2019-2020 Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Murat Değirmenci’den Basın ve Üniversite İşbirliği İle Yenilikçi İstihdam Projesi

EĞİTİM, EKONOMİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET, TEKNOLOJİ

2019-2020 Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri

2019-2020 Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısında Bir Dizi Kararlar Alındı

2019-2020 Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbir ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Kaymak’ın Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İlimizde özellikle son yıllarda yaşanan meteorolojik olayların ve alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından acil durum öncesi yayınlanan meteorolojik uyarılar dahilinde, meydana gelmesi muhtemel yaşamın doğal akışını etkiliyecek tabiat olaylarına karşı yapılacak çalışmaların, daha etkin ve verimli olabilmesi, karşılaşılacak sorunların azaltılabilmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) tarafından;

1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen meteorolojik ihbara müteakip, tarafımın talimatı ile gerek görülmesi halinde; İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyete geçirilmesi,

2. Afet ve acil durumlarda kurumun görev dahilindeki kaynaklarından (personel, araç vb.) sorumlu ve kurum adına yetkili olacak, ikinci derece kurum sorumlusunun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine yedeği ile birlikte 24 saat esasına göre görev yapacak şekilde dahil edilmesi ve iletişim bilgilerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesi,

3. Büyükşehir Belediyemizin hizmet alanına dahil 17 ilçedeki mahalle yollarını ilçe merkezine bağlayan yol ağlarının tespiti; Belediye Meclisinin 14 Temmuz 2015 tarih ve 272 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve yol ağlarını gösteren CD, 21/12/2015 tarih ve 3336 sayılı talimat ekinde gönderilmiş olup, Karayolları ve ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki yollar, Büyükşehir Belediyesi yol ağının dışında olduğundan, kurumların sorumluluk yol ağlarında hassasiyet göstermesi,

4. Müdahale edilecek yerin yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda; yol ağı en yakın iki kurum tarafından koordineli bir şekilde müdahale edilmesi,

5. Ana yolların açılmasının ardından tali yollarında açılması, tali yolun aciliyetine binaen açılması gerekmesi durumunda, ana yolların açılmasını beklemeksizin müdahale edilmesi,

6. İlimiz genelinde sürekliliği devam eden hastaların, (Diyaliz, doğum vb) sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitlerinin yapılarak acil durum öncesinde gerekli tedbirlerin alınması. Konunun Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilerek koordinasyonun sağlanması.

7. Acil durum süreci devam ederken sağlık kuruluşları tarafından taburcu edilmesine karar verilen hastaların ikametgâhları (özellikle köylerde ikamet edenlerin) göz önünde bulundurularak, gerek görüldüğünde 122 AFAD Çağrı Merkezi ile koordine edilip, ulaşım bilgisi alınarak, taburcu sürelerinin tekrar gözden geçirilmesi. Konunun Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilerek koordinasyonun sağlanması,

8. 112 den ya da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi görevlileri tarafından yönlendirilen ihbarlarda özellikle acil durumlarda yol açma çalışmalarında yetki alanı gözetmeksizin olaya müdahale edilmesi,

9. Basın aracılığıyla kar lastiği olmayan zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarı yapılması,

10. Kolluk Kuvvetlerince özellikle ağır vasıtalarda tedbirsiz yola çıkanların mutlaka uyarılması kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren ulaşıma devam ettirmeyip uygun alanlarda bekletilmesi,

11. Bilindiği üzere iki nokta arasında ulaşıma kapalı olan yolların araç ve yaya trafiği açık olması durumunda mahsur kalma olayı gerçekleşmektedir. Bu nedenle yollar ulaşıma açılana kadar; İlçe Kaymakamlıklarının talimatı ve kolluk kuvvetleri marifetiyle karayolları, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ve ilçe belediyeler ile görüşülerek kapalı olan mahalle ve ilçe yollarına araç ve yaya trafiğinin yönlendirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

12. Yolda mahsur kalanlara Kızılay tarafından kumanya dağıtılması için çalışma yapılması.

13. Eğitim ve Öğretime devam edilmesi, Öğretmen ve Öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda İlçe Kaymakamlıkları tarafından Valilikle görüşülerek öğrenime ara verilmesi,

14. Su sayaçları, musluk ve su pompalarının donmaya karşı korunması için Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, vatandaşlara uygun iletişim araçlarıyla uyarı yapılması ve soba zehirlenmelerine karşı halkın yerel medya aracılığıyla bilgilendirilmesi,

15. Zirai dona karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler ve yerel medya aracılığıyla çiftçilerin uyarılması,

16. Uzun süreli elektrik kesintisi durumlarında haberleşmenin aksayabileceği (cep telefonu şarjı, gsm operatörlerinin enerjisiz kalması), hastaların mağduriyet yaşayabileceği (sağlık için kullanılan cihazların çalışmaması) gibi genel hayatın olumsuz etkilenebileceği düşünülerek elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından trafoların ve enerji hatlarına müdahalede bulunacak personel ve araç gereçlerin planlamasının yapılarak,  hazır hale getirilmesi ve mağduriyetlerin en aza indirgenmesinin sağlanması,

17. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin konaklamalarının sağlanması,

18. İlgili kurumlar tarafından, afetin konusuna göre ihtiyaç duyulan kurumlar da dahil edilerek (TCDD, Liman Başkanlığı, Hava Limanı Müd. v.b.), afet ve acil durum süresince günde iki defa (Saat 09.00 ve 15.00) yerine getirilen iş ve işlemlerin ekli rapor formatına işlenerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletilmesi,

19. Valilik Web sitesinde konuyla ilgili bir bölüm oluşturulması ve bu bölümde hazırlanacak duyuruların belirli aralıklarla güncellenmesi,

20. Yazılı ve görsel basına duyuru ve açıklama sadece Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılması.

21. Karla mücadele kapsamında asılsız ihbarda bulunan vatandaşlara kabahatler kanununca yasal işlem yapılması,

22. Ani hava olaylarının (Fırtına, Aşırı yağış vs) Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından AFAD a bildirilerek balıkçılara sms yoluyla uyarıda bulunulmasının sağlanması,

23. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan meteoroloji mobil uygulama modülünün kurum amirlerince indirilerek kullanılması,

24. Çetin kış şartlarında sokak hayvanlarının ve yaban hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, kırsal alanda Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşların bilgilendirilmesi,

25. Benzer tedbirlerin ilçelerde Kaymakamlıklarca alınması hususlarına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.