K.ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 168)

*  “…Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir kımıldayan hiçbir şey bırakmazdı. Fakat onları, belirlenmiş bir süreye kadar erteler…”  (K. Kerîm; Fâtır Sûresi, âyet 45’den)

*  “…kim size saldırdıysa, siz de ona iki misliyle saldırın; ileri gitmeyin, Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muttakî (takva sâhibi kişi)lerle beraberdir.” (K. Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 194’den)

*   “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (K. Kerîm; Mâide Sûresi, âyet  51)

*    “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (K. Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)

*   “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (K. Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 120’den)

*   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  (K. Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)

*   “Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.”

*  “İçinizden iyi ve yararlı olana dâvet eden,  doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.”,  “Siz Müslümanlar; insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz, doğru olanı emreden, eğri olandan insanları sakındırırsınız.”, “Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.” (K. Kerîm; Al-i İmrân Sûresi, âyet 104, 110,  118)

*  “Dîn, nasîhattır.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “İyi bir iş yapmaya niyet edip de yapamayana, tam bir iyilik yapmış gibi sevâb verilir. Niyet edip yaparsa, on mislinden 700 misline, hatta daha fazla sevâba kavuşur. Kötü bir işe niyet edip de yapmayana, yapılmış tam bir iyilik sevâbı verilir, niyet edip de yapana ise sâdece bir günâh yazılır.”,  “Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olamazsınız!”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”,   “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

* “Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!..” (İmâm-ı Şâfiî “r. aleyh”: Gazze-H. 150/M.767, Mısır-204/820)

* “Söz ola kese savaşı,söz ola kestüre başı/Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz

Kişi bile söz demini, dimeye sözün kemini/Bu cihân cehennemini, sekiz uçmağ ide bir söz.” (Yûnus Emre “r. aleyh”)

*   “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar/Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” (M.  Âkif Ersoy-Safahat)

* “Biz; şehîdler, yiğitler, velîler yurdu Anadolu’yu garbın tırnakları kanlı istilâcı güçlerinden yalnız toprak ve yalnız coğrafya olarak kurtardık. Ankara’nın, Afyon’un kalelerine Türk Bayrağı çektik ama îmânın bütün burçlarını teker teker yıktık. Yunan’ı İzmir’de denize döktük ama İstanbul gümrüğünden bütün kozmopolit fikirler, garbın en pespâye felsefesi, elini kolunu sallayarak girdi. Garb bizi topuyla, tüfeğiyle değil;  şapkasıyla, kitabıyla, müziğiyle tepeden tırnağa esir aldı. Devlet felsefemiz, garba kapılanmanın ve tapulanmanın yolunu araladı yarım asır…”  (Rızâ Akdemir “r. aleyh”-Türk Gençliğine Mektuplar; s. 8’den)

*  “Eski Van Milletvekili merhum İbrahim Arvas Bey anlatmıştı. Lozan’ın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: 1- Hilâfet kaldırılacak; 2- Şeriat yasaklanacak; 3-Türkiye İslâm’dan ve İslâm dünyâsından uzaklaştırılacak.” (M. Şevket Eygi “r. aleyh”-Millî Gazete; 26.02.2017)

* “Şapkalarını aldık. Alfabelerini aldık. Saatlerini aldık. Rakamlarını aldık. Takvimlerini aldık. Tatillerini aldık. Tartılarını aldık. Kanunlarını aldık. Ölçülerini bile aldık… Bir dinleri kalmıştı, onu almadık.” (Mustafa Koç-Türkiye Gazetesi; 20.03.2017, s. 16)

*  ”Biz Yahûdiler, 20. Yüzyılda, Orta-Doğu’da yıkılmaz denen Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp iki devlet kurduk! Onlara, öyle güzel bir sistem inşa ettik ki, Türkler, bize Filistin’i vermeyen Abdülhamid’e 200 sene daha söverler!..”  (C. Weizman: İsrail Cumhurbaşkanı-Türkiye Gzt; 03.11.2014, s. 9)

*  ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper: “Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye’deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız, ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar. Şüphesiz ki bu durum, ABD’nin Orta Doğu stratejisini daha güç hâle getirecektir.” (Türkiye Gazetesi-15.09.2018, s. 9)

*   “ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)

*   “Kılavuzu karga olanın, burnu b..ktan kurtulmaz.” (Türk Atasözü)

*  CIA Eski Direktörü Graham Fuller-İslâmsız Dünya Kitabı: “ABD’nin dünyâ hâkimiyeti önündeki tek engel Sünnî Müslümanlardır. Vehhabîlerle ortak çalışıyoruz, Şiîleri kullanıyoruz. Sünnî iktidarın yıkılması, Sünnîliğin kalesi olan Türkiye’nin yıkılması ile mümkündür.”       

*  “Türkler darbeyi ezdi!..” (The Sunday Times Gazetesi)

*  “Erdoğan, Gülen’in iadesine karşılık İncirlik’i masaya koyacak. Gülen’i bu durumda Türkiye’ye teslim etmek, ABD Yönetimi için onursuzluk olacaktır!..” (Wall Steet Journal)

*   “Geçmiş, geleceğin malzemesidir.” (Cemil Meriç)

“İsmet Paşa’nın askerî okuldan hocası olan Haim Naum, Lozan’da İngilizlere aynen şu sözü verir: ‘Siz toprakları parçalanmış Türkiye’nin bütünlüğünü tanıyın, ben bunlara İslâmiyeti ve Halifeliği ayaklar altına aldıracağım.’ İsmet İnönü vatan topraklarını parsel parsel İngilizlere bağışlamış; Musul ve Kerkük’ün dışında Lozan’da; Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Cezayir, Libya, 12 Adaları ve Balkanları verip sanki büyük başarı kazanmış gibi Türkiye’ye dönmüş müflis bir tarihî şahsiyet.” (Fuat Uğur-Türkiye Gazetesi, 03.05.2014, s. 9)

*  “Devletler; açıkça ahlakî, hukukî, siyasî sorumluluk ve risk almak istemedikleri durumlarda, rakiplerine karşı çeşitli örtülü yöntemler kullanırlar. Burada temel kural, her şeyi inkâr etmektir. (…)Reyhanlı hadisesinin ardından yaşananlara bakınca bunun tipik bir ‘örtülü operasyon’ olduğunu görebiliyoruz. Terör saldırısı kamuoyunun tepkisini harekete geçirdi. Tepkiler bir yandan hükümeti, bir yandan da sığınmacıları hedef aldı.”  (Nihat Ali Özcan-Türkiye Gzt. 18.5.2013, s. 17)

*  “Devletin silâhıyla, parasıyla, tankıyla, bombasıyla, uçağıyla, helikopteriyle bu ülkenin vatandaşlarının üzerine ateş açanlar; PKK teröründen daha da aşağılık bir terör örgütüdür… Asla ve asla bu Millet, bu hain çeteyi unutmayacaktır…”

(Başbakan –Binali Yıldırım; 16 Temmuz 2016, Cumartesi)

*   “Allah’ım; izzetine sahip çıkmak için tanklara meydan okuyan bu Millete zevâl verme!.. Asırlar boyunca mazlumların umudu olmuş, mağdurların yanında yer almış, muhacirlere kucak açmış bu Milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!.. Ümidimizi ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesât tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme!.. Dînimizin, Devletimizin, Milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halâs eyle!.. Biz sırtımızı Sana dayadık, Sana güvendik, gücümüzü Sana ettiğimiz îmândan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah’ım!.. Ezânları susturan darbelerden, darbeleri susturan salâ seslerini bize lütfettiğin için Allah’a hamd ediyorum.” (Diyanet İşleri Başkanı-Prof. Dr. Mehmet Görmez; Kocatepe Camii, Cuma namâzı-22.07.2016)

= = = * = = =

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

“Türkiye Gazetesi Üstâd Köşe Yazarı Sn. Rahim Er”, 19 Kasım 2020 günlü “Esrarengiz Bir Ziyaret” başlıklı makâlesinde; “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo”nun, ülkemize yaptığı son seyahatini mevzubahis edince ve de O’nun “İstanbul’a gelirken Fransa’ya uğraması ve burada Türkiye ile arası hiç hoş olmayan Devlet Başkanı Emmanuel Macron’la görüşmesi ve sarf ettiği sözler dikkat çekti: ‘Türkiye, askerî bakımdan çok güçlenmiştir. Bu tehlikeli büyüme ile saldırgan tavırlar içindedir. ABD ve AB olarak buna karşı müşterek tavır almalıyız. Türk halkını, Başkan Erdoğan’dan kurtarmalıyız!’” şeklinde dediklerini nakledince, biz de içimizden yukarıdaki ifadeyi kullandık.

Trump’un Kapı Kulu” Mister Pompeo; İstanbul’da Fener Patriği ile görüşmesinin akabinde, (hangi akla ve gizli niyete hizmetse) bir de “Rüstempaşa Câmiî”ni gezdi.

Bu câminin, Kanunî Sultan Süleyman’ın damadı Sadrazam Rüstempaşa tarafından inşâ edildiğini, Mimar Sinan’ın eseri olduğunu, Rüstem Paşa’nın Hıristiyan ve Hırvat iken ihtida ederek Müslüman olduğunu, isminin Sadrazâm Sokullu Makbul İbrahim Paşa ile Şehzâde Mustafa’nın katline de karıştığını belirten “Gazeteci-Yazar Rahim Er”, bu ziyareti “huylandırıcı” bulduğunu özellikle vurgulamıştır.

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

= = = * = = =

Sen “Ey Trump Dinli”,Mike (Miki) Pompeo!..”

Ben Sana “Dost” dersem, “Düşmanım” kimdir?..

Bize “Karşı Tavır”, sorarım “Ne o?..”

Bu nasıl “Müttefik”, neye bu kindir?..

Bire “Kuzgun Adam”, ve “Çökmüş Leo!..”

 

Sen “Ey Trump Dinli”, “Siyon Uşağı”;

Gizle dur “Haç”ını, sakla “Kuşağı”;

“Patrik” ile neyin, “Pazarlık Çağı?..”

Ben Sana “Dost” dersem, “Düşmanım” kimdir?..

“Ukrayna” uzattın, “Fener’lik Bağı!..”

 

“Rüstempaşa” neden, ilgi odağın?

“İhtidâ”dan mıdır, titrer dudağın?

“Macron” kankan mıdır, yoksa ortağın?

Ben Sana “Dost” dersem, “Düşmanım” kimdir?..

“Rüzgâr gibi geçti”, korkarım(!) çağın!..

 

Sen “Ey Trump Dinli”, “Satan Uşağı”;

“P. Lermit Eşeği”, “Siyon Kaşağı”;

“Alçak!..” desem azdır, “Çukur” aşağı!..

Ben Sana “Dost” dersem, “Düşmanım” kimdir?..

“Taşlamışsın Bizi”, “ReTE Başağı!..”

 

“Eceli gelen it…”, demiş atalar;

“1-3-5” değil ki, Sende hatâlar;

Saydım “40’ı geçti”, “kafa tahtalar!..”

Ben Sana “Dost” dersem, “Düşmanım” kimdir?..

“Kılıç” biliyorsun, nedir “baltalar!…”

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “Rahim Er” yazdı;

“Pompeo Sırrı”nı, bi güzel çözdü;

Derebahçeli” de, mısralar dizdi!..

Ben O’na “Dost” dersem, “Düşmanım kimdir?”;

Bu nasıl “Müttefik”, bu nece kindir?..